DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K81 (BẾ GIẢNG 09/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1BÙI QUANG HUYB2K8120-10-1978
2BÙI THỊ DUYÊNB2K8107-01-1991
3CAO THỊ PHƯƠNG HOAB2K8120-03-1985
4HOÀNG QUỐC VŨB2K8110-01-1991
5HOÀNG VĂN LƯƠNGB2K8114-03-1983
6HỒ NGỌC KIM TUYẾTB2K8118-12-2001
7HỒ QUANG BIÊNB2K8121-03-1988
8HỒ SỸ TIẾNB2K8109-09-1987
9HỒ THỊ MỸ LÊB2K8126-03-1986
10HỒ THỊ MỸ LỆB2K8122-12-1980
11LAI HOÀNG HÙNGB2K8109-06-1972
12LUYỆN THỊ NGAB2K8130-03-1985
13LÊ CAO HÙNGB2K8114-10-1970
14LÊ HUỲNH THANH XUÂNB2K8101-01-1987
15LÊ HỮU THÔNGB2K8123-12-1983
16LÊ MINH HIẾUB2K8101-09-1989
17LÊ MINH TRỌNGB2K8107-05-1989
18LÊ THỊ BÌNHB2K8105-07-1990
19LÊ THỊ BÍCH LOANB2K8101-02-1984
20LÊ THỊ NGÂNB2K8118-10-1983
21LÊ TRUNG HƯNGB2K8121-05-1976
22LÊ VĂN HIẾUB2K8121-09-1988
23LÊ VĂN HẬUB2K8122-04-1985
24LƯU QUANG ĐẠIB2K8112-05-1982
25MAI THANH CƯỜNGB2K8119-12-1979
26NGUYỄN DUY KHÁNHB2K8111-03-1976
27NGUYỄN GIA QUỐCB2K8120-10-1988
28NGUYỄN HUY CƯỜNGB2K8108-04-1992
29NGUYỄN HỒNG THẮNGB2K8108-04-1987
30NGUYỄN HỮU CƯỜNGB2K8120-10-1975
31NGUYỄN HỮU SƠNB2K8105-11-1989
32NGUYỄN HỮU TIẾNB2K8115-08-1997
33NGUYỄN HỮU TRỊB2K8107-06-1985
34NGUYỄN MINH DUẨNB2K8109-07-1983
35NGUYỄN MINH HÙNGB2K8128-12-1990
36NGUYỄN NGỌC NGOANB2K8130-12-1975
37NGUYỄN NGỌC QUANGB2K8126-05-1979
38NGUYỄN NGỌC TRÂMB2K8113-12-1990
39NGUYỄN PHÚC TÍNHB2K8127-09-1987
40NGUYỄN PHẠM NGỌC HÀB2K8110-06-1997
41NGUYỄN THÁI TÙNGB2K8123-03-1991
42NGUYỄN THỊ BÍCH CHIB2K8107-10-1990
43NGUYỄN THỊ DIỄM LAB2K8120-05-1983
44NGUYỄN THỊ GÁI TÁMB2K8121-09-1990
45NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNGB2K8126-10-1987
46NGUYỄN THỊ KIM LƯƠNGB2K8119-02-1997
47NGUYỄN THỊ KIM THANHB2K8105-10-1987
48NGUYỄN THỊ LANB2K8105-01-1993
49NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNGB2K8101-11-1990
50NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNB2K8110-07-1988
51NGUYỄN THỊ THANH NGAB2K8128-08-1984
52NGUYỄN THỊ THÊUB2K8120-12-1992
53NGUYỄN THỊ THÚY OANHB2K8112-11-1989
54NGUYỄN TRUNG TÍNHB2K8109-06-1996
55NGUYỄN TRỌNG MINH THÔNGB2K8119-06-1974
56NGUYỄN TUẤN VŨB2K8119-12-1989
57NGUYỄN VĂN DUYB2K8126-04-1989
58NGUYỄN VĂN HẬNB2K8112-06-1987
59NGUYỄN VĂN KHƠIB2K8128-10-1981
60NGUYỄN VĂN LƯUB2K8128-10-1979
61NGUYỄN VĂN THÁIB2K8107-01-1997
62NGUYỄN VĂN TRUNGB2K8114-01-1974
63NGUYỄN ĐÌNH HOÀNGB2K8115-09-1992
64NGUYỄN ĐÌNH HUÂNB2K8108-07-1984
65NGUYỄN ĐỨC VỊNHB2K8101-01-1976
66NGÔ HOÀNG SANGB2K8116-07-1989
67NGÔ QUANG THÁIB2K8120-02-1990
68NGÔ VĂN THINHB2K8117-01-1984
69PHAN MINH TÀIB2K8120-03-1983
70PHAN NGỌC LÂNB2K8127-12-1979
71PHAN NGỌC THỦYB2K8101-01-2068
72PHAN THỊ HỒNG SONB2K8126-09-1983
73PHAN THỊ LYB2K8115-09-1987
74PHẠM LIÊM KHIẾTB2K8114-06-1990
75PHẠM NGỌC LÀIB2K8101-01-1981
76PHẠM THANH TUẤNB2K8108-03-1991
77PHẠM THỊ KIM XUÂNB2K8110-05-1987
78PHẠM THỊ THANH HẰNGB2K8125-05-1974
79PHẠM VĂN HỮUB2K8126-06-1991
80QUÁCH CÔNG NGUYỆNB2K8110-04-1991
81TRINH TẤN PHƯỚCB2K8101-01-1983
82TRƯƠNG NGỌC MINHB2K8118-03-1997
83TRƯƠNG QUỐC VƯƠNGB2K8101-01-1986
84TRẦN CHÍ HIỆNB2K8101-01-1985
85TRẦN HUYỀN CHÂMB2K8102-07-1979
86TRẦN HỮU THÔNGB2K8112-07-1983
87TRẦN THANH TẤNB2K8126-07-1996
88TRẦN THỊ DUYÊNB2K8111-04-1987
89TRẦN THỊ HÀB2K8126-02-1984
90TRẦN THỊ THẢOB2K8117-08-1986
91TRẦN THỊ TƯB2K8115-08-1985
92TRẦN VĂN CƯỜNGB2K8128-03-1985
93VÕ MINH NHƯ SƯƠNGB2K8116-03-1987
94VÕ THỊ NGỌC THÙYB2K8101-01-1981
95VŨ KHẮC CĂNB2K8102-08-1983
96ĐOÀN VĂN BẢNGB2K8101-10-1983
97ĐOÀN VĂN TƯỞNGB2K8110-04-1986
98ĐẶNG NGUYỄN HUYỀN NGÂNB2K8109-02-1990
99ĐẶNG NGỌC HIỆPB2K8101-05-1986
100ĐẶNG ĐÌNH HỒNGB2K8125-01-1981