LỊCH THI

Lịch Thi Tháng 11.2022

(Học viên Hạng B11, B2,C chỉ được thi khi đủ điều kiện về DAT) TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Tốt Nghiệp Thứ Sát hạch 1 CK81+ VR 31/10/2022 23/11/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Hai Thứ Ba 2 B2K109 +VR 31/10/2022 3 B2K110 30/11/2022   Thứ Tư   […]

LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 10.2022

(học viên lưu ý: đây chỉ là lịch dự kiến. học viên chỉ được thi khi đủ điều kiện DAT theo quy định) TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Tốt Nghiệp Thứ Sát hạch Ghi chú 1 B11K12 Thứ Hai Thứ Tư   2 B2K108 Thứ Hai Thứ Tư   […]

LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 9/2022

TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Tốt Nghiệp Thứ Sát hạch 1 B2K107 25/08/2022 16/09/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Ba Thứ 6 2 B11K11 25/08/2022 26/09/2022 (Bấm xem danh sách) Thứ Năm Thứ 2 3 CK79 25/08/2022 26/09/2022 (Bấm xem danh sách) Thứ Năm Thứ 2 4 CK80 […]