DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K54 (BẾ GIẢNG 12/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 ĐÀO VĂN ÂN 15/06/1990
2 ĐỖ HOÀNG ANH 01/01/1983
3 NGUYỄN HOÀNG ANH 26/06/2000
4 PHAN THỊ 10/05/1982
5 HOÀNG THANH CHƯƠNG 15/04/1969
6 HOÀNG TRỌNG CÔNG 13/02/1996
7 TRẦN THANH CƯỜNG 01/01/1969
8 PHAN THỊ NHƯ 27/07/2000
9 LÊ THỊ THANH HẢI 02/03/1982
10 VÕ THỊ MỸ HẰNG 06/02/1992
11 LƯU THỊ MỸ HẠNH 22/02/1985
12 VÕ THỊ MỸ HẠNH 18/04/1982
13 NGHIÊM THỊ HIÊN 20/11/1989
14 LÝ THỊ TUYẾT HIỀN 20/03/1978
15 PHẠM VĂN HOÀNG 27/02/1997
16 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/02/1986
17 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 10/08/1984
18 NGÔ HUY HÙNG 01/01/1985
19 TRẦN HUY KHÁNH 29/05/1989
20 TRẦN THỊ LAN 04/02/1977
21 LÊ VĂN LONG 01/01/1970
22 TRỊNH VĂN LONG 08/01/1976
23 THÁI KIM MINH 01/01/1974
24 VŨ THỊ NGỌC 19/08/1984
25 NGUYỄN THỊ NHUNG 28/12/1990
26 NGUYỄN VĂN QUYỀN 01/01/1981
27 ĐOÀN QUANG SÁNG 24/07/1995
28 NGUYỄN VĂN SỸ 26/10/1996
29 TRƯƠNG NHẬT TÀI 20/04/1999
30 LÊ THANH TÂM 07/08/1990
31 TRƯƠNG NGỌC THÀNH 01/01/1989
32 TRẦN HỒNG THOA 06/08/1990
33 BÙI THỊ THU 23/04/1985
34 NGUYỄN THỊ DIỄM THÙY 01/09/1980
35 NGUYỄN MINH TIẾN 18/10/1998
36 VÕ VĂN TIỀN 21/01/1991
37 TRẦN ĐĂNG TỔNG 09/09/1995
38 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 27/03/1987
39 VŨ MINH TUẤN 11/10/1996
40 MA THÁI TÙNG 21/06/1979
41 ĐINH HỒNG LUÂN 19/02/1977
42 ĐÀO THANH CHUNG 02/02/2000
43 NGUYỄN THỊ ĐÀO 05/10/1984
44 MÃ VĂN ĐỨC 12/08/1995
45 NGUYỄN ĐÔNG DƯƠNG 04/02/2000
46 LÊ THỊ HẢI 20/11/1961
47 NGUYỄN CÔNG HÂU 17/02/2000
48 LÊ MINH LUÂN 26/02/1995
49 HÀ THỊ LONG MỸ 12/02/1975
50 NGUYỄN THANH NGỌC 01/03/1974
51 CAO THỊ NGỌC 18/06/1994
52 PHẠM HOÀNG NGUYÊN 15/05/1985
53 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THOA 18/06/1994
54 ĐẶNG THÀNH TRUNG 01/01/1981
55 KIM VI 01/01/1989
56 NGUYỄN NGỌC VINH 01/01/1978
57 LÊ THỊ CHI 05/12/1982
58 MAI THỊ HIỀN DIỆU 15/02/1987
59 TRẦN THANH HẢI 05/12/1987
60 MAI THỊ KIM HIỀN 10/11/1993
61 NGUYỄN THANH LONG 04/09/1993
62 NGUYỄN VĂN CHÍNH 06/08/1959
63 PHẠM THỊ DANH 19/04/1973
64 BÙI VĂN DŨNG 01/01/1970
65 TRẦN VĂN HÊN 12/04/1994
66 PHẠM THỊ HIỀN 20/07/1987
67 PHẠM THỊ KIỀU 19/06/1977
68 VŨ QUÝ PHÚC 04/07/1987
69 PHẠM VĂN SƠN 19/05/1973
70 NGUYỄN VĂN TÂN 1/1/0198
71 NÔNG VĂN THỤ 02/11/1992
72 HOÀNG ĐỨC THUẬN 03/10/1958
73 CHU VĂN ANH 21/05/1990
74 SƠN VĂN HƯỚNG 20/01/1990
75 NGUYỄN ĐÌNH LONG 29/04/1988
76 LÊ THỊ KIM HOA 19/11/1985
77 MAI THẾ HÓA 14/12/1998
78 ĐỖ VĂN LONG 03/01/1987
79 QUÁCH THỊ NỀN 29/08/1985
80 ĐÀM THẾ NGẠC 18/05/1963
81 PHẠM HỒNG QUAN 31/12/1987
82 VĂN TẤN TÀI 01/01/1964
83 ĐÀO HỮU TÀI 17/08/1990
84 TRẦN THỊ THÚY 01/01/1985
85 VÕ THỊ MINH TRANG 01/01/1987
86 LÂM SÂM HÙNG 01/01/1988
87 NGUYỄN TUẤN ANH 10/03/1984
88 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11/09/1995
89 LÊ QUANG KHÁNH 22/08/1992
90 MAI NGỌC LOAN 12/04/1984
91 ĐINH VIỆT TẤN LỘC 12/08/1995
92 LĂNG VĂN ANH 14/04/1995
93 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 12/03/1993
94 NGUYỄN MINH HẢI 15/07/1987
95 NGUYỄN ANH HUÂN 15/03/1978
96 NGUYỄN ĐỨC THAO 20/10/1986
97 TRẦN VĂN THIÊN 03/08/1984
98 LÊ THỊ THỦY 24/11/1989
99 BÙI VĂN TRUNG 15/07/1981
100 MAI VĂN VƯƠNG 02/09/1983
101 LÊ THÀNH 01/01/1977
102 VŨ CHÍ CÔNG 10/02/1996
103 ĐỖ VĂN CƯỜNG 06/11/1992
104 NGUYỄN VĂN ĐÀN 01/01/1982
105 ĐOÀN VĂN ĐỨC 01/01/1986
106 NGUYỄN NGỌC DŨNG 01/10/1981
107 PHAN VĂN HẬU 01/01/1991
108 VŨ THỊ BÍCH HIỀN 08/02/1984
109 LÂM HOÀNG HIỆP 10/12/1983
110 NGUYỄN THỊ HOAN 26/10/1983
111 DIỆP THỊ LIÊN 01/01/1975
112 PHÙNG VĂN NAM 01/01/1964
113 ĐINH THANH NAM 08/03/1989
114 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 28/10/1995
115 ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG 01/01/1979
116 NGUYỄN DUY TÌNH 10/01/1976
117 PHẠM VĂN TRƯỞNG 01/05/1986
118 BÙI ANH TUẤN 03/10/1999
119 TRẦN THANH TUẤN 04/01/1995
120 LÊ MINH TUYỀN 01/01/1981