DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K62 (BẾ GIẢNG 07/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh
1 NGUYỄN VĂN THANH B2K62 25-02-1970
2 TRẦN VĂN PHÒNG B2K62 01-09-1969
3 TRẦN VĂN HÙNG B2K62 21-05-1978
4 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM B2K62 10-10-1985
5 CAO THỊ QUYÊN B2K62 20-03-1983
6 NGÔ THỊ QUỲNH B2K62 29-11-1991
7 PHẠM ĐỨC DUY B2K62 10-08-1976
8 TRẦN THỊ KIM LIÊN B2K62 01-01-1986
9 NGUYỄN THỊ HIỀN B2K62 30-03-1992
10 NGUYỄN VĂN DỰ B2K62 25-04-1992
11 NGUYỄN VĂN TUẤN B2K62 01-05-1999
12 CAO VĂN TY B2K62 09-02-1979
13 TRẦN BÁ VINH B2K62 01-01-1982
14 ĐOÀN NGỌC HẢI B2K62 11-02-2000
15 NGUYỄN TOÀN THẮNG B2K62 17-08-1993
16 MAI VĂN TIẾN B2K62 11-11-1978
17 BÙI QUỐC ĐỨC B2K62 29-08-2000
18 NGUYỄN THỊ THẢO VI B2K62 20-12-1997
19 HUỲNH HOÀNG MINH B2K62 16-02-1987
20 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG B2K62 25-09-1979
21 NGUYỄN THANH LỢI B2K62 16-04-1993
22 NGUYỄN XUÂN NAM B2K62 27-08-1999
23 NGUYỄN HOÀNG NAM B2K62 26-04-2001
24 LINH MẠNH HỒNG B2K62 08-05-1965
25 LÊ TRUNG THÀNH B2K62 10-11-1980
26 NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ B2K62 10-03-1985
27 ĐÀO THỊ NHẪN B2K62 02-03-1985
28 NGUYỄN NGỌC THÀNH B2K62 28-06-2000
29 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG B2K62 07-11-1995
30 LÂM THỊ MINH NGỌC B2K62 18-12-1976
31 TRẦN THỊ HIẾN B2K62 14-05-1973
32 VŨ THỊ HƯƠNG B2K62 03-05-1982
33 TRẦN NGỌC THẢO B2K62 02-10-1983
34 PHẠM ĐÌNH CƯỜNG B2K62 16-03-1997
35 HOÀNG THỊ HUYỀN B2K62 27-10-1971
36 ĐẶNG PHƯỚC DƯƠNG B2K62 20-04-2000
37 ĐẶNG MINH HẢI B2K62 19-01-1987
38 MÃ THANH HUYỀN B2K62 19-05-1987
39 HOÀNG THỊ HẰNG B2K62 20-10-1989
40 NGUYỄN THIÊN VŨ B2K62 01-01-1983
41 TRƯƠNG VĂN TÙNG B2K62 24-07-1987
42 LÊ NGỌC TÍNH B2K62 01-01-1967
43 DIỆP THÀNH THUẬN B2K62 17-06-1986
44 LÊ THỊ HÀ B2K62 10-06-1981
45 NGÔ THÀNH TRÍ B2K62 10-05-1983
46 ĐIỂU TRƯỜNG B2K62 26-02-2000
47 THÁI THANH TUẤN B2K62 23-06-1986
48 VÕ VĂN DŨNG B2K62 01-01-1968
49 HOÀNG ĐỨC TIẾN B2K62 10-06-1989
50 TRẦN QUANG HẢO B2K62 01-01-1972
51 NGUYỄN THỊ HOÀNG DƯƠNG B2K62 10-02-1990
52 NGÔ THỊ QUỲNH B2K62 29-11-1991
53 NGÔ HOÀNG ANH B2K62 10-12-1982
54 LÂM THỊ ÁNH B2K62 25-12-1968
55 HUỲNH VĂN TRỌNG B2K62 31-07-2000
56 PHẠM HỒNG CÔNG B2K62 02-03-1980
57 PHẠM THỊ THUYỀN B2K62 16-07-1994
58 NGUYỄN NGUYỄN ĐĂNG KHOA B2K62 12-01-1987
59 TRẦN VĂN THÀNH B2K62 10-10-1973
60 LÊ ĐÌNH THÔNG B2K62 24-05-1978
61 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN B2K62 09-11-1995
62 VŨ THỊ HUYỀN TRANG B2K62 25-11-1993
63 NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG B2K62 16-12-1995
64 QUÁCH VĂN THÙY B2K62 01-01-1967
65 TRẦN MINH TÂM B2K62 01-01-1988
66 LÊ QUANG TRUNG B2K62 09-09-1987
67 PHẠM VĂN HÙNG B2K62 05-02-1976
68 CHU NGỌC THẠCH B2K62 05-10-1968
69 ĐỖ TRẦN BẰNG B2K62 05-11-1994
70 NGUYỄN THANH TÂM B2K62 13-10-1994
71 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG B2K62 05-05-1987
72 LÊ THANH SANG B2K62 05-04-1999
73 TRẦN NGỌC VIỆT B2K62 15-05-1975
74 PHẠM THÀNH LONG B2K62 20-03-1986
75 TRẦN VĂN THẮNG B2K62 27-05-1975
76 NGUYỄN DUY TÙNG B2K62 04-04-1990
77 NGUYỄN THỊ HIỀN B2K62 27-07-1996
78 NGUYỄN TRÍ TÂM B2K62 08-02-1992
79 LƯU TẤN THÀNH B2K62 01-01-1973
80 THIỀU ĐÌNH MAI B2K62 01-01-1967
81 THIỀU ĐÌNH THƯ B2K62 01-01-1956
82 NGUYỄN BÁ VINH B2K62
83 TÔN THẤT THÔNG B2K62 07-10-1977
84 HỒ LAI B2K62 01-01-1977
85 LÊ VIÊN B2K62 10-11-1964
86 PHAN QUỐC BẢO B2K62 16-11-1993
87 NGUYỂN VĂN THÀNH B2K62 01-01-1994
88 ĐOÀN MINH TUYÊN B2K62 12-10-1957
89 LÊ VĂN CHỨC B2K62 01-06-1984
90 PHÍ THỊ DIỆP B2K62 06-08-0085
91 TRẦN HOÀNG HƯNG B2K62 11-03-1992
92 VŨ VĂN NHÀN B2K62 15-01-1988
93 TRẦN THỊ THÚY KIỀU B2K62 09-04-1989
94 NGUYỄN THỊ KIỀU NY B2K62 18-10-1999
95 NGUYỄN THỊ HÀ B2K62 02-07-1975
96 BÙI CHÍ NGUYÊN B2K62 01-01-1971
97 NGUYỄN CHÍ TRUNG B2K62 29-12-1991
98 TRẦN MẠNH HÙNG B2K62 09-01-1989
99 ĐOÀN THỊ THÚY PHƯỢNG B2K62 01-01-1988
100 TẠ THỊ TỐ NGA B2K62 15-11-1984
101 NGUYỄN ĐÌNH TÌNH B2K62 10-11-1977
102 ĐINH TRỌNG BÌNH B2K62 19-05-1976
103 LÊ THỊ HƯƠNG B2K62 16-11-1984
104 LÊ CÔNG LINH B2K62 23-08-1994
105 PHẠM VĂN LINH CƯỜNG B2K62 03-05-1991
106 LƯƠNG THỊ TRANG B2K62 23-03-1979
107 PHẠM VĂN TÚY B2K62 01-01-1984
108 NGUYỄN VĂN HOÀNG B2K62 27-08-1983
109 BÙI THỊ THƠM B2K62 08-03-1989
110 CAO THỊ LAN B2K62 03-10-1987
111 LÊ THỊ THANH THẢO B2K62 14-10-1997
112 NGUYỄN ĐỨC TÌNH B2K62 01-01-1979
113 KHƯU CHÍ YẾN B2K62 13-12-1988
114 TRẦN THỊ BÌNH LINH B2K62 07-03-1981
115 NGUYỄN VĂN QUÝ B2K62 07-11-1982
116 TRỊNH THỊ THÚY B2K62 23-10-1986
117 LÊ PHÚ QUỐC B2K62 01-01-1959
118 LÊ TIẾN HOÀNG B2K62 30-08-1990
119 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG B2K62 19-01-1992
120 LÊ THỊ HUỆ B2K62 25-05-1986