DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K79 (BẾ GIẢNG 08/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1VŨ VĂN ĐẠTB2K7910-07-1992
2VÕ THỊ HÒAB2K7913-11-1995
3NGUYỄN THỊ NGAB2K7901-01-1978
4LÝ MINH KIỆTB2K7901-01-1970
5HOÀNG THỊ LOANB2K7910-11-1975
6TRẦN VĂN KHIÊNB2K7909-06-1979
7PHAN NHẬT NAMB2K7909-09-1989
8ĐỖ THỊ MỸ PHỤNGB2K7915-07-1978
9LÊ CÔNG TUỆB2K7901-01-1967
10NGUYỄN VĂN THÀNHB2K7915-11-1985
11GIANG THỊ DINHB2K7910-11-1983
12MAI THỊ VÂNB2K7918-02-1987
13LÊ DUY TUYẾNB2K7911-06-1985
14TRỊNH DUY BÌNHB2K7915-09-1984
15HUỲNH THỊ MỸ DUNGB2K7924-10-1986
16TRẦN THỊ HẰNGB2K7902-09-1992
17NGUYỄN DUY TRUNGB2K7926-09-1992
18TRƯƠNG HOÀNG PHONGB2K7903-10-1979
19NGUYỄN THỊ NGỌC THÚYB2K7901-01-1992
20NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNHB2K7901-01-1975
21TRẦN THỊ PHƯƠNGB2K7923-02-1976
22TRẦN ĐẠI DƯƠNGB2K7926-08-1975
23NGUYỄN VĂN TIÊNB2K7921-08-1978
24NGÔ THỊ KIM LIÊNB2K7911-01-1991
25LÊ THỊ MINH THỦYB2K7901-01-1983
26NGUYỄN THỊ HẢIB2K7910-04-1978
27HOÀNG THỊ MỘNG DUNGB2K7905-10-1984
28NGUYỄN THỊ HẠNHB2K7901-01-1981
29PHẠM THỊ THÙY DƯƠNGB2K7917-03-1988
30HOÀNG THỊ VÂN ANHB2K7914-11-1981
31BÙI XUÂN BÁCHB2K7924-08-1983
32LÊ MINH TUẤNB2K7918-11-1988
33HỒ THỊ XUÂNB2K7929-08-1979
34NGUYỄN THỊ SƠN CAB2K7901-01-1985
35NGÔ THỊ BÍCH HẠNHB2K7914-11-1987
36LÊ QUANG CHUNGB2K7914-02-2002
37HUỲNH NHƯB2K7923-09-1997
38PHAN THANH ĐIỀMB2K7928-09-1981
39NGUYỄN THỊ NGAB2K7924-10-1983
40NGUYỄN THỊ CẨM NHUNGB2K7929-12-1983
41HUỲNH THỊ THIỆTB2K7905-12-1969
42PHẠM NGỌC TÚB2K7930-10-1989
43PHAN THỊ THỦY TIÊNB2K7910-08-1991
44ĐỖ THỊ PHƯƠNG LINHB2K7904-08-1990
45DANH TIẾN ĐẠTB2K7915-02-1993
46TRẦN THỊ MỸ LỆB2K7901-01-1976
47BÙI VĂN KHÁNHB2K7901-01-1990
48VƯƠNG TIẾN DŨNGB2K7930-10-1985
49TRẦN THỊ NGUYỆTB2K7912-02-1985
50TRẦN THANH NGỌCB2K7910-01-1988
51THẨM THỊ THÚYB2K7911-08-1986
52NGUYỄN THỊ TUYẾT MAIB2K7901-01-1971
53HỒ VĂN TRỊB2K7910-09-1976
54ĐẶNG THỊ NHẬTB2K7901-01-1979
55ĐỖ THỊ HUỆB2K7927-06-1973
56BÙI VĂN MINHB2K7928-11-1999
57NGUYỄN MINH TÚYB2K7909-02-2000
58NGUYỄN VĂN QUÁB2K7901-01-1995
59TRẦN VĂN LUẬNB2K7902-10-1997
60VĂN ĐỨC SƠNB2K7919-03-1998
61BÙI BẢO LONGB2K7925-02-2000
62NGUYỄN THỊ KIM HÀB2K7914-05-1990
63ĐOÀN THỊ THÚYB2K7925-05-1987
64HOÀNG THỊ NGAB2K7926-02-1986
65PHẠM THỊ CHÂUB2K7907-08-1985
66NGUYỄN THỊ TƯƠIB2K7905-06-1980
67NGUYỄN THỊ NGAB2K7903-02-1990
68NGUYỄN THỊ THANH THÙYB2K7901-01-1978
69TRẦN THỊ BÍCH NGUYỆTB2K7901-01-1983
70MAI PHƯỚC TÌNHB2K7901-07-1990
71MAI THỊ TUYẾTB2K7901-01-1980
72LÊ THANH TÙNGB2K7924-05-1984
73NGUYỄN THỊ THANH HÀB2K7917-10-1992
74TRẦN THỊ LƯƠNGB2K7917-09-1983
75ĐẶNG TIẾN ANHB2K7910-10-1982
76VŨ VĂN HIẾUB2K7915-10-1982
77NGUYỄN NGỌC HOÀNGB2K7905-08-1974
78VŨ ĐÌNH TỴB2K7902-09-2065
79NGUYỄN HOÀI NAMB2K7917-08-1995
80NGUYỄN VĂN THẮNGB2K7914-06-1986
81NGUYỄN THỊ CÁTB2K7919-03-1977
82LÊ VĂN SÔNGB2K7907-06-2066
83TRÌNH VĂN HẢIB2K7901-05-1981
84BÙI THẾ HỌCB2K7919-01-1993
85NGUYỄN VĂN HƯNGB2K7902-03-1977
86PHAN THANH LÂMB2K7912-09-1972
87CAO NGỌC THỊNHB2K7906-06-1994
88LÊ ĐỨC CẨMB2K7927-12-1981
89TRẦN THỊ PHƯƠNGB2K7920-11-1981
90LƯƠNG THỊ XUÂNB2K7901-02-1980
91HOÀNG THỊ PHƯỢNGB2K7924-11-1980
92LÊ THỊ MINH HUỆB2K7901-01-1989
93VŨ MẠNH TẤNB2K7922-06-2001
94LÊ THỊ THU THỦYB2K7909-09-1987
95BÙI XUÂN VĨNHB2K7912-03-1984
96LƯU THU PHƯƠNGB2K7920-01-1987
97ĐIỂU NULB2K7901-01-1981
98ĐIỂU BLỚB2K7901-01-1983
99NGUYỄN THỊ KIM SENB2K7925-04-1977
100HOÀNG THỊ TÂMB2K7913-09-1994
101LÊ CÔNG HƯNGB2K7925-12-1986
102CAO XUÂN HIỆPB2K7904-07-2001
103NGUYỄN THỊ MẾNB2K7912-12-1988
104BÙI THỊ THU THẢOB2K7903-02-1983
105HÀ NGỌC TIẾNB2K7923-08-1982
106BÙI THỊ THỦYB2K7912-02-1975
107TRẦN THỊ THANH PHƯƠNGB2K7902-10-1980
108BÙI THỊ BÍCH LOANB2K7925-03-1980
109CHÂU THỊ NGỌC BÍCHB2K7919-04-1986
110NGUYỄN VĂN HỮUB2K7916-08-1976
111PHẠM VĂN BÌNHB2K7926-03-1986
112BÙI VĂN PHÚB2K7924-10-2069
113NGÔ THỊ MỸ PHỤNGB2K7901-01-1990
114PHẠM THỊ THẢOB2K7910-07-1984
115PHAN MINH HỒNGB2K7927-06-1970
116NGUYỄN THANH SƠNB2K7910-07-1971
117NGÔ LAN PHƯƠNGB2K7920-10-1986
118NGUYỄN VĂN ĐÔNGB2K7911-11-1975
119ĐOÀN THỊ HOAB2K7918-04-1995
120NGUYỄN THỊ NGỌC XINHB2K7911-11-1989