LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 11/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 CK66 (160) + VẮNG RỚT Thứ Ba, 03/11/2020, xem danh sách 2 B2K82 + VẮNG RỚT Ngày 29, 30/10/2020, xem danh sách Thứ Tư, 12/11/2020 (thay đổi), xem danh sách 3 B2K83 + VẮNG RỚT Ngày 13, 14/11/2020, xem danh sách Thứ Năm, […]