DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K56 (BẾ GIẢNG 02/2019)

STT HỌ VÀ  NGÀY SINH CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
TÊN
1 2 3 4 5 6
1 NGUYỄN VĂN ÁI 22/07/1991 285301424 P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
2 ĐỖ NGỌC AN 01/01/1988 280894116 X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
3 NGUYỄN BÁ AN 22/08/1979 281145690 X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
4 HỒ NGỌC ANH 10/03/1964 285089496 X. Bình Thắng, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
5 PHẠM PHÚ QUÍ ANH 01/01/1985 281292203 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
6 ĐIỂU BỐ 01/01/1980 285047877 X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
7 ĐINH ĐỨC CHÂU 17/07/1986 285059570 X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
8 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 02/09/1998 251117620 TT. Đạ M’ri, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng
9 HỒ MẠNH CƯỜNG 20/02/1985 285064933 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
10 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 12/06/1966 285045789 X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
11 ĐINH THỊ ĐÀO 17/12/1997 285568615 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
12 LÊ THÀNH ĐẠO 02/09/1985 271564373 X. Đại Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
13 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/11/1984 285952115 P. Phú Thịnh, TX. Bình Long, T. Bình Phước
14 NGUYỄN HỮU DẦU 07/10/1983 285555321 P. An Lộc, TX. Bình Long, T. Bình Phước
15 NGUYỄN VĂN ĐỜI 15/02/1980 280769732 X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
16 HUỲNH VĂN DON 01/01/1962 280205981 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
17 HUỲNH NGỌC ĐỨC 01/01/1973 280559281 X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
18 NGUYỄN MINH ĐỨC 16/01/1995 273575311 X. Bình Châu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng Tàu
19 LÊ THỊ THANH DUNG 02/10/1991 251037727 TT. Đồng Nai, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng
20 NGUYỄN TIẾN DŨNG 14/04/1972 285168880 X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
21 PHẠM VĂN DŨNG 10/08/1976 285578158 X. Lộc Thiện, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
22 HOÀNG PHÚC DUY 02/01/1997 285468802 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
23 MAI ĐÌNH DUYỆT 16/06/1978 250452870 TT. Đồng Nai, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng
24 NGUYỄN NGỌC EM 01/01/1983 271587140 X. Xuân Trường, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai
25 PHẠM NGUYỄN NGÂN GIANG 05/08/1980 272388968 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
26 NGUYỄN VĂN 01/01/1966 272250839 X. Trị An, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai
27 BỒ THANH HẢI 15/03/1995 281065727 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
28 HUỲNH THANH HẢI 16/05/1973 285771187 X. Đồng Tiến, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
29 MAI PHƯƠNG THÙY HẢI 15/08/1992 285394043 X. Đức Hạnh, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
30 NGUYỄN THANH HẢI 02/03/1997 285612305 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
31 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 01/04/1978 285033292 X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
32 LÊ THỊ HẠNH 11/07/1988 285151617 X. Phú Nghĩa, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
33 TRẦN NGỌC HÀO 19/09/2000 285715778 X. Đồng Tâm, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
34 NGUYỄN THANH HẬU 24/09/2000 285810461 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
35 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 19/01/1998 285672290 P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
36 ĐIỂU HÒA 01/01/1989 285251905 X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
37 NGUYỄN VĨNH HOÀNG 20/11/1985 285078458 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
38 PHẠM VĂN HOÀNG 01/01/1974 285477582 X. Lộc Thái, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
39 TRẦN THU HỒNG 11/04/1984 023684875 P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
40 LÊ THANH HÙNG 10/10/1989 197243819 TT. Lao Bảo, H. Hướng Hóa, T. Quảng Trị
41 LÊ THỊ HƯƠNG 24/06/1984 245155123 X. Đắk Wer, H. Đắk R’Lấp, T. Đắk Nông
42 LÊ THỊ THANH HUYỀN 09/04/1979 285562531 X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
43 BỒ VĂN KỀ 15/08/1982 280800139 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
44 VŨ VĂN KHA 21/03/1988 281145134 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
45 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI 13/12/1984 212606038 X. Hành Tín Tây, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi
46 HOÀNG TRUNG KIÊN 01/10/2000 285722311 X. Lộc Quang, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
47 LÊ VĂN LAI 10/12/1973 285046878 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
48 LÊ THỊ LIÊN 24/09/1980 285070997 X. Tân Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
49 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 24/12/1977 271254352 X. Phú Điền, H. Tân Phú, T. Đồng Nai
50 NGUYỄN THÀNH LỘC 15/01/1999 285699525 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
51 BÙI QUANG LONG 01/01/1982 285027875 TT. Thanh Bình, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
52 CAO XUÂN LỰC 04/05/1982 280827606 X. Hưng Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương
53 HỒ VĨNH LỰC 24/07/1995 285485915 X. Tân Khai, H. Hớn Quản, T. Bình Phước
54 MAI TẤN LỰC 02/06/1984 271691183 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
55 VÕ THỊ TUYẾT MAI 05/06/1988 280884264 X. Phước Sang, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
56 NGUYỄN THỊ MINH 27/01/1985 285124321 P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, T. Bình Phước
57 TRẦN THẾ MINH 01/10/1982 285181209 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
58 LÊ PHƯỚC NAM 01/02/1991 285316724 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
59 HỒ QUANG NGIÊM 31/10/1967 285658026 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
60 LÊ MINH NHẬT 20/05/1985 221152867 X. Hòa Trị, H. Phú Hòa, T. Phú Yên
61 NGUYỄN HỮU NHẬT 13/04/1991 371541833 TT. Minh Lương, H. Châu Thành, T. Kiên Giang
62 NGUYỄN VĂN NHIỀU 08/07/1966 270764283 TT. Long Thành, H. Long Thành, T. Đồng Nai
63 TRẦN TẤN PHÁT 20/08/1980 385046696 TT. Châu Hưng, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu
64 LÊ HỒNG PHONG 25/10/1990 281007209 X. Hưng Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương
65 NGUYỄN THANH PHONG 17/07/1989 285276985 X. Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
66 LÊ VĂN PHÚC 13/09/1981 285019933 X. Lộc Hiệp, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
67 HOÀNG HOÀNG PHƯỚC 26/10/1987 285130050 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
68 PHẠM NHẬT QUANG 08/09/1984 271842916 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
69 HỨA VĂN QUỐC 26/10/1984 285065576 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
70 NGUYỄN TẤN QUỐC 12/04/1966 272531233 X. Long An, H. Long Thành, T. Đồng Nai
71 HỒ HUY QUYẾT 16/12/1980 285192961 X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước
72 PHẠM VĂN SANG 08/01/1987 280848841 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
73 ĐOÀN VĂN SỆ 21/04/1981 280769920 X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
74 TRẦN THANH SƠN 01/07/1987 280852227 X. Hưng Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương
75 ĐỖ THỊ TÍNH TÂM 22/03/1985 285066541 X. Minh Hưng, H. Bù Đăng, T. Bình Phước
76 PHẠM THỊ MỸ TÂN 14/04/1978 285282331 X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình Phước
77 NGUYỄN QUỐC THÁI 01/10/2000 352606156 X. An Hòa, H. Châu Thành, T. An Giang
78 LÊ THỊ THANH 20/04/1987 285102527 X. Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
79 MAI VĂN THANH 11/10/1996 272441168 X. Vĩnh Tân, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai
80 NGUYỄN NGỌC THANH 01/11/1963 285528425 X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình Phước
81 PHAN XUÂN THANH 10/02/1969 285480117 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
82 THÔNG DUY THANH 19/08/1986 285072372 X. Lộc Thái, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
83 NGUYỄN BÁ THÀNH 01/01/1970 280453347 TT. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, T. Bình Dương
84 NGUYỄN HOÀNG THIÊM 20/12/1987 285087213 X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình Phước
85 PHẠM NHƯ THIẾT 18/01/1981 285821855 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình Phước
86 NGUYỄN VĂN THỊNH 04/04/1974 285588030 X. Thanh Phú, TX. Bình Long, T. Bình Phước
87 ĐẶNG HỮU THỌ 08/11/1984 285696768 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
88 NGUYỄN THỊ THUẬN 05/08/1987 273680687 TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng Tàu
89 ĐỖ THỊ THANH THÚY 07/02/1989 285735494 P. An Lộc, TX. Bình Long, T. Bình Phước
90 PHẠM THỊ THANH THÚY 16/05/1980 280686389 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
91 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/12/1982 285020789 X. Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
92 NGUYỄN VĂN TIẾN 15/03/1990 173279787 X. Nga Tân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
93 NGUYỄN HỮU TÌNH 18/02/1982 285013487 X. Minh Thắng, H. Chơn Thành, T. Bình Phước
94 NGUYỄN HỮU TOÀN 23/09/1988 285196601 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước
95 BÙI VĂN TỐN 04/11/1964 285548325 X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
96 BÙI THỊ TRÀ 02/01/1977 281160438 X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
97 NGUYỄN DOANH TRÀ 21/09/1978 285133480 X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình Phước
98 DƯƠNG THỊ THÙY TRINH 20/01/1991 285233679 P. An Lộc, TX. Bình Long, T. Bình Phước
99 HOÀNG THẾ TRUNG 06/10/1979 162260555 TT. Ngô Đồng, H. Giao Thủy, T. Nam Định
100 LÊ TRỌNG TRUNG 25/12/1989 173601641 X. Nam Giang, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
101 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 01/01/1987 285097609 X. Thanh Bình, H. Hớn Quản, T. Bình Phước
102 ĐINH QUANG 02/03/2000 285726795 X. Lộc Hòa, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
103 PHẠM VĂN TUÂN 12/04/1983 285162032 X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
104 HOÀNG VIỆT TÙNG 23/06/1991 230783638 X. Ia Drăng, H. Chư Prông, T. Gia Lai
105 TRẦN BÁ TÙNG 04/08/1988 285880306 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước
106 PHẠM THỊ TUYẾT VÂN 08/08/1987 321297943 X. Bình Phú, TP. Bến Tre, T. Bến Tre
107 NGUYỄN THẾ VĂN 09/10/1977 285005014 X. Lộc Phú, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
108 LÊ QUANG 10/03/1993 205564869 X. Bình Đào, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
109 LÝ VĂN VINH 10/10/1989 285184560 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước
110 BÙI PHƯƠNG 11/03/1974 285517885 X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước