DS KHÓA HỌC

KHÓA B11K02 (BẾ GIẢNG 08/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 NGUYỄN THANH TÂM B11K02 07-04-1987 2 HUỲNH HỒNG PHƯỚC B11K02 24-12-1992 3 LÊ THỊ THÙY TRÂM B11K02 05-08-1997 4 NGUYỄN THỊ THANH THANH B11K02 03-07-1997 5 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH B11K02 10-05-1995 6 ĐINH NGUYỄN ANH KHOA B11K02 19-02-1987 7 NGUYỄN TIẾN THÀNH B11K02 20-11-1989 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B11K01 (BẾ GIẢNG 07/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 NGUYỄN THỊ THUYẾT B11K01 26-06-1983 2 VŨ THỊ KIM LIÊN B11K01 06-01-1986 3 NGUYỄN THỊ NGA B11K01 01-09-1981 4 LÊ THỊ THANH THỦY B11K01 08-11-1987 5 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG B11K01 15-01-1969 6 ĐINH NGỌC SINH B11K01 10-03-1968 7 VŨ THỊ NHIỄN B11K01 01-01-1968 8 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K80 (BẾ GIẢNG 09/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 TRƯƠNG THỊ HỒNG SANG B2K80 30-01-1985 2 LÊ THỊ TỐ UYÊN B2K80 07-02-1996 3 NGUYỄN VĂN DƯƠNG B2K80 02-11-1992 4 ĐOÀN THỊ NGỌC GIANG B2K80 10-08-1986 5 NGUYỄN VĂN HÙNG B2K80 03-04-1963 6 NGUYỄN VĂN TÂN B2K80 01-03-1971 7 ĐOÀN THANH XUÂN B2K80 19-09-1987 8 […]