DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K59 (BẾ GIẢNG 04/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 VĂN TÂN B2K59 01-01-1985 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
2 HOÀNG XUÂN ĐẾN B2K59 18-10-1969 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
3 PHẠM VĂN TIẾN B2K59 20-12-1990 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
4 NGUYỄN HỮU B2K59 01-01-1976 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
5 LÊ VĂN THỦY B2K59 10-11-1965 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
6 PHẠM CÔNG THỨC B2K59 15-01-1985 ĐỨC HUỆ LONG AN
7 LÊ HOÀNG TUẤN B2K59 10-07-1990 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
8 NGUYẾN VĂN THẢO B2K59 29-10-1983 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
9 LÊ VĂN SƠN B2K59 08-08-1978 EAKAR, ĐĂK LĂK
10 THỊ KIỀU B2K59 19-11-1986 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
11 LÂM SƠN HẢI B2K59 23-10-1986 BÌNH THẠNH, TP HỒ CHÍ MINH
12 NGUYỄN VĂN LẠC B2K59 01-01-1967 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
13 HOÀNG NGỌC TRUNG B2K59 01-01-1972 KRÔNG A NA, ĐĂK LĂK
14 NGUYỄN BÁ BẮC B2K59 11-02-1987 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
15 DƯƠNG TIẾN ĐẠT B2K59 29-06-1988 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
16 LÊ VĂN ĐỊNH B2K59 23-11-1967 CHƯ PƯ, GIA LAI
17 PHẠM VIẾT NHẬT LINH B2K59 19-05-1986 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
18 HUỲNH THÀNH CÔNG B2K59 07-01-1983 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
19 CHU VĂN LÝ B2K59 02-07-1980 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
20 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH B2K59 02-09-1993 ĐAM RÔNG, LÂM ĐỒNG
21 NGUYẾN THỊ THU HƯƠNG B2K59 09-06-1991 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
22 NGUYỄN THỊ KIỀU VĂN B2K59 03-12-1989 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
23 PHẠM CÔNG CHUNG B2K59 19-01-1982 QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH
24 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG B2K59 12-02-1981 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
25 PHẠM THỊ THÚY BÌNH B2K59 16-10-1981 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
26 LÊ VẮN THÙY B2K59 02-06-1987 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
27 LÊ ĐĂNG HÙNG B2K59 26-01-1998 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
28 ĐIỂU PRÉT B2K59 01-01-1982 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
29 VÕ VĂN TÚ B2K59 27-03-1991 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
30 NGUYỄN TÂY NAM B2K59 15-03-1983 EAKAR, ĐĂK LĂK
31 LÊ THỊ THÚY HẰNG B2K59 04-11-1982 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
32 NGUYỄN VĂN ĐOÀN B2K59 01-01-1988 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
33 NGUYỄN THÀNH NHƠN B2K59 30-04-1986 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
34 LÊ VĂN HÙNG B2K59 14-07-1995 YÊN ĐỊNH, THANH HÓA
35 PHAN THÀNH B2K59 04-06-1980 HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ
36 NGUYỄN VĂN TÌNH B2K59 02-12-1982 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
37 NGUYỄN VĂN VIỆT B2K59 01-01-1976 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
38 HOÀNG VĂN THÌNH B2K59 07-07-1969 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
39 TRẦN ANH TRONG B2K59 20-04-1991 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
40 NGUYỄN CẢNH NAM B2K59 24-04-1976 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
41 VÕ XUÂN NAM B2K59 01-01-1972 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
42 NGÔ ĐÌNH NGỌC B2K59 26-03-0989 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
43 THÁI NGUYÊN B2K59 11-05-1999 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
44 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN B2K59 28-09-1994 HƯƠNG KHÊ,HÀ TĨNH
45 PHAN THỊ KIM NHÀN B2K59 01-01-1984 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
46 ĐỖ THÀNH NHÂN B2K59 17-07-1999 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
47 LÊ THÀNH NHÂN B2K59 29-06-1994 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
48 NGUYỄN THỊ NHUNG B2K59 14-07-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
49 LÊ THỊ MỸ NƯƠNG B2K59 19-08-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
50 HOÀNG XUÂN QUANG B2K59 06-03-1996 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
51 NGUYỄN VĂN QUÝ B2K59 01-01-2001 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
52 PHẠM PHI RĂNG B2K59 08-09-1988 GIỒNG TRÔM,BẾN TRE
53 TRƯƠNG VĂN SANG B2K59 28-10-1989 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
54 DƯỜNG TẮC SÁNG B2K59 01-01-1948 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
55 THỊ SEN B2K59 01-01-1985 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
56 ĐẶNG VĂN TÀI B2K59 27-03-1995 BÌNH TÂN,TP.HCM
57 NGUYỄN VĂN QUÂN B2K59 15-05-1995 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
58 HOÀNG TRUNG THÀNH B2K59 01-01-1974 THUẬN AN,BÌNH DƯƠNG
59 DƯƠNG THỊ THU THẢO B2K59 27-11-1997 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
60 NGUYỄN VĂN THÌN B2K59 07-06-2000 HẬU LỘC,THANH HÓA
61 VŨ ANH THƯ B2K59 14-10-1985 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
62 LÊ TRỌNG THỤ B2K59 01-01-1979 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
63 LƯỜNG THỊ THỨC B2K59 01-01-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
64 ĐINH THỊ THƯƠNG B2K59 01-07-1987 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
65 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG B2K59 22-06-1995 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
66 HOÀNG XUÂN THƯỜNG B2K59 22-03-1997 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
67 LÊ QUANG TRỊ B2K59 16-08-1975 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
68 VI THỊ LỢI B2K59 14-05-1982 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
69 NGUYỄN THANH LUÂN B2K59 11-04-1997 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
70 VÒNG A LỤC B2K59 30-10-1966 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
71 NGUYỄN HÀ MAI B2K59 16-06-1992 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
72 PHẠM VĂN HÙNG B2K59 19-09-1992 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
73 BÙI HOÀNG ANH MINH B2K59 27-10-1993 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
74 LÊ ANH MINH B2K59 08-03-1974 BIÊN HÒA,ĐỒNG NAI
75 NGUYỄN DUY MINH B2K59 02-10-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
76 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH B2K59 15-03-1985 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
77 PHẠM THỊ MÙI B2K59 10-11-1980 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
78 NGUYỄN THÀNH TRUNG B2K59 01-01-1987 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
79 ĐỖ XUÂN TUẤN B2K59 24-12-1977 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
80 HÀ THỊ TƯƠI B2K59 01-01-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
81 LÂM THỊ TUYẾT B2K59 15-05-1988 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
82 NGUYỄN THỊ TUYẾT B2K59 05-01-1985 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
83 NGUYỄN THỊ VÂN B2K59 03-11-1985 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
84 NGUYỄN VĂN NHẬT B2K59 19-03-1992 HƯƠNG KHÊ,HÀ TĨNH
85 LÊ QUANG VINH B2K59 28-08-1997 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
86 DƯỜNG TÍN BẨU B2K59 22-11-1967 PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
87 PHAN VĂN BÉ B2K59 19-01-1974 LONG KHÁNH,ĐỒNG NAI
88 ĐỖ VĂN CHIẾN B2K59 30-06-1985 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
89 NGUYỄN HỮU CHINH B2K59 20-12-1980 THANH CHƯƠNG,NGHỆ AN
90 LÊ HUY DIỆU B2K59 20-06-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
91 BÙI THỊ DUNG B2K59 09-11-1989 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
92 NGUYỄN VĂN DŨNG B2K59 01-01-1975 NÚI THÀNH,QUẢNG NAM
93 HOÀNG THỊ DUYÊN B2K59 25-03-1993 BÀO LỘC,LÂM ĐỒNG
94 KIÊN HẢI DUYÊN B2K59 18-05-1993 VŨNG LIÊM,VĨNH LONG
95 LÊ THỊ GIÀU B2K59 15-08-1980 TÂN UYÊN,BÌNH DƯƠNG
96 VƯƠNG THỊ THU HÀ B2K59 14-08-1992 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
97 TRẦN THỊ THANH HẰNG B2K59 17-06-1987 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
98 NGÔ CÔNG HIẾU B2K59 21-10-1980 BIÊN HÒA,ĐỒNG NAI
99 NGUYỄN QUANG HIẾU B2K59 02-07-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
100 BÙI THANH HOÀI B2K59 22-06-1959 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
101 PHAN DUY HỢP B2K59 13-09-2000 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
102 NGUYỄN THỊ HOA HUỆ B2K59 15-08-1987 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
103 PHẠM VĂN HÙNG B2K59 16-03-1984 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
104 DƯƠNG THỊ NGOAN HÊN B2K59 14-11-1978 QUÂN 12,TP.HCM
105 NGUYỄN THÀNH CHẠY B2K59 24-04-1977 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
106 VÒNG PHÍ HÙNG B2K59 22-04-1992 PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
107 PHẠM XUÂN HƯƠNG B2K59 20-02-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
108 CHU MINH HƯỚNG B2K59 23-06-1993 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
109 NGUYỄN THỊ HUYỀN B2K59 11-06-1995 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
110 NGUYỄN THỊ HUYỀN B2K59 16-09-1987 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
111 TRẦN MẠNH KHOA B2K59 26-03-1982 BIÊN HÒA,ĐỒNG NAI
112 NGUYỄN CÔNG KIÊN B2K59 01-09-1989 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
113 THÁI THỊ NGỌC LIÊN B2K59 16-09-1968 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
114 ĐỖ THỊ MỸ LINH B2K59 12-10-1991 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
115 HUỲNH VŨ LINH B2K59 01-01-1987 CAO LÃNH,ĐỒNG THÁP
116 NGUYỄN VĂN LINH B2K59 01-01-1995 HỒNG NGỰ,ĐỒNG THÁP
117 PHẠM QUỐC LỘ B2K59 10-09-1978 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
118 LÊ THỊ MỘNG THU B2K59 20-01-1988 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
119 TRẦN NGỌC THUẬN B2K59 01-01-1992 TÂN HIỆP,KIÊN GIANG
120 CHU MINH BẰNG B2K59 06-05-1971 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG