LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 10/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K80 (100), CK64 (160) Thứ Sáu, 02/10/2020, xem danh sách 2 B2K81 (120), CK65 (80) Thứ Năm, 15/10/2020, xem danh sách 3 CK66 (160) + VẮNG RỚT Thứ Ba, 03/11/2020, xem danh sách 4 A1K75 (300) Thứ Tư, 07/10/2020, xem danh sách 5 […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K80 , CK64 04, 05/09/2020xem danh sách chờ lịch 2 CK66 11/09, 13/09/2020 (thi lại)xem danh sách chờ lịch 3 B2K81+ CK65 12/09, 13/09/2020 (thi lại)xem danh sách chờ lịch

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK66 (BẾ GIẢNG 09/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 VŨ TRƯỜNG GIANG CK66 01-01-1984 2 MÔNG VĂN ĐỘI CK66 01-01-1990 3 DƯƠNG QUANG LIÊM CK66 13-12-1983 4 NGUYỄN VĂN HÙNG CK66 15-10-1994 5 TRẦN HOÀNG MINH CK66 22-02-1997 6 PHAN GIA THỊNH CK66 03-10-1998 7 TÔ DUY CHƯƠNG CK66 14-08-1998 8 VÕ HOÀNG ĐOÀN […]