DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K62 (BẾ GIẢNG 07/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 NGUYỄN VĂN THANH B2K62 25-02-1970 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
2 TRẦN VĂN PHÒNG B2K62 01-09-1969 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
3 TRẦN VĂN HÙNG B2K62 21-05-1978 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
4 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM B2K62 10-10-1985 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
5 CAO THỊ QUYÊN B2K62 20-03-1983 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
6 NGÔ THỊ QUỲNH B2K62 29-11-1991 BÙ ĐỐP BÌNH PHƯỚC
7 PHẠM ĐỨC DUY B2K62 10-08-1976 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
8 TRẦN THỊ KIM LIÊN B2K62 01-01-1986 BÙ ĐỐP BÌNH PHƯỚC
9 NGUYỄN THỊ HIỀN B2K62 30-03-1992 BÙ ĐỐP BÌNH PHƯỚC
10 NGUYỄN VĂN DỰ B2K62 25-04-1992 VŨNG LIÊM VĨNH LONG
11 NGUYỄN VĂN TUẤN B2K62 01-05-1999 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
12 CAO VĂN TY B2K62 09-02-1979 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
13 TRẦN BÁ VINH B2K62 01-01-1982 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
14 ĐOÀN NGỌC HẢI B2K62 11-02-2000 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
15 NGUYỄN TOÀN THẮNG B2K62 17-08-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
16 MAI VĂN TIẾN B2K62 11-11-1978 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
17 BÙI QUỐC ĐỨC B2K62 29-08-2000 CƯ MGAR,DAK LAK
18 NGUYỄN THỊ THẢO VI B2K62 20-12-1997 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
19 HUỲNH HOÀNG MINH B2K62 16-02-1987 PLAIKU,GIA LAI
20 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG B2K62 25-09-1979 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
21 NGUYỄN THANH LỢI B2K62 16-04-1993 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
22 NGUYỄN XUÂN NAM B2K62 27-08-1999 PHÚ LỘC,THỪA THIÊN HUẾ
23 NGUYỄN HOÀNG NAM B2K62 26-04-2001 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
24 LINH MẠNH HỒNG B2K62 08-05-1965 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
25 LÊ TRUNG THÀNH B2K62 10-11-1980 GIỒNG RIỀNG,KIÊN GIANG
26 NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ B2K62 10-03-1985 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
27 ĐÀO THỊ NHẪN B2K62 02-03-1985 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
28 NGUYỄN NGỌC THÀNH B2K62 28-06-2000 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
29 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG B2K62 07-11-1995 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
30 LÂM THỊ MINH NGỌC B2K62 18-12-1976 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
31 TRẦN THỊ HIẾN B2K62 14-05-1973 TÂN UYÊN,BÌNH DƯƠNG
32 VŨ THỊ HƯƠNG B2K62 03-05-1982 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
33 TRẦN NGỌC THẢO B2K62 02-10-1983 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
34 PHẠM ĐÌNH CƯỜNG B2K62 16-03-1997 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
35 HOÀNG THỊ HUYỀN B2K62 27-10-1971 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
36 ĐẶNG PHƯỚC DƯƠNG B2K62 20-04-2000 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
37 ĐẶNG MINH HẢI B2K62 19-01-1987 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
38 MÃ THANH HUYỀN B2K62 19-05-1987 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
39 HOÀNG THỊ HẰNG B2K62 20-10-1989 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
40 NGUYỄN THIÊN VŨ B2K62 01-01-1983 TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG
41 TRƯƠNG VĂN TÙNG B2K62 24-07-1987 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
42 NGUYỄN THỊ HỒNG B2K62 19-02-1989 BÌNH LỊC, HÀ NAM
43 LÊ NGỌC TÍNH B2K62 01-01-1967 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
44 DIỆP THÀNH THUẬN B2K62 17-06-1986 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
45 LÊ THỊ HÀ B2K62 10-06-1981 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
46 NGÔ THÀNH TRÍ B2K62 10-05-1983 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
47 ĐIỂU TRƯỜNG B2K62 26-02-2000 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
48 VÕ VĂN DŨNG B2K62 01-01-1968 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
49 HOÀNG ĐỨC TIẾN B2K62 10-06-1989 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
50 TRẦN QUANG HẢO B2K62 01-01-1972 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
51 NGUYỄN THỊ HOÀNG DƯƠNG B2K62 10-02-1990 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
52 NGÔ THỊ QUỲNH B2K62 29-11-1991 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
53 NGÔ HOÀNG ANH B2K62 10-12-1982 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
54 LÂM THỊ ÁNH B2K62 25-12-1968 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
55 HUỲNH VĂN TRỌNG B2K62 31-07-2000 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
56 PHẠM HỒNG CÔNG B2K62 02-03-1980 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
57 PHẠM THỊ THUYỀN B2K62 16-07-1994 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
58 NGUYỄN NGUYỄN ĐĂNG KHOA B2K62 12-01-1987 KON TUM,KON TUM
59 TRẦN VĂN THÀNH B2K62 10-10-1973 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
60 LÊ ĐÌNH THÔNG B2K62 24-05-1978 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
61 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN B2K62 09-11-1995 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
62 VŨ THỊ HUYỀN TRANG B2K62 25-11-1993 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
63 NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG B2K62 16-12-1995 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
64 QUÁCH VĂN THÙY B2K62 01-01-1967 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
65 TRẦN MINH TÂM B2K62 01-01-1988 THÁP MƯỜI,ĐỒNG THÁP
66 LÊ QUANG TRUNG B2K62 09-09-1987 THANH OAI,HÀ NỘI
67 PHẠM VĂN HÙNG B2K62 05-02-1976 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
68 CHU NGỌC THẠCH B2K62 05-10-1968 KRONG A NA,ĐĂK LĂK
69 ĐỖ TRẦN BẰNG B2K62 05-11-1994 ĐỊNH QUÁN,ĐỒNG NAI
70 NGUYỄN THANH TÂM B2K62 13-10-1994 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
71 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG B2K62 05-05-1987 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
72 LÊ THANH SANG B2K62 05-04-1999 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
73 TRẦN NGỌC VIỆT B2K62 15-05-1975 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
74 PHẠM THÀNH LONG B2K62 20-03-1986 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
75 TRẦN VĂN THẮNG B2K62 27-05-1975 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
76 NGUYỄN DUY TÙNG B2K62 04-04-1990 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
77 NGUYỄN THỊ HIỀN B2K62 27-07-1996 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
78 NGUYỄN TRÍ TÂM B2K62 08-02-1992 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
79 LƯU TẤN THÀNH B2K62 01-01-1973 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
80 THIỀU ĐÌNH MAI B2K62 01-01-1967 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
81 THIỀU ĐÌNH THƯ B2K62 01-01-1956 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
82 NGUYỄN BÁ VINH B2K62 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
83 TÔN THẤT THÔNG B2K62 07-10-1977 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
84 HỒ LAI B2K62 01-01-1977 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
85 LÊ VIÊN B2K62 10-11-1964 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
86 PHAN QUỐC BẢO B2K62 16-11-1993 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
87 NGUYỂN VĂN THÀNH B2K62 01-01-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
88 ĐOÀN MINH TUYÊN B2K62 12-10-1957 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
89 LÊ VĂN CHỨC B2K62 01-06-1984 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
90 PHÍ THỊ DIỆP B2K62 06-08-0085 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
91 TRẦN HOÀNG HƯNG B2K62 11-03-1992 DAK RẤP,DAK NÔNG
92 VŨ VĂN NHÀN B2K62 15-01-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
93 TRẦN THỊ THÚY KIỀU B2K62 09-04-1989 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
94 NGUYỄN THỊ KIỀU NY B2K62 18-10-1999 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
95 NGUYỄN THỊ HÀ B2K62 02-07-1975 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
96 BÙI CHÍ NGUYÊN B2K62 01-01-1971 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
97 NGUYỄN CHÍ TRUNG B2K62 29-12-1991 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
98 TRẦN MẠNH HÙNG B2K62 09-01-1989 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
99 ĐOÀN THỊ THÚY PHƯỢNG B2K62 01-01-1988 TÂN UYÊN,BÌNH DƯƠNG
100 TẠ THỊ TỐ NGA B2K62 15-11-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
101 NGUYỄN ĐÌNH TÌNH B2K62 10-11-1977 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
102 ĐINH TRỌNG BÌNH B2K62 19-05-1976 THANH CHƯƠNG,NGHỆ AN
103 LÊ THỊ HƯƠNG B2K62 16-11-1984 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
104 LÊ CÔNG LINH B2K62 23-08-1994 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
105 PHẠM VĂN LINH CƯỜNG B2K62 03-05-1991 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
106 LƯƠNG THỊ TRANG B2K62 23-03-1979 GIA LÂM,HÀ NỘI
107 PHẠM VĂN TÚY B2K62 01-01-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
108 NGUYỄN VĂN HOÀNG B2K62 27-08-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
109 BÙI THỊ THƠM B2K62 08-03-1989 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
110 CAO THỊ LAN B2K62 03-10-1987 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
111 LÊ THỊ THANH THẢO B2K62 14-10-1997 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
112 NGUYỄN ĐỨC TÌNH B2K62 01-01-1979 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
113 KHƯU CHÍ YẾN B2K62 13-12-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
114 TRẦN THỊ BÌNH LINH B2K62 07-03-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
115 NGUYỄN VĂN QUÝ B2K62 07-11-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
116 TRỊNH THỊ THÚY B2K62 23-10-1986 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
117 LÊ PHÚ QUỐC B2K62 01-01-1959 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
118 LÊ TIẾN HOÀNG B2K62 30-08-1990 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
119 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG B2K62 19-01-1992 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
120 LÊ THỊ HUỆ B2K62 25-05-1986 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG