DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B11K09

BẾ GIẢNG THÁNG 6/2022

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinhGiáo viên phụ trách
1TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNGB11K0913-04-1992GV BÙI NGỌC PHÚC
2NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀNB11K0909-01-1992GV BÙI NGỌC PHÚC
3ĐỖ ĐĂNG HUYB11K0926-08-1987GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
4NGUYỄN THỊ CẢNHB11K0910-10-1981GV HUỲNH MINH CƯỜNG
5BÙI THỊ SÁUB11K0919-08-1984GV HUỲNH MINH CƯỜNG
6ĐÀO THỊ MỸ HẠNHB11K0920-06-1983GV HUỲNH MINH CƯỜNG
7NGUYỄN THỊ THUẬNB11K0907-03-1987GV HUỲNH MINH CƯỜNG
8TRẦN THỊ XUÂN HỒNGB11K0909-12-1967GV HUỲNH MINH CƯỜNG
9ĐOÀN THỊ CẨM TIÊNB11K0928-05-1999GV HUỲNH MINH CƯỜNG
10NGUYỄN THỊ MIỀNB11K0912-11-1976GV LÊ ĐÌNH THUẬN
11ĐỖ VĂN QUÝB11K0901-01-1966GV LÊ ĐÌNH THUẬN
12LÂM THỊ NGỌC NGAB11K0909-03-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN
13LÊ BÁ CƯƠNGB11K0913-03-1965GV LÊ NGỌC TÂN
14HUỲNH THỊ HỒNG YÊNB11K0901-01-1991GV MAI TRUNG DŨNG
15TRẦN THỊ CẨM VÂNB11K0907-09-1988GV NGUYỄN VĂN TIẾN
16PHẠM THỊ HUỆB11K0907-03-1993GV TRỊNH QUANG HUY
17THÂN THỊ TRÀ MYB11K0909-09-1991GV TRỊNH QUANG HUY
18KHỔNG THỊ HÀB11K0930-09-1996GV TRỊNH QUANG HUY
19NGUYỄN THỊ THOAB11K0901-12-1998GV TRỊNH QUANG HUY
20LÊ THỊ THỦYB11K0920-10-1981GV TRỊNH QUANG HUY
21LÊ DŨNG TOÀNB11K0928-01-1982GV TRỊNH QUANG HUY
22NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄMB11K0923-08-1992GV TRỊNH QUANG HUY
23TRẦN VĂN HƯỚNGB11K0901-01-1985GV TRỊNH QUANG HUY
24HOÀNG THỊ HƯỜNGB11K0928-08-1987GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
25NGUYỄN SƠN THẠCHB11K0901-01-1961GV TRƯỜNG 1979
26TRẦN HỮU CẨNB11K0920-06-1980GV TRƯỜNG 1979
27NGUYỄN THỊ MINH THÚYB11K0924-03-1991GV TRƯỜNG 1979
28NGUYỄN THỊ LÝB11K0901-10-1985GV TRƯỜNG 1984
29TRẦN VĂN QUANGB11K0923-12-2062
30BÙI QUANG HƯNGB11K0926-03-1999