LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2021 (DANH SÁCH THI CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 SÁT HẠCH LẠI Thứ Ba, 02/03/2021, xem danh sách 2 CK68 (128) 28/01 + Vắng rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 26/03/2021, xem danh sách 3 B2K88 (120), B2K89 (40) + CK68, Vắng- Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]