DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K84 (BẾ GIẢNG 12/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ VIÊT TAMB2K8412-10-1981
2TRẦN THÁI CHÂUB2K8401-01-1992
3NGUYỄN VĂN PHONGB2K8401-01-1965
4NGUYỄN THANH THUẬNB2K8401-06-1981
5TRẦN THỊ NGỌC ÂNB2K8404-07-1982
6NGUYỄN TẤN ĐẠTB2K8401-01-1974
7LÊ VĂN HIỆPB2K8401-01-1977
8TRẦN THỊ NGAB2K8419-09-1985
9TRẦN MINH TÂMB2K8430-01-1972
10TRẦN THỊ CÚCB2K8412-04-1973
11LÊ VĂN ĐÌNHB2K8410-07-1977
12NGUYỄN THỊ THỦYB2K8414-01-1980
13TRỊNH THỊ YẾNB2K8405-06-1986
14TRẦN ĐÌNH THÁIB2K8413-11-1990
15NGUYỄN HỮU THUẬNB2K8401-06-1987
16PHẠM HOÀNG LÂMB2K8424-11-1992
17NGUYỄN ĐĂNG BAB2K8401-01-1981
18NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANGB2K8414-10-1995
19PHẠM NGỌC BAB2K8420-12-1975
20NGUYỄN VĂN LỢIB2K8406-09-1971
21TRIỆU THỊ HIỀNB2K8401-01-1976
22NGUYỄN VĂN HUYNHB2K8427-10-1992
23NGUYỄN THỊ TƯƠIB2K8426-02-1983
24NGUYỄN THỊ DƯƠNGB2K8405-12-1980
25NGUYỄN THIỆN NHÂNB2K8423-10-1985
26NGUYỄN BÁ NAMB2K8404-08-1972
27PHAN THỊ THANH THẢOB2K8405-05-1978
28TRẦN THY GIAO LINHB2K8415-12-1989
29NGUYỄN VĂN HẬUB2K8424-04-1991
30NÔNG QUỐC VĨNHB2K8419-05-1991
31THÁI VĂN TUẤN NHƠNB2K8401-01-1978
32BÙI ĐÌNH ĐẠIB2K8404-05-1991
33LÂM THỊ THANH NHIB2K8420-04-1997
34VŨ THỊ THANH HUYỀNB2K8424-06-1981
35TRẦN VĂN VINHB2K8408-04-1996
36NGUYỄN VĂN CHÂUB2K8401-03-2001
37TƯỞNG THỊ NGÀB2K8421-07-1987
38NGUYỄN THÀNH QUÂNB2K8428-03-1993
39PHẠM THỊ THU HƯỜNGB2K8401-01-1989
40NGUYỄN THỊ THU HOÀIB2K8403-08-1998
41TRIỆU PHƯƠNG THẢOB2K8411-09-1989
42HOÀNG CAO KHẢIB2K8413-01-1978
43TRƯƠNG MINH HIẾUB2K8420-06-1970
44TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊNB2K8410-10-1978
45DIỆC THỊ HỒNG LOANB2K8404-05-1992
46PHẠM QUANG THÙYB2K8409-06-1970
47VŨ VĂN THIÊNB2K8405-02-1984
48HOÀNG KHẮC NGHIB2K8418-06-1988
49HUỲNH HỮU DÌNHB2K8424-11-1994
50ĐINH THỊ HUỆB2K8409-01-1988
51HUỲNH TRỌNG NGHĨAB2K8406-05-1988
52NGUYỄN THỊ HÒAB2K8422-11-1979
53NGUYỄN THỊ HỒNG DÂNGB2K8412-08-1978
54NGUYÊN KHƯƠNG DUYB2K8420-07-1988
55ĐINH NGỌC ĐỊNHB2K8428-07-1991
56NGUYỄN DƯƠNG MINH THUẬNB2K8413-04-2002
57GIANG THỊ KIỀU OANHB2K8420-04-1982
58LÊ VĂN LONGB2K8411-06-1988
59ĐÀO MẠNH PHÚB2K8415-02-2000
60HOÀNG THỊ HIỀNB2K8420-11-1989
61PHẠM THÚY HẰNGB2K8426-09-1984
62LÊ THỊ HẮNG NGAB2K8422-09-1990
63NGUYỄN HOÀNG TRUNGB2K8416-04-1987
64LÊ VŨ LIÊMB2K8410-08-1992
65NGUYỄN THÀNH GIÁPB2K8425-05-1978
66LƯƠNG ĐỨC QUANGB2K8421-09-1994
67TRƯƠNG THỊ CHÍ LINHB2K8410-09-1988
68ĐỖ QUỐC TOÀNB2K8429-08-1989
69PHẠM VĂN HƯNGB2K8405-07-1990
70HOÀNG VĂN THUẬTB2K8409-10-1986
71PHẠM PHÚ DIÊNB2K8415-10-1964
72NGUYỄN MỘNG ĐIỆPB2K8426-01-1976
73NGUYỄN THÀNH PHÁTB2K8406-05-1997
74DƯƠNG QUỐC THÁIB2K8426-05-1989
75VÕ HỒNG QUỐC HUYB2K8414-05-2002
76TRẦN THỊ HẰNG THỦYB2K8425-07-1984
77ĐẶNG NGỌC BẢO VYB2K8420-08-2000
78NGUYỄN THỊ ĐIỂMB2K8401-01-1977
79NGUYỄN DUY KIÊNB2K8425-05-1994
80LÊ THỊ YẾN NHIB2K8424-11-2000
81ĐỖ ĐỨC VƯƠNGB2K8420-03-1984
82NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀNB2K8411-05-1994
83HÀ THU SENB2K8412-03-1989
84CHU THỊ XUÂNB2K8427-08-1992
85TRƯƠNG THỊ HUỲNH GIANGB2K8428-04-1979
86DƯƠNG CHUNGB2K8406-11-1954
87TRẦN MINH QUANGB2K8415-10-1999
88NGUYỄN XUÂN TÂMB2K8428-10-1988
89NGUYỄN MINH THẮNGB2K8428-09-1975
90VƯƠNG THỊ NHUNGB2K8424-07-1989
91NGUYỄN THỊ HIỀNB2K8415-08-1990
92PHAN THỊ CHI ÂNB2K8419-09-1988
93HOÀNG SƠNB2K8407-10-1982
94PHẠM THỊ NGỌC BÍCHB2K8420-08-1990
95LÊ BÁ GIA NGHỊB2K8415-01-1992
96TRẦN QUỐC VIỆTB2K8401-01-1998
97DƯƠNG TUẤN TRƯỜNGB2K8410-08-1987
98HUỲNH TẤN PHÁTB2K8402-04-1990
99ĐOÀN THỊ THU HÀB2K8421-01-1990
100NGUYỄN VĂN THÁIB2K8401-01-1985
101LƯƠNG VĂN HẬUB2K8423-09-1991
102TRẦN THANH HƯƠNGB2K8401-01-1987
103NGUYỄN VĂN TÁMB2K8401-01-1965
104TRƯƠNG VĂN TRỌNGB2K8404-09-1994
105LÊ HỮU HỌCB2K8419-03-1993
106TRƯƠNG VĂN KHÁNHB2K8404-11-1975
107NGUYỄN THỊ THẢOB2K8406-02-1994
108ĐOÀN THỊ HẠNH PHÚCB2K8420-10-1990
109TRƯƠNG THỊ MỸ PHƯƠNGB2K8411-12-1988
110NGUYỄN MINH HẢIB2K8405-12-1995
111VƯƠNG TRUNG TÍNHB2K8401-07-1998
112NGUYỄN HIỀN THYB2K8413-05-1994
113NGUYỄN VĂN TRƯỜNGB2K8430-07-1976
114NGUYỄN MINH KHÁNHB2K8417-09-1993
115LÊ THỊ THU HƯỜNGB2K8426-05-1989
116NGUYỄN NGỌC HOÀI THIB2K8419-02-1998
117PHẠM QUANG KHẢIB2K8414-08-2001
118NGUYỄN HOÀNG PHÚCB2K8429-03-2001
119NGUYỄN HỮU HUYB2K8409-10-1987
120PHẠM THÁI PHONGB2K8417-06-1993