DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K91 (BẾ GIẢNG 03/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 DƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN B2K91 25-06-1983 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ HỒNG CHI B2K91 13-10-1982 Q1 , HỒ CHÍ MINH 3 CHÚC THỊ MINH B2K91 10-10-1994 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG 4 CHÂU PHƯỚC MẠNH HOÀI B2K91 01-01-1993 PHƯỚC LONG,BÌNH […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K90 (BẾ GIẢNG 03/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ thường trú 1 VƯƠNG TRUNG CHIẾN B2K90 06-01-1986 THỐNG NHẤT,ĐỒNG NAI 2 LƯU VĂN NAM B2K90 02-01-1985 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 3 NGUYỄN VĂN LƯỢNG B2K90 12-07-1976 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 4 TRẦN THỊ THU B2K90 10-12-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC 5 LÊ ĐỨC MẠNH […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK70 (BẾ GIẢNG 04/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 BỒ MINH TÚ CK70 21-11-1995 2 CAO HOÀNG KHANG CK70 12-10-1988 3 CAO VĂN DƯƠNG CK70 10-06-1986 4 DANH MẠNH CK70 15-02-1999 5 DƯƠNG TẤN HÙNG CK70 27-09-1998 6 DƯƠNG VĂN TUẤN CK70 01-01-1984 7 GIANG VĂN KHỎE CK70 01-01-1992 8 HOÀNG MẠNH HÙNG CK70 […]