LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K80 , CK64 04, 05/09/2020xem danh sách chờ lịch 2 CK66 11/09, 13/09/2020 (thi lại)xem danh sách chờ lịch 3 B2K81+ CK65 12/09, 13/09/2020 (thi lại)xem danh sách chờ lịch

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 08/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K78, B11K01 Thứ Năm, Thứ Sáu 16,17/07/2020, xem danh sách Thứ Ba, 11/08/2020, xem danh sách 2 A1K72 Thứ Hai, 10/08/2020, xem danh sách 3 A1K73 Thứ Hai, 17/08/2020, xem danh sách 4 A1K74 Thứ Sáu, 21/08/2020, xem danh sách 5 B2K79, B11K02 […]