KHÓA CK53 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 HOÀNG CÔNG HÙNG CK53 06-05-1978 Chơn Thành, Bình Phước 2 PHẠM VĂN NGHỀ CK53 01-01-1975 Krông Nô, Đắk Nông 3 NGUYỄN TRỌNG TÁM CK53 04-04-1983 Phú Riềng, Bình Phước 4 NGUYỄN THÁI DƯƠNG CK53 17-02-1979 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC 5 PHẠM LONG AN […]

Đọc tiếp

KHÓA CK52 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 TRẦN VĂN TRẠNG CK52 01-01-1985 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC 2 TRẦN CÔNG TRỌNG CK52 01-01-1995 TRẦN VĂN THỜI,CÀ MAU 3 NGUYỄN TẤN TÀI CK52 01-01-1991 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC 4 NGUYỄN TẤN AN CK52 01-01-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC 5 LÊ QUÝ PHƯỚC CK52 07-12-1991 ĐỒNG […]

Đọc tiếp