LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 08/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K58   THỨ NĂM 15/08/2019 B2K62, CK55 07, 08/08/2019 THỨ TƯ 21/08/2019 B2K64 07, 08/08/2029 THỨ SÁU 30/08/2019 Giải thích: Học viên của các khóa đào tạo Ô tô bắt buộc phải Thi Tốt nghiệp để được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề. Khi đạt […]