DS KHÓA HỌC

KHÓA CK48 (BẾ GIẢNG 11/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 1 NGUYỄN CHÍ HIẾU 28/05/1992 2 LÊ NGỌC HOÀNG 18/12/1994 3 HUỲNH VĂN KHỞI 01/01/1981 4 ĐIỂU MINH 20/07/1996 5 ĐINH VIẾT NGỌC 01/01/1979 6 HOÀNG THANH SƠN 20/04/1996 7 DƯƠNG ĐÌNH TÁM 20/05/1972 8 VĂN ĐÌNH THÁI 01/01/1992 9 ĐÀO VĂN THANH 21/12/1980 10 NGUYỄN TUẤN THANH 18/03/1985 […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 24/07/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM ĐẾN LẤY BẰNG PHẢI MANG CMND. HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ CHO GIÁO VIÊN THÌ GIÁO VIÊN PHÁT. BẰNG LÁI SẼ CÓ SAU 3 TUẦN. ***HỌC VIÊN THI RỚT ĐỢT NÀY KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ […]