DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K89 (BẾ GIẢNG 02/2021)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1TẠ XUÂN SINHB2K8924-06-1971
2NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆUB2K8903-12-1983
3NGUYỄN CHÍ VŨB2K8916-06-1993
4PHẠM VĂN ĐỒNGB2K8918-10-2061
5LÊ NGỌC PHƯỢNGB2K8918-04-1998
6ĐINH NGUYỄN TRỌNGB2K8922-12-2001
7MARI GIL GETIGANB2K8903-04-1994
8NÔNG VĂN SƠNB2K8922-03-1997
9NGUYỄN ĐÌNH NHIỆMB2K8910-10-1975
10NGUYỄN THỊ HƯƠNGB2K8919-07-1989
11PHẠM MINH NHẬTB2K8928-05-1992
12NGUYỄN ĐỨC CƯỜNGB2K8908-04-1994
13HỒ VĂN KHÔIB2K8930-08-1992
14NGUYỄN VĂN HOÀNHB2K8915-09-1984
15NGUYỄN HỒNG PHONGB2K8901-04-1993
16NGÔ VĂN HƯNGB2K8901-08-1988
17NGUYỄN DANH GIANGB2K8905-01-1978
18NGUYỄN THỊ MAIB2K8928-05-1980
19ĐỒNG MẠNH CHIẾNB2K8920-03-2068
20NGUYỄN CÔNG ĐẠTB2K8918-11-1982
21BÙI VĂN LỢIB2K8928-03-1990
22ĐÀO THỊ KIM NGÂNB2K8914-05-1988
23NGUYỄN KIM TIỀNB2K8928-06-1980
24PHẠM TRƯỜNG DIỄMB2K8908-09-1983
25PHẠM TIẾN CƯỜNGB2K8910-07-1993
26NGUYỄN TRẦN THỐNGB2K8901-01-1886
27HỨA VĂN CHUNGB2K8924-02-1989
28NGUYỄN THỊ CÚCB2K8919-12-1991
29BÙI THỊ HẬUB2K8901-01-1972
30ĐỖ DUY THANHB2K8901-06-1990
31DƯƠNG BÁ PHÚCB2K8930-08-1997
32NGUYỄN VĂN ĐIỀNB2K8901-01-1987
33NGUYỄN HỮU VẠNB2K8905-10-1986
34NGUYỄN THẾ PHƯƠNGB2K8925-07-1981
35NGUYỄN VĂN HOÀNB2K8909-01-1978
36VÕ VĂN VINHB2K8901-01-1973
37LÊ VĂN HUÂNB2K8920-10-1989
38NGUYỄN ĐỨC TRUNGB2K8928-11-1995
39TRẦN THỊ KHÁNH LYB2K8920-10-1998
40PHẠM VĂN CHIẾNB2K8901-01-1973