DS KHÓA HỌC

KHÓA CK61 (BẾ GIẢNG 01/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học 1 NGUYỄN HOÀNG LINH CK61 2 TRẦN ĐÌNH BÌNH CK61 3 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ CK61 4 HOÀNG VĂN HỮU CK61 5 ĐẶNG TẤT THẮNG CK61 6 HỒ SỸ THANH CK61 7 PHƯỚC ĐĂNG PHÚC CK61 8 TRẦN BẠCH LONG CK61 9 TRẦN VĂN ĐƯỢC CK61 10 NGUYỄN NGỌC […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK60 (BẾ GIẢNG 12/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 LÊ HOÀNG ANH CK60 16-07-1995 2 NGÔ VĂN VIỄN CK60 25-12-1980 3 ĐIỂU ĐÔNG CK60 09-10-1987 4 LÊ VĂN LƯƠNG CK60 15-04-1974 5 TRỊNH MINH THÀNH CK60 08-03-1978 6 ĐINH ĐỨC TUẦN CK60 24-11-1982 7 NGUYỄN TRUNG TUYẾN CK60 01-01-1990 8 BÙI MẠNH THẮNG CK60 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K69 (BẾ GIẢNG 12/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 NGÔ ĐĂNG MINH B2K69 01-01-1972 2 NGUYỄN MINH THUẬN B2K69 06-06-1990 3 TRẦN THỊ TUYẾT MAI B2K69 05-09-1980 4 TRỊNH DUY NGÂN B2K69 20-07-1969 5 NGUYỄN ĐÌNH LONG B2K69 20-04-1988 6 PHẠM VĂN HÒA B2K69 20-07-1969 7 BÙI THỊ THANH BÌNH B2K69 28-09-1981 8 NGUYỄN […]