DS KHÓA HỌC

KHÓA CK66 (BẾ GIẢNG 09/2020)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 VŨ TRƯỜNG GIANG CK66 01-01-1984 2 MÔNG VĂN ĐỘI CK66 01-01-1990 3 DƯƠNG QUANG LIÊM CK66 13-12-1983 4 NGUYỄN VĂN HÙNG CK66 15-10-1994 5 TRẦN HOÀNG MINH CK66 22-02-1997 6 PHAN GIA THỊNH CK66 03-10-1998 7 TÔ DUY CHƯƠNG CK66 14-08-1998 8 VÕ HOÀNG ĐOÀN […]