DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K60 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 TRỊNH THỊ THANH B2K60 05-12-1960 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG 2 LÊ THỊ THANH B2K60 01-01-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG 3 HOÀNG VĂN DŨNG B2K60 01-12-1991 BỈM SƠN,THANH HOÁ 4 LÊ VĂN THANH B2K60 10-10-1957 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG 5 NGUYỄN VĂN CHIẾN B2K60 01-01-1978 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K59 (BẾ GIẢNG 04/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 VĂN TÂN B2K59 01-01-1985 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC 2 HOÀNG XUÂN ĐẾN B2K59 18-10-1969 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC 3 PHẠM VĂN TIẾN B2K59 20-12-1990 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC 4 NGUYỄN HỮU B2K59 01-01-1976 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC 5 LÊ VĂN THỦY B2K59 10-11-1965 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG 6 […]