LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 10/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K61   Thứ Sáu 04/10/2019 A1K62   Thứ Tư 23/10/2019 CK57+ Vắng, Rớt   Thứ Năm 10/10/2019 B2K66 + Vắng, Rớt Ngày 15, 16/10/2019 Thứ Năm 24/10/2019 Giải thích: Học viên của các khóa đào tạo Ô tô bắt buộc phải Thi Tốt nghiệp để […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K59   13/09/2019 A1K60   20/09/2019 B2K65, CK56 ngày 10 & 11/09/2019 đổi lịch sang 26/09/2019 CK57 ngày 10 & 11/09/2019 đổi lịch sang 10/10/2019 Giải thích: Học viên của các khóa đào tạo Ô tô bắt buộc phải Thi Tốt nghiệp để được cấp […]