LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 06/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K68   Thứ Ba ngày 02/06/2020, xem danh sách A1K69   Thứ Sáu ngày 19/06/2020, xem danh sách B2K62&CK72 Ngày 11, 12/03/2020 Thứ Năm ngày 04/06/2020, xem danh sách B2K73&B2K74 Ngày 15, 18/05/2020 Thứ Ba ngày 16/06/2020,xem danh sách CK63&B2K75 Ngày 26, 27/05/2020 Thứ Sáu […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 05/2020 (danh sách thi sẽ được cập nhật liên tục…)

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K67   Thứ Tư ngày 20/05/2020, xem danh sách B2K61&CK71 Ngày 25, 26/12/2019, xem danh sách Thứ Tư ngày 13/05/2020, xem danh sách B2K62&CK72 Ngày 11, 12/03/2020, xem danh sách Thứ Năm ngày 04/06/2020, xem danh sách B2K73&B2K74 Ngày 15, 18/05/2020, xem danh sách Thứ […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K78 (BẾ GIẢNG 07/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 LÊ MẬU DUY B2K78 06-09-1994 2 TRẦN VĂN NỨC B2K78 10-09-1976 3 ĐỖ THỊ HIỀN B2K78 14-05-1986 4 TRẦN THỊ NGA B2K78 04-01-1978 5 HOÀNG THỊ HÀ B2K78 10-05-1982 6 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHUNG B2K78 23-04-1983 7 NGUYỄN VĂN HIỂN B2K78 20-05-1988 8 NGÔ NGỌC […]