DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K75 (BẾ GIẢNG 05/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LƯƠNG MINH ĐẠTB2K7518-11-2000
2NGUYỄN ANH TÚB2K7522-02-1985
3NGÔ THỊ THU HUỆB2K7512-10-1988
4NÔNG THỊ DƯƠNGB2K7504-08-1986
5NGUYỄN ĐỨC TÂNB2K7521-08-1987
6HOÀNG ĐỨC THUẬNB2K7508-07-1988
7BÙI THỊ MỸ HẠNHB2K7501-01-1985
8NGUYỄN DUY QUANGB2K7517-01-1987
9ĐOÀN THỊ THỦYB2K7528-12-1991
10NGUYỄN VĂN NAMB2K7504-07-1998
11ĐINH VĂN HÙNGB2K7514-05-1985
12BÙI THỊ DIỄM THÙYB2K7505-01-1995
13NGUYỄN THỊ THU THẢOB2K7530-04-1995
14NGUYỄN HUỲNH PHI LONGB2K7528-01-1989
15TRẦN THỊ SẤNB2K7509-06-1987
16TRẦN THỊ HÒAB2K7520-04-1988
17LÊ VĂN HẬUB2K7506-05-1997
18NGUYỄN THỊ HIẾUB2K7514-10-1976
19TRƯƠNG QUANG TIẾNB2K7510-09-1992
20ĐỖ XUÂN THỦYB2K7518-04-1982
21BÙI MẠNH LỊCHB2K7530-10-1975
22TRƯƠNG VĂN TUÂNB2K7515-06-1991
23VŨ HOÀNG MINHB2K7520-03-1989
24TÔ VĂN HÙNGB2K7526-09-1988
25TRƯƠNG XUÂN CHÍNHB2K7510-05-1973
26LÊ TẤN TRAIB2K7505-05-1972
27LÊ THỊ HƯƠNGB2K7502-03-1997
28ĐIỂU KINHB2K7501-01-1976
29NGÔ VĂN KHẢMB2K7512-06-1960
30KHÚC VĂN DŨNGB2K7501-01-1969
31CHU VĂN HÙNGB2K7501-01-1965
32NGUYỄN THỊ MIÊNB2K7505-10-1981
33LÊ THỊ THÚY VÂNB2K7520-03-1996
34LÊ THỊ TẤMB2K7506-05-1976
35PHAN NHƯ HÒAB2K7514-10-1979
36CAO VĂN NAMB2K7530-07-1988
37NGUYỄN TRẦN PHƯỚC TOÀNB2K7511-10-1987
38BÙI THỊ THANH HẬUB2K7526-04-1982
39PHẠM TUẤN ĐIỆPB2K7524-01-1978
40NGUYỄN THỊ LỆ THANHB2K7501-03-1981
41TRƯƠNG MINH HIẾUB2K7520-01-1994
42TRỊNH THỊ DUNGB2K7528-11-1987
43HUỲNH KHẮC TRƯỜNGB2K7505-10-2001
44NGUYỄN MINH HIẾUB2K7518-02-2001
45VŨ VĂN TOÀNB2K7521-04-1976
46PHẠM ANH TUẤNB2K7521-01-1974
47BÙI THANH THÀNB2K7514-03-1982
48ĐÀO DUY ĐỨCB2K7515-06-2001
49HOÀNG VĂN LƯUB2K7530-01-1983
50PHẠM THỊ HẠNHB2K7505-08-1983
51TRẦN THỊ HẬUB2K7531-03-1996
52PHÍ THỊ DUYÊNB2K7517-08-1973
53CAO THÀNH SANGB2K7501-01-1991
54NGUYỄN QUANG THẾB2K7501-09-1982
55ĐINH NGỌC TUẤNB2K7502-02-1985
56BÙI THỊ HOAB2K7510-10-1975
57PHẠM VĂN KHÁB2K7501-01-1979
58NGUYỄN THỊ TÂNB2K7522-12-1984
59NGUYỄN THANH TÙNGB2K7529-03-1994
60TRẦN THỊ HIỀNB2K7508-08-1978
61NGUYỄN THỊ CHÂMB2K7525-10-1988
62NGUYỄN THÀNH PHÚCB2K7508-08-1994
63PHAN VĂN THỌB2K7507-04-1988
64NGUYỄN THỊ HIỀNB2K7526-03-1994
65LÝ KIM CHIB2K7516-12-1983
66BÙI BỈNH BẢO HƯNGB2K7525-07-1988
67HUỲNH HOÀNG ANH KHOAB2K7513-12-2000
68LẠI THỊ MAI LYB2K7515-10-1990
69HÀ THỊ BÍCH NGỌCB2K7508-09-1982
70ĐẶNG NGUYÊN QUANGB2K7515-12-1979
71TRẦN VĂN HỢPB2K7501-01-1988
72VŨ VĂN KHANHB2K7516-10-1973
73PHẠM THỊ HUỆB2K7501-01-1977
74ĐẬU KHẮC ẤNB2K7515-03-1977
75NGUYỄN THANH LUÂNB2K7528-06-1992
76LÊ VĂN GIANGB2K7521-12-2000
77NGUYỄN BÁ PHÚCB2K7521-09-1989
78NGUYỄN VĂN VINHB2K7505-04-1984
79TRẦN THỊ KIM CHIB2K7501-01-1986
80ĐOÀN THANH VƯƠNGB2K7510-10-1977
81PHẠM THỊ TRÌNHB2K7519-02-1986
82ĐÀO CÔNG HƯƠNGB2K7523-04-1989
83LÊ THỊ THANH VÂNB2K7503-02-1989
84TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀOB2K7524-03-1974
85LÂM QUANG VINHB2K7515-09-1983
86VI VĂN HIẾUB2K7508-10-1993
87ĐẶNG THỊ MỸ LỢIB2K7529-12-1980
88LÊ VĂN TUẤNB2K7501-08-1983
89NGUYỄN THỊ CHI NAB2K7516-06-1989
90ĐOÀN QUANG HƯNGB2K7503-09-1989
91TRẦN KIM GIAOB2K7521-02-1982
92LÊ THỊ THANH LOANB2K7516-07-1978
93PHẠM THỊ TUYẾT MAIB2K7528-04-1975
94NGUYỄN MẬU TUẤNB2K7510-08-1980
95CAO THỊ XUÂN PHÚCB2K7528-11-1988
96NGUYỄN ĐỨC TÍNHB2K7521-09-1988
97ĐINH CÔNG KHÔIB2K7502-10-1992
98ĐOÀN KHẮC TRUNGB2K7505-02-1979
99NGUYỄN QUANG HOẠCHB2K7509-09-1979
100NGUYỄN VŨ HUYB2K7509-10-1992
101TÔ DUY ĐÔNGB2K7502-09-1975
102NGUYỄN VĂN CHƯƠNGB2K7503-08-1980
103NGUYỄN VĂN THỨCB2K7511-02-1888
104LÊ VĂN TIẾNB2K7530-03-1972
105VŨ VĂN TÌNHB2K7520-02-1997
106NGUYỄN VĂN SINHB2K7521-12-2065
107NGUYỄN KHÁNH LÂMB2K7520-12-1996
108PHAN THỊ RỒNGB2K7524-11-1971
109PHAN THỊ TÝB2K7510-05-1985
110NGUYỄN CAO THẮNGB2K7519-11-1991
111NGUYỄN MẠNH LINHB2K7527-03-1992
112TRẦN MINH ĐỨCB2K7519-05-1988
113VÕ VĂN TỚIB2K7514-08-1982
114PHẠM VĂN TRUNGB2K7520-11-1988
115TRẦN CÔNG NGHỊB2K7520-11-1973
116ĐỖ VĂN CHIẾNB2K7504-02-1988
117HOÀNG CÔNG ĐỨCB2K7514-03-1984
118NGÔ THÁI DƯƠNGB2K7527-05-1990
119LÊ VĂN THIB2K7512-05-1990
120NÔNG VĂN QUÂNB2K7517-01-1994