DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B2K101

BẾ GIẢNG NGÀY 27.04.2022

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinhGiáo viên phụ trách
1BÙI THỊ THANH LỊCHB2K10104-12-1995GV BÙI NGỌC PHÚC
2NGUYỄN THỊ KHUYÊNB2K10115-11-1970GV BÙI NGỌC PHÚC
3PHAN THỊ HUYỀN TRÂMB2K10128-02-1986GV BÙI NGỌC PHÚC
4PHẠM NGỌC THUẬNB2K10121-10-1985GV BÙI NGỌC PHÚC
5NGUYỄN TRUNG HIẾUB2K10109-09-1988GV BÙI NGỌC PHÚC
6TRẦN TRUNG HIẾUB2K10118-12-1996GV BÙI NGỌC PHÚC
7VŨ NGỌC HIẾUB2K10125-08-1984GV CAO VĂN DẦN
8MAI NGỌC LINHB2K10125-08-1980GV CAO VĂN DẦN
9HOÀNG THANH LUẬNB2K10110-04-2003GV CAO VĂN DẦN
10NGUYỄN ĐỨC THÀNHB2K10119-05-1987GV CAO VĂN DẦN
11VÕ VĂN DUY KHƯƠNGB2K10108-08-1998GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
12PHAN HỮU ANH TUẤNB2K10124-12-1979GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
13TRƯƠNG VĂN VIỆTB2K10117-04-1991GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
14NGÔ THỊ KIM YẾNB2K10118-05-1984GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
15VÕ THÁI HỌCB2K10120-01-1993GV LÊ ĐÌNH THUẬN
16HOÀNG VIỆTB2K10115-10-1985GV LÊ ĐÌNH THUẬN
17ĐỖ THỊ KIM HÀB2K10128-12-1985GV LÊ ĐÌNH THUẬN
18NGUYỄN NGỌC THỦB2K10115-12-1984GV LÊ ĐÌNH THUẬN
19HÀ THANH DUYB2K10111-08-1994GV LÊ ĐÌNH THUẬN
20HOÀNG XUÂN TỨB2K10101-01-1966GV LÊ ĐÌNH THUẬN
21HOÀNG THỊ THU HƯƠNGB2K10104-01-1999GV LÊ ĐÌNH THUẬN
22HOÀNG THỊ THU HỒNGB2K10104-01-1999GV LÊ ĐÌNH THUẬN
23PHẠM THỊ KÍNHB2K10114-06-1977GV LÊ ĐÌNH THUẬN
24NGUYỄN DƯƠNGB2K10111-07-1996GV LÊ ĐÌNH THUẬN
25LÊ TIẾN DANHB2K10126-02-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN
26GIANG MẠNH CAB2K10101-01-1980GV LÊ ĐÌNH THUẬN
27VŨ VINH SANGB2K10122-10-1995GV LÊ ĐÌNH THUẬN
28BÙI MINH CHÍNHB2K10102-02-1976GV LÊ ĐÌNH THUẬN
29HOÀNG VĂN CẢNHB2K10107-02-1984GV LÊ ĐÌNH THUẬN
30NGUYỄN HỒNG THƠB2K10115-09-1995GV LÊ ĐÌNH THUẬN
31TỐNG THỊ THANH TUYỀNB2K10101-11-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN (ÔN)
32TẠ VĂN HOÀNB2K10111-10-2002GV LÊ ĐÌNH THUẬN (ÔN)
33VÕ THỊ KIM NGÂNB2K10127-10-1996GV LÊ NGỌC TÂN
34ĐẶNG VĂN CHƯƠNGB2K10129-07-1988GV LÊ NGỌC TÂN
35ĐẶNG QUỐC ÂNB2K10105-11-2002GV LƯU THỊ NƯƠNG
36NGUYỄN HỮU CẦNB2K10127-10-1988GV LƯU THỊ NƯƠNG
37TRỊNH THỊ MỸ LINHB2K10128-01-1987GV LƯU THỊ NƯƠNG
38NGUYỄN KIM PHƯƠNGB2K10106-12-1998GV LƯU THỊ NƯƠNG
39ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNHB2K10128-10-2002GV LƯU THỊ NƯƠNG
40LÊ THỊ MỸ HẠNHB2K10115-05-1988GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
41LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNGB2K10121-07-1991GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
42LÊ HẢIB2K10103-12-1989GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
43PHẠM VĂN DŨNGB2K10128-04-1983GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
44LÊ THỌ LUẬNB2K10103-03-1985GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
45NGUYỄN THỊ MỸ LỆB2K10101-07-1989GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
46BÙI THỊ THÚYB2K10128-05-1989GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
47ĐIỂU VINHB2K10101-01-1978GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
48LÊ VĂN MẪNB2K10124-07-1984GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
49THÁI MINH THANHB2K10127-05-1997GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
50PHẠM THANH NGAB2K10116-06-1989GV NGUYỄN HỮU THI
51LÊ THỊ DIỆU LANB2K10118-05-1982GV NGUYỄN HỮU THI
52LÊ CHÍ CÔNGB2K10127-07-2002GV NGUYỄN HỮU THI
53LƯƠNG VĂN KHIÊMB2K10101-09-1986GV NGUYỄN HỮU THI
54NGUYỄN THIÊN PHÚB2K10101-09-2003GV NGUYỄN THANH PHONG
55NGUYỄN THANH PHƯỚCB2K10108-05-1991GV NGUYỄN THANH PHONG
56LÂM MINH THÔNGB2K10121-01-2001GV NGUYỄN THANH PHONG
57BÙI THỊ THU TRANGB2K10106-01-2004GV NGUYỄN THANH PHONG
58VÕ TUẤN KHANHB2K10105-12-1992GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
59NGUYỄN MINH TUẤNB2K10125-12-1988GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
60PHÙNG VĂN CÔNGB2K10115-01-1997GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
61TRÌ THỊ KIM NGÂNB2K10117-02-1993GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
62NGUYỄN HỮU PHONGB2K10124-11-1997GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
63NGUYỄN THỊ TƯƠIB2K10126-06-1979GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
64HOÀNG XUÂN TÍNHB2K10110-10-1975GV PHẠM TẤT THÀNH
65NGUYỄN ĐẶNG THIỆN TÂMB2K10117-01-1993GV PHẠM TẤT THÀNH
66PHẠM THỊ HOÀI NHIB2K10103-01-1996GV PHẠM TẤT THÀNH
67LÊ SĨ LÂMB2K10131-08-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
68NGUYỄN VĂN LUÂNB2K10104-09-1987GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
69TẠ THỊ NGAB2K10119-12-1981GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
70CHU MINH SINHB2K10124-11-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
71HOÀNG NGỌC MINHB2K10130-11-2001GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
72HOÀNG THỊ HƯƠNGB2K10104-02-1983GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
73NGUYỄN ĐÌNH QUỲNHB2K10101-01-1979GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
74PHẠM VĂN THẮNGB2K10112-02-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
75NGUYỄN THỊ LÊB2K10112-12-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
76LÊ VIỆT QUỐCB2K10126-10-1997GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
77NGUYỄN VĂN THIỆNB2K10112-02-1996GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
78HUỲNH THỊ TIÊNB2K10130-10-1993GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
79NGUYỄN THANH VIỆTB2K10125-02-1970GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
80TRẦN CHIẾN THẮNGB2K10102-01-1998GV PHẠM XUÂN DƯƠNG (ÔN)
81NGUYỄN VŨ HOÀNGB2K10101-01-1995GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
82NGUYỄN HÙNG DŨNGB2K10101-01-1964GV TRỊNH QUANG HUY
83LÊ VĂN CƯỜNGB2K10112-01-1969GV TRỊNH QUANG HUY
84TRẦN THANH HẢIB2K10101-01-1977GV TRỊNH QUANG HUY
85NGUYỄN VĂN ĐÀOB2K10110-01-1990GV TRỊNH QUANG HUY
86NGUYỄN ĐĂNG CẨMB2K10101-11-1994GV TRỊNH QUANG HUY
87THƯỢNG VĂN HƯƠNGB2K10120-10-1969GV TRỊNH QUANG HUY
88TÔ THỊ NHƯ NGỌCB2K10119-01-1988GV TRỊNH QUANG HUY
89NGUYỄN THỊ VINH OANHB2K10130-10-1983GV TRỊNH QUANG HUY
90LƯƠNG VĂN TÂNB2K10107-02-1993GV TRỊNH QUANG HUY
91BÙI VĂN ĐỨCB2K10118-01-1981GV TRỊNH QUANG HUY
92ĐỖ ĐỨC BAB2K10119-05-1980GV TRỊNH QUANG HUY
93PHẠM THỊ LINH DUNGB2K10120-06-2002GV TRỊNH QUANG HUY
94QUÁCH ĐỨC LỘCB2K10106-12-1978GV TRỊNH QUANG HUY
95NGUYỄN VĂN THANHB2K10110-09-1990GV TRỊNH QUANG HUY
96ĐINH THỊ KIỀU LINH TRÂMB2K10122-05-1996GV TRỊNH QUANG HUY
97TRỊNH VĂN NAMB2K10108-06-1985GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
98PHÙNG THẾ HÀOB2K10124-05-2003GV TRỊNH QUANG HUY (ÔN)
99NGUYỄN THỊ DUNGB2K10110-08-1986GV TRƯỜNG 1979
100TRẦN THỊ LỆ HẰNGB2K10116-10-1984GV TRƯỜNG 1979
101DƯƠNG CÔNG HOẠTB2K10107-03-1993GV TRƯỜNG 1979
102NGUYỄN THỊ HƯƠNGB2K10115-11-1990GV TRƯỜNG 1979
103LÊ TUẤN KHANHB2K10123-10-1998GV TRƯỜNG 1979
104TRẦN TẤN DŨNGB2K10113-11-1983GV TRƯỜNG 1984
105TRẦN THANH HẬUB2K10122-06-2000GV TRƯỜNG 1984
106VĂN ĐÌNH TRUNGB2K10114-10-1989GV TRƯỜNG 1984
107NGUYỄN THỊ NGỌCB2K10122-09-1987 
108NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNGB2K10121-05-1994 
109HUỲNH VĂN ĐẬMB2K10103-06-1987 
110PHẠM VĂN ĐOÀNB2K10113-05-1989 
111TRỊNH NGỌC RUNGB2K10101-01-1979 
112PHẠM MINH KHANGB2K10109-09-2002 
113NGUYỂN VĂN EMB2K10105-01-1984 
114GIÃ THÀNH PHÁTB2K10101-03-1994 
115LƯƠNG VĂN VŨ HẢIB2K10120-09-1993 
116NGUYỄN THỊ LỆ THUB2K10109-03-1979 
117NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỄMB2K10105-12-1984 
118TRẦN THÁI ĐẠI DƯƠNGB2K10112-10-2003 
119VĂN VÕ HẠNH NGUYÊNB2K10104-09-2003 
120NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾNB2K10108-11-1994