LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 04/2021

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K88 (120), B2K89 (40), CK68 (21), Vắng -Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 2/04/2021, xem danh sách 2 B2K90 (160) 27/03 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 23/04/2020, xem danh sách 3 B2K91 (160) 03/04 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]