LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 10/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K80 (100), CK64 (160) Thứ Sáu, 02/10/2020, xem danh sách 2 B2K81 (120), CK65 (80) Thứ Năm, 15/10/2020, xem danh sách 3 CK66 (160) + VẮNG RỚT Thứ Ba, 03/11/2020, xem danh sách 4 A1K75 (300) Thứ Tư, 07/10/2020, xem danh sách 5 […]