KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 24/07/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM ĐẾN LẤY BẰNG PHẢI MANG CMND. HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ CHO GIÁO VIÊN THÌ GIÁO VIÊN PHÁT. BẰNG LÁI SẼ CÓ SAU 3 TUẦN. ***HỌC VIÊN THI RỚT ĐỢT NÀY KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK47 (BẾ GIẢNG 10/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 1 ĐIỂU MINH 20/07/1996 2 BÙI NGỌC TRƯỜNG 20/02/1983 3 PHẠM VĂN HƯNG 07/10/1980 4 HOÀNG VĂN NGHỊ 01/01/1978 5 NGUYỄN NGỌC TÍNH 01/01/1984 6 NGUYỄN ĐÌNH LONG 01/01/1984 7 VI VĂN BÍNH 24/05/1969 8 TRANG VŨ HIỆP 26/11/1992 9 TRANG TRÍ BỮU 21/07/1991 10 LÊ PHƯỚC ĐÔNG 14/10/1986 […]