LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K54 THỨ TƯ 27/03/2019 B2K56, CK50      04 & 05/03/2019 THỨ NĂM 14/03/2019 Những Học viên Vắng, Rớt phải đăng ký thi lại Tốt nghiệp và Sát hạch trước 10 ngày    

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 28/02/2019

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM KHI ĐẾN LẤY BẰNG PHẢI MANG CMND. HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ CHO GIÁO VIÊN THÌ GIÁO VIÊN PHÁT (BẰNG LÁI SẼ CÓ SỚM NHẤT SAU 3 TUẦN, NHÂN VIÊN SẼ GỌI ĐIỆN BÁO CHO HỌC […]