LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 05/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K55 THỨ TƯ 08/05/2019 B2K60 & CK52 9, 10/05/2019 THỨ NĂM 16/05/2010 CK53 20, 21/05/2019 THỨ BA 28/05/2019 Học viên lưu ý: Theo quy định mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những thí sinh thi Rớt phải đợi đủ 01 tháng mới được […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 04/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH B2K57 + VẮNG, RỚT 19 & 20/03/2019 THỨ TƯ NGÀY 09/04/2019 B2K59, CK51 + VẮNG, RỚT 04 & 05/04/2019 THỨ TƯ 16/04/2019 B2K58 + VẮNG, RỚT 18 & 19/04/2019 THỨ NĂM 25/04/2019 Học viên lưu ý: Theo quy định mới của Tổng cục Đường bộ […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K54 THỨ TƯ 27/03/2019 B2K56, CK50      04 & 05/03/2019 THỨ NĂM 14/03/2019 Những Học viên Vắng, Rớt phải đăng ký thi lại Tốt nghiệp và Sát hạch trước 10 ngày