DS KHÓA HỌC

KHÓA CK46 (BẾ GIẢNG 12/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 NGUYỄN TUẤN THỦ 12/4/1990
2 KHƯƠNG VĂN THUẬN 5/11/1991
3 NGUYỄN HOÀI THANH 24/03/1994
4 ĐIỂU BÌNH 10/1/1994
5 VÕ MINH TÂN 20/06/1984
6 TRẦN NGỌC HẢI 1/1/1988
7 HUỲNH VĂN NAM 10/2/1991
8 LÝ VĂN DƯƠNG 4/5/1989
9 BÙI VĂN 6/1/1988
10 LÊ VĂN MINH 27/07/1969
11 PHAN THỊ HIỀN 16/12/1983
12 TRẦN VĂN DINH 10/10/1981
13 TRIỆU VĂN CƯƠNG 12/7/1980
14 NGUYỄN HOÀNG MINH THIỆN 30/05/1986
15 NGUYỄN VĂN CỦA 16/06/1991
16 HOÀNG MẠNH TUẤN 1/1/1990
17 LÊ MINH THÀNH 24/04/1983
18 BÙI CAO SÁNG 18/04/1988
19 ĐINH KIM BẢO 3/6/1992
20 TRỊNH HƯNG TIẾN 27/06/1996
21 TRẦN ĐẠI NGHĨA 1/1/1992
22 LƯU VĂN TRUNG 4/1/1989
23 TRẦN MINH THÀNH 1/1/1987
24 ĐỖ XUÂN THÁI 30/10/1985
25 MAI XUÂN QUỲNH 9/8/1980
26 PHẠM VĂN SÂM 22/12/1984
27 LÊ HOÀNG CHIẾN 3/4/1993
28 NGUYỄN DUY HỘI 22/06/1988
29 BÙI VĂN HUNG 10/5/1984
30 NGUYỄN VĂN NHƯ 16/10/1981
31 NGUYỄN THANH LONG 1/4/1987
32 HỨA TUẤN ANH 1/1/1996
33 LÊ VĂN BA 1/1/1980
34 NGUYỄN NGỌC PHONG 14/06/1996
35 NGUYỄN CẢNH 9/2/1992
36 HÀ QUANG CHÍ 1/1/1973
37 VŨ VĂN ĐÍNH 23/12/1969
38 LÊ THANH 1/1/1963
39 NGUYỄN HỮU HIẾU 21/12/1987
40 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 9/5/1992
41 TRIỆU KHÌ PHÒNG 21/11/1994
42 TRIỆU TIẾN SAI 27/02/1975
43 CAO DUY THÀNH 14/11/1993
44 TRẦN VĂN LAI 11/12/1986
45 TRẦN TRUNG NAM 17/03/1990
46 NGUYỄN VĂN BẮC 20/06/1986
47 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 28/05/1979
48 NGUYỄN BẢO GIANG 10/7/1987
49 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/6/1985
50 NGUYỄN XUÂN HÒA 26/09/1992
51 NGUYỄN DUY KHANH 26/10/1981
52 ĐẶNG THẾ LÂN 11/11/1981
53 PHAN THANH LÂM 25/08/1990
54 PHẠM VĂN NGHĨA 20/06/1986
55 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 22/07/1973
56 PHẠM THẾ AN 11/1/1996
57 NGUYỄN PHƯỚC AN 2/2/1988
58 NÔNG VĂN BẢO 2/2/1992
59 HOÀNG VĂN BẢY 12/11/1994
60 HOÀNG VĂN CƯỜNG 3/7/1980
61 PHAN TRUNG CHÂU 28/11/1988
62 MAI VĂN CHƯƠNG 16/12/1993
63 PHẠM VĂN DANH 1/1/1976
64 TRẦN QUỐC DŨNG 6/8/1994
65 BÙI VĂN DƯƠNG 1/1/1966
66 HÓA VĂN DƯƠNG 26/08/1998
67 LƯU ANH ĐẠI 1/12/1990
68 NGUYỄN VĂN HẢI 6/4/1989
69 NGUYỄN VĂN HIẾU 6/6/1990
70 NGUYỄN MINH HỒNG 11/11/1992
71 TRIỆU ĐỨC HUY 14/03/1993
72 TRỊNH HỒNG PHONG 4/8/1998
73 PHẠM HỒNG THÁI 20/12/1977
74 NGUYỄN DUY THIỆN
75 HOÀNG VĂN KHÁNH 4/4/1992
76 LÊ ĐĂNG KHOA 19/01/1995
77 NGUYỄN THÀNH LONG 29/08/1988
78 MẠC VĂN LONG 9/2/1978
79 LÊ HOÀNG NGỌC 1/1/1983
80 ĐIỂU THỈNH 9/3/1992