DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K09

BẾ GIẢNG THÁNG 6/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNG B11K09 13-04-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN B11K09 09-01-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 ĐỖ ĐĂNG HUY B11K09 26-08-1987 GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG 4 NGUYỄN THỊ CẢNH B11K09 […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG B11K08

BẾ GIẢNG THÁNG 4/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 TÔ THỊ THẢNH B11K08 14-07-1968 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 PHẠM ĐÌNH NẠP B11K08 17-02-1958 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 ĐOÀN THỊ THÚY B11K08 09-12-1987 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 4 MAI THỊ PHƯƠNG THẢO B11K08 14-06-2003 GV […]

DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K07

BẾ GIẢNG THÁNG 3/2022 STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Giáo viên phụ trách 1 VÕ THỊ DUNG B11K07 12-08-1987 GV BÙI NGỌC PHÚC 2 HỨA THỊ THANH TRÚC B11K07 02-01-1999 GV BÙI NGỌC PHÚC 3 TRƯƠNG THỊ TRANG B11K07 15-10-1992 GV BÙI NGỌC PHÚC 4 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ B11K07 15-08-1992 […]