DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K83 (BẾ GIẢNG 11/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 TRẦN QUỐC VƯƠNG B2K83 16-10-1982 2 VŨ THỊ HIỀN B2K83 26-07-1987 3 NGUYỄN HỮU HIỆU B2K83 22-09-1981 4 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN B2K83 16-12-1989 5 NGÔ QUỐC VŨ B2K83 23-06-1989 6 LÊ THỊ PHƯỢNG B2K83 04-09-1992 7 VŨ VĂN DUY B2K83 01-01-1980 8 TRẦN THANH […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K82 (BẾ GIẢNG 10/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 NGUYỄN THỊ TÂM B2K82 19-10-1977 2 LÊ VĂN LUÂN B2K82 01-01-1976 3 NGUYỄN VĂN SĨ B2K82 03-04-1999 4 ĐẶNG THỊ HỒNG ANH B2K82 01-01-1991 5 NGUYỄN XUÂN PHONG B2K82 22-03-1996 6 NGUYỄN VĂN LONG B2K82 01-01-1964 7 PHẠM NGỌC HOÀNG B2K82 07-02-1988 8 HỒNG NGỌC […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI HẠNG B2,C NGÀY 27/08/2020

DANH SÁCH ĐẠT DANH SÁCH RỚT DANH SÁCH VẮNG ***BẰNG LÁI SẼ CÓ SAU 04 TUẦN. KHI CÓ BẰNG LÁI TRUNG TÂM SẼ NHẮN TIN CHO NHỮNG HỌC VIÊN CÓ ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI Ở TRONG ĐƠN XIN HỌC. NHỮNG HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ QUA NGƯỜI NHẬN TRUNG GIAN THÌ LIÊN HỆ NGƯỜI […]