LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 5.2022

TT Hạng/Khóa Thi tốt nghiệp Thi sát hạch 1 CK74 15/04/2022 11/05/2022 Bấm xem DS Thi 2 B11K07 13/05/2022 Bấm xem DS thi 25/05/2022 Bấm Xem DS Thi 3 B11K08 13/05/2022 Bấm xem DS thi 25/05/2022 Bấm Xem DS Thi 4 CK75 13/05/2022 Bấm xem DS thi 14/06/2022 5 B2K101 13/05/2022 Bấm xem DS thi […]