DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K07

BẾ GIẢNG THÁNG 3/2022

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinhGiáo viên phụ trách
1VÕ THỊ DUNGB11K0712-08-1987GV BÙI NGỌC PHÚC
2HỨA THỊ THANH TRÚCB11K0702-01-1999GV BÙI NGỌC PHÚC
3TRƯƠNG THỊ TRANGB11K0715-10-1992GV BÙI NGỌC PHÚC
4NGUYỄN THỊ NGỌC HÀB11K0715-08-1992GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
5NGUYỄN THỊ KIM THOAB11K0712-10-1982GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
6DŨNG VĂN SINHB11K0701-01-1973GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
7HOÀNG THANH VÂNB11K0720-12-1994GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
8NGUYỄN THỊ MỸ LINHB11K0720-10-1990GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
9LÊ THỊ THỦYB11K0707-08-1981GV LÊ ĐÌNH THUẬN
10LÊ THỊ LAN HƯƠNGB11K0712-12-1981GV LÊ ĐÌNH THUẬN (ÔN)
11ĐỖ HOÀNG OANHB11K0718-12-1993GV NGUYỄN THANH PHONG
12NGUYỄN THỊ THUẦNB11K0721-10-1964GV NGUYỄN THANH PHONG
13NGUYỄN ĐĂNG BIỂNB11K0701-01-1953GV NGUYỄN THANH PHONG
14LÊ THỊ THANH NGAB11K0711-11-1990GV NGUYỄN THANH PHONG
15NGUYỄN VĂN KIỀUB11K0703-05-1968GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
16NGUYỄN THANH HẢIB11K0710-03-1970GV NGUYỄN VĂN TIẾN
17PHẠM THỊ LIÊNB11K0729-01-1987GV NGUYỄN VĂN TIẾN
18PHAN THỊ MỸ PHƯƠNGB11K0727-11-1989GV NGUYỄN VĂN TIẾN
19LÊ THỊ THẢOB11K0703-08-1994GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
20NGUYỄN VĂN TUYÊNB11K0715-09-1981GV TRỊNH QUANG HUY
21HỒ THỊ PHƯƠNG TRINHB11K0712-11-1992GV TRỊNH QUANG HUY
22VŨ THỊ HẰNGB11K0715-05-1999GV TRỊNH QUANG HUY
23BÙI THỊ HỘIB11K0707-03-1981GV TRỊNH QUANG HUY
24HOÀNG THỊ HÀB11K0725-03-1990GV TRỊNH QUANG HUY
25PHAN THỊ MỸ NGỌCB11K0718-01-1985GV TRỊNH QUANG HUY
26NGUYỄN THIỆN PHƯƠNGB11K0710-02-1996GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
27NGUYỄN THỊ PHIB11K0707-12-1990GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
28NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNGB11K0722-08-1987GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
29PHAN THỊ LAN PHƯƠNGB11K0721-10-1987GV TRƯỜNG 1979
30NGUYỄN NGỌC HƯƠNGB11K0725-07-1989GV TRƯỜNG 1979