LUYỆN THI

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE 2021

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH ĐẠT BÌNH PHƯỚC XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN HỌC VIÊN GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

Bộ giáo trình các môn lý thuyết trong Chương trình học đào tạo lái xe

1/ Môn Luật Giao thông đường bộ

2/ Môn Nghiệp vụ vận tải

3/ Môn Cấu tạo sửa chữa thông thường

4/ Môn Đạo đức Người lái xe, Văn hóa giao thông & Phòng chống tác hại Rượu bia khi tham gia giao thông

5/ Môn Kỹ thuật lái xe

CHÚC CÁC BẠN HỌC VIÊN HỌC TỐT VÀ LÁI XE AN TOÀN!