DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K09

BẾ GIẢNG THÁNG 6/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNG B11K09 13-04-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN B11K09 09-01-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 ĐỖ ĐĂNG HUY B11K09 26-08-1987 GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG 4 NGUYỄN THỊ CẢNH B11K09 […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG B11K08

BẾ GIẢNG THÁNG 4/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 TÔ THỊ THẢNH B11K08 14-07-1968 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 PHẠM ĐÌNH NẠP B11K08 17-02-1958 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 ĐOÀN THỊ THÚY B11K08 09-12-1987 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 4 MAI THỊ PHƯƠNG THẢO B11K08 14-06-2003 GV […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K07

BẾ GIẢNG THÁNG 3/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 VÕ THỊ DUNG B11K07 12-08-1987 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 HỨA THỊ THANH TRÚC B11K07 02-01-1999 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 TRƯƠNG THỊ TRANG B11K07 15-10-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 4 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ B11K07 15-08-1992 […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B2K103

BẾ GIẢNG THÁNG 6/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 NGUYỄN TRUNG HIỀU B2K103 05-03-1994 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 NGUYỄN THANH TUẤN B2K103 11-03-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 LƯƠNG THỊ MINH HỢP B2K103 23-12-1972 GV BÙI NGỌC PHÚC 4 ĐẶNG LÂM SƠN B2K103 04-11-1978 GV […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B2K102

BẾ GIẢNG THÁNG 5/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 NGUYỄN LƯƠNG LUÂN B2K102 15-11-1994 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 ĐÀO VĂN LONG B2K102 06-09-1982 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 TRẦN HỮU NAM B2K102 08-10-1993 GV BÙI NGỌC PHÚC 4 PHẠM THỊ TÚ DUNG B2K102 18-09-1992 GV […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA CK78

BẾ GIẢNG THÁNG 7/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 HÀ CÔNG ĐẶNG CK78 15-11-1983 GV CAO VĂN DẦN 2 TRẦN THANH HIẾU CK78 25-08-1987 GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG 3 ĐIỂU HOANH CK78 01-01-1992 GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG 4 ĐIỂU LỚP CK78 01-01-1979 GV HOÀNG […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIANGR KHÓA CK77

BẾ GIẢNG 06/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Giáo viên phụ trách 1 HỒ THANH TUẤN CK77 01-01-1987 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC GV LÊ ĐÌNH THUẬN 2 TRẦN XUÂN SANG CK77 28-11-1994 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC GV LÊ ĐÌNH THUẬN 3 ĐỖ ĐÌNH DƯƠNG CK77 18-08-1981 HỚN QUẢN, BÌNH […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA CK75

BẾ GIẢNG NGÀY 27/04/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Giáo viên phụ trách 1 NGUYỄN XUÂN LINH CK75 22-03-1989 LONG THÀNH , ĐỒNG NAI GV DƯƠNG THỊ THU THỦY 2 TRẦN ĐỨC ANH CK75 12-05-1992 VĨNH LINH , QUẢNG TRỊ GV DƯƠNG THỊ THU THỦY 3 NGÔ ĐẠI LỢI […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA CK76

BẾ GIẢNG 05/2022 Stt Họ tên học viên Ngày sinh Địa chỉ Giáo viên phụ trách 1 VŨ HOÀNG ÁNH 10-09-1994 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG 2 TĂNG VĂN GIANG 07-08-1986 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC GV LÊ ĐÌNH THUẬN 3 HUỲNH VŨ SINH 07-06-1997 ĐẦM DƠI, CÀ MAU GV LÊ ĐÌNH […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B2K101

BẾ GIẢNG NGÀY 27.04.2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 BÙI THỊ THANH LỊCH B2K101 04-12-1995 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 NGUYỄN THỊ KHUYÊN B2K101 15-11-1970 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 PHAN THỊ HUYỀN TRÂM B2K101 28-02-1986 GV BÙI NGỌC PHÚC 4 PHẠM NGỌC THUẬN B2K101 21-10-1985 […]