DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K78 (BẾ GIẢNG 07/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ MẬU DUYB2K7806-09-1994
2TRẦN VĂN NỨCB2K7810-09-1976
3ĐỖ THỊ HIỀNB2K7814-05-1986
4TRẦN THỊ NGAB2K7804-01-1978
5HOÀNG THỊ HÀB2K7810-05-1982
6HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHUNGB2K7823-04-1983
7NGUYỄN VĂN HIỂNB2K7820-05-1988
8NGÔ NGỌC DŨNGB2K7813-06-1990
9PHẠM XUÂN PHÚB2K7816-04-1982
10VŨ VIỆT TIỆPB2K7816-02-1985
11PHẠM KHÁNH THỰCB2K7818-02-1984
12HOÀNG VĂN TAMB2K7815-04-1991
13LÊ THÀNH TRUNGB2K7821-12-1996
14NGUYỄN HUY SƠNB2K7821-04-1979
15PHẠM VĂN BÌNHB2K7807-02-1992
16NGUYỄN TẤN PHÁTB2K7803-12-1994
17NGUYỄN VĂN CỬUB2K7807-07-1967
18TRẦN THANH TÙNGB2K7801-07-1997
19DƯƠNG MINH HOÀNB2K7809-12-1963
20HOÀNG VĂN TÀIB2K7820-10-1983
21NGUYỄN HỮU ĐẠTB2K7826-02-1994
22NGUYỄN THANH HỒNGB2K7814-12-1988
23NGUYỄN HỒNG HUẾB2K7820-03-1968
24TẠ THỊ HUỆB2K7830-12-1982
25PHAN QUANG THÁIB2K7820-12-2001
26ĐINH QUANG ĐĂNGB2K7820-01-1980
27TRIỆU THỊ CẨM HƯỜNGB2K7816-09-1990
28PHẠM QUANG TUẤNB2K7815-08-1987
29TRẦN THỊ  LAN VYB2K7806-02-2002
30CÙ HUY THỐNGB2K7805-11-1969
31DƯƠNG THỊ DUYÊNB2K7803-12-1990
32NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINHB2K7804-01-1978
33NGUYỄN THỊ TUYẾT HÀB2K7801-01-1982
34LÊ TRỌNG TOẠIB2K7802-09-1990
35ĐỒNG TỐ QUYÊNB2K7803-08-1994
36PHAN VĂN ÚTB2K7815-09-1982
37NGUYỄN VĂN XÍB2K7801-01-1973
38ĐẶNG TRUNG NGHĨAB2K7824-05-1997
39MAI THANH HUYB2K7821-10-1990
40BÙI THỊ GIANGB2K7824-09-1981
41TRẦN THẾ BẢOB2K7812-12-1996
42TRẦN VĂN GIANGB2K7817-02-1990
43NGUYỄN THỊ HƯƠNGB2K7812-02-1986
44TRẦN VIẾT PHẠM ĐỨCB2K7805-05-1991
45NGUYỄN BÁ MẠNHB2K7827-12-1973
46NGUYỄN XUÂN NHUB2K7818-01-1985
47LÊ XUÂN TRƯỜNGB2K7825-01-1990
48NGUYỄN VĂN NHƯB2K7801-01-1991
49ĐIỂU QUẾB2K7810-02-1988
50TRẦN ĐẠI TOẠIB2K7815-06-1986
51TRẦN MINH QUANGB2K7802-05-1991
52TRẦN QUANG VINHB2K7817-10-1984
53VŨ TRỌNG RẦNB2K7822-12-1974
54NGUYỄN VĂN HỌCB2K7809-10-2067
55PHÍ HỒNG TÂNB2K7801-02-1981
56HOÀNG THỊ THANH BÌNHB2K7805-08-2068
57TRẦN CÔNG ĐỐCB2K7825-11-1988
58NGUYỄN VĂN MƯỜI MỘT`B2K7801-01-1980
59TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÂNB2K7821-01-1987
60NGUYỄN BẢO TRÂNB2K7814-01-1995
61NGUYỄN TIẾN TRUNGB2K7823-06-2001
62NGUYỄN NGỌC THUẬNB2K7816-07-1996
63HỒ NGỌC PHÚB2K7819-07-1999
64NGUYỄN VĂN NAMB2K7811-09-1994
65LƯỜNG KHẮC SỰB2K7821-09-1985
66PHAN NGỌC HUYB2K7829-09-1983
67PHẠM VĂN DUYB2K7824-06-1982
68NGUYỄN MẠNH KHỎEB2K7819-02-2002
69NGUYỄN VĂN ĐỊNHB2K7815-03-1978
70TÔ ĐỨC THỊNHB2K7814-05-1984
71TRẦN CA MỘNG LINHB2K7807-08-1993
72TRẦN CA HUYỀN LINHB2K7807-08-1993
73LÊ ANH NUÔIB2K7825-09-1989
74VŨ TRƯỜNG LINHB2K7827-11-2000
75DƯƠNG VĂN KIÊNB2K7810-02-1984
76NGUYỄN THỊ THÙY NGÂNB2K7827-01-1981
77NGUYỄN HOÀNG TRUNGB2K7825-09-1982
78NGUYỄN VĂN THUẬNB2K7808-11-1985
79ĐÀM ĐỨC CHUYÊNB2K7825-10-1983
80PHẠM VŨ THẮNGB2K7808-04-1974
81PHAN MINH TÚB2K7823-03-1991
82TRẦN BÌNH TRỌNGB2K7819-05-1995
83NGUYỄN CÔNG THÀNHB2K7810-03-1996
84NGUYỄN THỊ THU HỒNGB2K7823-05-1987
85ĐỖ BÁ LIÊMB2K7818-09-1987
86NGUYỄN NGỌC LINHB2K7812-02-1994
87NGUYỄN THỊ TRANGB2K7823-01-1994
88NGUYỄN THỊ NGỌC HÀB2K7815-08-1992
89PHẠM VĂN QUYỀN QUYB2K7815-04-1984
90HOÀNG VĂN CẢNHB2K7830-12-1990
91PHẠM VIỆT ĐỨCB2K7802-02-1998
92HOÀNG THỊ THU HẰNGB2K7810-08-1986
93NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNHB2K7801-01-1995
94PHAN THỊ THANH LOANB2K7810-02-1993
95TRƯƠNG NGUYỄN ANH TÂMB2K7801-01-1994
96PHẠM THỊ NGỌC CẨMB2K7801-01-1982
97CAO THỊ THỦY TIÊNB2K7829-06-1997
98NGUYỄN SĨ TIẾNB2K7824-09-2000
99TRẦN THỊ THU HÀB2K7829-12-1980
100TẤT GIA HUYB2K7819-10-2001