DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K57 (BẾ GIẢNG 03/2019)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 NGÔ THẾ LƯƠNG 15/06/1993
2 NGUYỄN THỤY HOÀNG OANH 19/10/1990
3 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 28/08/1993
4 KIM VĂN AN 28/06/1997
5 BÀNH ĐỨC VIỆT 30/04/1983
6 HOÀNG VĂN THÁI 15/09/1995
7 NGUYỄN THỊ TRANG 10/04/1974
8 TRỊNH THỊ THÙY TRANG 01/01/1990
9 TRƯƠNG HOÀI TRUNG 24/07/1975
10 BÙI VĂN SANG 06/04/1989
11 ĐỖ DUY BÌNH 26/06/1978
12 NGUYỄN THỊ KIỀU VY 09/03/1992
13 LÝ THỊ NGỌC 01/01/1989
14 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 15/01/1985
15 HUỲNH THỊ NGỌC DIỆU 01/01/1988
16 LÊ AN TIÊM 25/02/1990
17 BÙI THỊ DƯƠNG 01/01/1989
18 BÙI VĂN CÔNG 01/01/1974
19 TRẦN HẢI BIÊN 18/03/1990
20 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 25/03/1997
21 LÊ THỊ HIỀN 05/02/1984
22 NGUYỄN THẾ THIỆN 01/11/1984
23 LÊ KHẮC NGẦN 06/10/1978
24 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 25/07/1987
25 LÊ TUẤN ANH 23/04/2001
26 ĐẶNG ĐỨC TÀI 31/12/1999
27 ĐỖ THỊ THỦY 06/09/1975
28 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 12/02/1976
29 NGÔ THẾ MINH 19/05/1976
30 ĐỖ ĐỨC TUẤN 22/11/2001
31 VŨ NGỌC KIỀU 01/02/1994
32 LÊ VĂN PHỤNG 14/03/1992
33 VI THỊ 17/02/1987
34 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 30/09/1993
35 ĐỒNG VĂN TUẤN 05/01/1985
36 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 01/01/1995
37 PHẠM VĂN LUÂN 20/08/1988
38 TRƯƠNG TẤN LỘC 19/09/1984
39 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 25/05/1995
40 NGUYỄN TRỌNG ĐỐI 01/01/1972
41 NGUYỄN CÔNG BẠT 01/01/1968
42 NGUYỄN THẾ THẢO 02/04/1992
43 MAI THỊ TÀI 01/01/1987
44 PHẠM ĐÌNH THÀNH 25/10/1992
45 TRẦN VĂN LINH 25/05/1989
46 BÙI NGỌC NAM 18/04/1980
47 NGUYỄN ĐỨC DUY 24/08/1985
48 ĐẶNG ĐỨC THỌ 10/03/1978
49 LÊ HỮU PHÚC 01/01/1990
50 ĐINH QUỐC QUÍ 01/01/1984
51 TRỊNH THỊ HƯỜNG 01/01/1983
52 LỤC THỊ 16/07/1987
53 TRẦN THỊ KIM ANH 01/01/1984
54 NGUYỄN VĂN HỮU LỢI 18/02/1998
55 NỊNH VĂN BẮC 19/07/1989
56 LỮ VĂN THÀNH 05/05/1958
57 NGUYỄN VĂN THỦY 15/07/1991
58 NGUYỄN SONG CẢNH 22/08/1984
59 TRẦN THỊ TRANG 30/12/1982
60 HOÀNG THỊ 29/03/1983
61 TRƯƠNG MINH PHÚC
62 PHẠM TIẾN DŨNG 02/01/1988
63 PHẠM THỊ THU THỦY 30/08/1986
64 LÊ QUỐC DANH 20/07/1996
65 NGUYỄN VĂN THÂN 17/07/1995
66 LÊ QUỐC ĐẠT 27/02/1994
67 DƯƠNG THỊ TUYẾT TRANG 01/01/1975
68 NGUYỄN HOÀNG 15/08/1992
69 NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG 28/10/1999
70 NGUYỄN ANH 08/12/2000
71 LÊ THỊ TIẾN 18/09/1988
72 NGUYỄN VĂN 09/05/1995
73 VŨ ĐỨC THIẾP 16/07/1975
74 LÊ ĐÌNH NAM 01/08/2000
75 TRỊNH VĂN TUÂN 12/04/1981
76 NGUYỄN VĂN THẮNG 25/01/1975
77 NGUYỄN QUANG VINH 19/03/1986
78 ĐÀO MINH LỘC 13/02/1988
79 ĐÀO MINH THỌ 23/09/1991
80 NGUYỄN THANH TÙNG 25/06/1994
81 BÙI DUY HƯNG 20/09/1970
82 VÕ TỬ HIẾU 28/01/1978
83 TRẦN BÁ MỸ 01/01/1985
84 NGUYỄN VĂN TUẤN 28/12/1989
85 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 09/07/1993
86 NGUYỄN HỮU MINH 12/07/1991
87 ĐỖ QUỐC HÒA 20/04/1994
88 KIỀU TRẦN NHƯ 19/05/1989
89 TRẦN VĂN DŨNG 19/05/1982
90 TRẦN VĂN VIỆT 12/10/2000
91 TẠ VĂN THÁI 28/10/1981
92 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 29/08/1981
93 LÊ THỊ DIỄM PHÚC 12/09/1998
94 LÊ VIẾT HUY 10/07/1991
95 ĐIỂU QUYỀN 16/10/1996
96 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 10/11/1984
97 ĐINH QUỐC DŨNG 01/01/1980
98 NGUYỄN ĐÌNH MÙI 26/02/1979
99 HUỲNH VĂN CẢNH 16/03/1974
100 THẠCH OANH NA 01/01/1979
101 MAI VĂN SỰ 11/05/1985
102 LÊ ĐÔ NA 01/01/1989
103 NGUYỄN HỮU LONG 08/09/1982
104 THẠCH ĐIỀN LONG 16/06/1986
105 VÕ THỊ MỸ HUYỀN 16/05/1993
106 HOÀNG DIỆU LAN 14/06/1986
107 PHẠM XUÂN DIỆN 08/12/1986
108 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 04/05/1988
109 TRƯƠNG THANH SANG 09/04/1991
110 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 31/01/1984
111 NGUYỄN VĂN DŨNG 23/09/1989
112 PHÙNG DUY THÁI 10/08/1973
113 TRẦN NHẬT QUANG 01/12/1996
114 NGUYỄN THÀNH KẾT 23/05/2000
115 LÊ THỊ MINH TÂM 15/03/1983
116 NGUYỄN THỊ LUYẾN 01/01/1980
117 NGUYỄN BÁ TRỌNG 28/04/1989
118 HỒ VĂN DƯƠNG 01/01/1971
119 NGUYỄN HỒNG QUÂN 22/08/1999
120 CHU VĂN CƯỜNG 20/07/1998