DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K66 (BẾ GIẢNG 10/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1PHẠM THỊ HUYỀNB2K6601-01-1990
2TRẦN VĂN ĐỨCB2K6610-06-1988
3ĐỖ THỊ HOÀI NHIB2K6614-11-1983
4PHẠM TRUNG NGHĨAB2K6609-08-1998
5KHƯU MINH HẢIB2K6605-09-1985
6NGUYỄN TRI ĐỨCB2K6601-01-1974
7CAO ĐÌNH PHƯỚCB2K6617-04-2000
8TRẦN XOENB2K6616-10-1984
9TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOB2K6604-08-1980
10BÙI THỊ THẢOB2K6624-09-1983
11NGUYỄN HOÀNG HUYB2K6602-02-2000
12NGUYỄN ĐỨC LONGB2K6610-12-1976
13PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNGB2K6607-02-1994
14PHẠM VĂN HUYB2K6605-09-1988
15LÝ HỶ THIÊN LONGB2K6620-11-2000
16TRẦN THỊ BÌNHB2K6611-01-0978
17BÙI THỊ THÚYB2K6601-01-1972
18NGUYỄN MAI PHƯƠNGB2K6606-09-1981
19TRẦN THỊ HỒNG THỦYB2K6601-01-1979
20VŨ VĂN PHÚCB2K6615-09-1988
21NGUYỄN ĐỨC HUẤNB2K6612-01-1981
22TẠ THỊ DOANB2K6615-10-1978
23NGUYỄN XUÂN TÙNGB2K6613-06-1979
24LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNGB2K6624-10-1992
25LÊ TÝB2K6601-01-1985
26NGUYỄN VĂN THÀNHB2K6610-10-1981
27PHẠM VĂN TÒNGB2K6601-01-1964
28TÔ VĂN ĐỒNGB2K6605-10-1979
29PHẠM NGỌC TRÂMB2K6601-10-2001
30TRẦN QUANG VINHB2K6621-02-1989
31TRẦN HUỲNH BẢOB2K6623-02-1993
32TRẦN KIM TỈNHB2K6605-06-1982
33NGUYỄN TẤN ĐẠTB2K6627-12-1988
34NGUYỄN HỒNG HUYB2K6604-08-2000
35NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNGB2K6608-08-1989
36ĐẶNG NGỌC THANH TÂMB2K6612-05-2001
37TRẦN CÔNG CHUYÊNB2K6627-01-1980
38PHAN THỊ TUYẾT LOANB2K6612-07-1982
39NGUYỄN TÙNG LINHB2K6630-12-1970
40PHẠM THỊ TUYẾT TRINHB2K6611-08-1993
41TRẦN MẠNH TUẤNB2K6624-02-1992
42TRẦN QUỐC THẮNGB2K6601-01-1990
43NGUYỄN THỊ KIM CHIB2K6629-08-1986
44ĐỖ NGỌC XÔB2K6601-11-1981
45LÊ HOÀNG ANHB2K6601-01-1986
46HỒ VĨNH HÒAB2K6602-10-1980
47LÝ THỊ HOAB2K6610-10-1987
48PHAN THỊ HIỀNB2K6606-10-1979
49LÊ THANH BÌNHB2K6602-07-1972
50HOÀNG THỊ HỒNG LIÊNB2K6601-01-1974
51LÊ THỊ HẠNHB2K6601-01-1977
52TẠ ĐÌNH VÕB2K6611-06-1972
53HOÀNG LƯƠNG HỒIB2K6619-09-1975
54CHU VĂN LƯƠNGB2K6605-01-1971
55NGUYỄN KHẮC THƯỢCB2K6630-09-1957
56MAI HỒNG MINHB2K6601-01-1973
57NGUYỄN VĂN TỈNHB2K6601-01-1970
58NGUYỄN NGỌC QUÝB2K6612-07-1993
59DƯƠNG HOÀNG SƠNB2K6614-08-1971
60PHẠM QUỐC NHÂNB2K6606-02-2001
61LÊ VĂN HIẾUB2K6622-02-1987
62HOÀNG VĂN TÚB2K6627-06-1995
63ĐÀM QUANG NHÀNB2K6617-01-1994
64NGUYỄN THỊ HẰNGB2K6604-04-1987
65TRẦN QUANG TƯB2K6601-01-1968
66TRẦN THỊ TUYẾT MAIB2K6601-01-1988
67PHẠM TRƯỜNG THÀNHB2K6610-11-1970
68ĐẶNG THỊ TUẤTB2K6605-10-1982
69LÊ VĂN BÌNHB2K6602-08-1991
70LÊ TRUNG ĐỊNHB2K6609-09-1995
71ĐỚI THẾ HUẤNB2K6615-08-1989
72NGUYỄN VĂN DIỆUB2K6601-01-1977
73NGUYỄN HỮU MINHB2K6608-06-1984
74TRẦN LỘCB2K6616-11-1986
75NGUYỄN VĂN HỮUB2K6616-06-1989
76PHAN THÁI HOÀNG MAIB2K6601-01-1981
77PHAN VĂN NAMB2K6604-10-1987
78TRẦN THANH HIẾUB2K6626-01-1986
79NGUYỄN THỊ THANH THÚYB2K6623-12-1982
80VÕ VĂN NHÂNB2K6610-06-1994
81PHẠM VĂN CƯỜNGB2K6610-03-1997
82CHU QUANG VINHB2K6620-03-1999
83NGUYỄN THỊ TUYẾT ANHB2K6601-01-1968
84TÀO THỊ LÀIB2K6606-01-1983
85NGUYỄN ĐÌNH VIÊN MÃNB2K6631-12-1993
86TRẦN NGỌC LỘCB2K6601-11-1986
87ĐINH VĂN THÀNHB2K6611-01-1981
88PHAN VĂN HƯỚNGB2K6624-11-1990
89TRẦN VĂN HUYB2K6626-01-1999
90HỒ THỊ NGỌC LỢIB2K6620-01-1981
91LÊ KIM ANHB2K6605-07-1983
92VÕ BÌNH LUẬNB2K6603-06-1985
93TỪ LÊ DIỆU QUỲNHB2K6618-04-1994
94TRẦN THANH XUÂNB2K6601-01-1980
95NGUYỄN KIỀU GIANGB2K6603-09-1985
96LÊ HÙNG TRƯỜNGB2K6628-03-1978
97CAO ĐÌNH QUYẾTB2K6621-08-2001
98NGUYỄN HỮU PHƯỢNGB2K6629-07-1997
99TRẦN VĂN LỰCB2K6616-09-1987
100NGUYỄN VĂN HÙNGB2K6625-08-1990
101LÊ THỊ NGỌC OANHB2K6615-05-1987
102NGÔ THỊ THANH TUYỀNB2K6615-06-1988
103HỒ MINH ĐỒNGB2K6620-09-1992
104LÊ ĐÌNH KHOAB2K6607-05-1976
105ĐINH TRỌNG TUẤNB2K6620-02-1993
106HOÀNG VĂN TUẤNB2K6601-01-1972
107ĐINH BÁ HỮUB2K6601-01-1982
108MAI XUÂN DŨNGB2K6602-12-1970
109HỒ VĂN PHÚB2K6606-10-1984
110HOÀNG MINH HIẾUB2K6603-10-1998
111LÊ ANH HÙNGB2K6611-10-1999
112MAI ANH SƠNB2K6620-03-1975
113BÙI NGỌC QUANGB2K6613-10-1993
114NGUYỄN ĐĂNG HỘIB2K6630-04-2001
115NGUYỄN VĂN DIỆNB2K6601-01-1975
116NGUYỄN VĂN NHÂNB2K6611-07-1984
117LÊ VĂN TRIỀUB2K6602-09-1982
118PHẠM THỊ HỒNG VÂNB2K6609-10-1982
119NGUYỄN THANH KIÊNB2K6601-01-1979
120BÙI ĐỨC PHƯƠNGB2K6620-04-1990