LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 04/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH B2K57 + VẮNG, RỚT 19 & 20/03/2019 THỨ TƯ NGÀY 09/04/2019 B2K59, CK51 + VẮNG, RỚT 04 & 05/04/2019 THỨ TƯ 16/04/2019 B2K58 + VẮNG, RỚT 18 & 19/04/2019 THỨ NĂM 25/04/2019 Học viên lưu ý: Theo quy định mới của Tổng cục Đường bộ […]