LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 07/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 A1K70 Thứ Tư, 01/07/2020, xem danh sách 2 A1K71 Thứ Năm, 09/07/2020, xem danh sách 3 B2K76, B2K77 Thứ Năm, Thứ Sáu ’02, 03/07/2020, xem danh sách Thứ Năm, 23/07/2020, xem danh sách 4 B2K78, B11K01 Thứ Năm, Thứ Sáu 16,17/07/2020, xem danh […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 06/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K68   Thứ Ba ngày 02/06/2020, xem danh sách A1K69   Thứ Sáu ngày 19/06/2020, xem danh sách B2K62&CK72 Ngày 11, 12/03/2020 Thứ Năm ngày 04/06/2020, xem danh sách B2K73&B2K74 Ngày 15, 18/05/2020 Thứ Ba ngày 16/06/2020,xem danh sách CK63&B2K75 Ngày 26, 27/05/2020 Thứ Sáu […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 05/2020 (danh sách thi sẽ được cập nhật liên tục…)

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH A1K67   Thứ Tư ngày 20/05/2020, xem danh sách B2K61&CK71 Ngày 25, 26/12/2019, xem danh sách Thứ Tư ngày 13/05/2020, xem danh sách B2K62&CK72 Ngày 11, 12/03/2020, xem danh sách Thứ Năm ngày 04/06/2020, xem danh sách B2K73&B2K74 Ngày 15, 18/05/2020, xem danh sách Thứ […]