DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K85 (BẾ GIẢNG 12/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 HÀ THANH HẢI B2K85 04-07-1986 2 PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT B2K85 07-03-1992 3 TRẦN VĂN THÀNH B2K85 12-01-1990 4 NGUYỄN TẤN ĐẠT B2K85 10-10-1993 5 TRẦN VĂN HIỂN B2K85 20-02-1981 6 NGUYỄN NGỌC THIỆN B2K85 21-06-1988 7 BÙI VĂN THẮNG B2K85 10-10-1984 8 BÙI VĂN […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK67 (BẾ GIẢNG 01/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 PHẠM HỮU TRỌN CK67 01-01-1981 2 NGUYỄN TRUNG PHƯỚC CK67 17-01-2000 3 NGUYỄN VĂN MẠNH CK67 07-09-1988 4 TRẦN QUỐC HẢI CK67 01-01-1987 5 LÊ BÁ NHẬT CK67 25-01-1999 6 NGUYỄN NGỌC QUANG CK67 12-12-1982 7 TƯ ĐỨC HỢI CK67 24-09-1990 8 NGUYỄN HIẾU CK67 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K84 (BẾ GIẢNG 12/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 LÊ VIÊT TAM B2K84 12-10-1981 2 TRẦN THÁI CHÂU B2K84 01-01-1992 3 NGUYỄN VĂN PHONG B2K84 01-01-1965 4 NGUYỄN THANH THUẬN B2K84 01-06-1981 5 TRẦN THỊ NGỌC ÂN B2K84 04-07-1982 6 NGUYỄN TẤN ĐẠT B2K84 01-01-1974 7 LÊ VĂN HIỆP B2K84 01-01-1977 8 TRẦN THỊ […]