DS KHÓA HỌC

KHÓA CK73 (BẾ GIẢNG THÁNG 9/2021)

STT Ngày tạo Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Số điện thoại Giáo viên phụ trách 1 05/01/2021 TRẦN TUẤN KIỆT CK73 09-11-1999 BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC 0344775646 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 2 05/01/2021 ĐÀO TRỌNG QUANG CK73 24-11-1997 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC 0865829372 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 3 09/09/2020 […]