LUYỆN THI

BÀI THI SÁT HẠCH TRONG HÌNH HẠNG B2

Hướng Dẫn 11 Bài Thi Sa Hình B2 – 11 Bài Thi Thực Hành Lái Xe B2 Chuyên mục cung cấp video hướng dẫn cụ thể 11 bài thi sa hình học lái xe ô tô B2  do chính các học viên và cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện trên sân tập lái. Mong […]

KINH NGHIỆM LÁI XE

Cách đỗ xe song song (ghép xe ngang)

Cách đỗ xe song song chỉ cần ‘một đỏ’ Tìm được chỗ đỗ trên phố đã khó, làm thế nào để đưa xe vào khoảng trống còn lại giữa 2 xe khác là nhiệm vụ không phải với ai cũng dễ dàng. Hoặc bạn có thể đỗ xe song song theo hướng dẫn sau của […]