DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K92 ( BẾ GIẢNG THÁNG 5/2021)

SttHọ tên học viênKhóa họcNgày sinhĐịa chỉ
1PHẠM THỊ NGỌC THỦYB2K9201-05-1991ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
2LÊ VĂN DỰB2K9204-12-2001ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
3VÕ THỊ THU LANB2K9220-08-1988ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
4VŨ THÙY LINHB2K9212-02-1995ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
5NGUYỄN THỊ MỘNG MƠB2K9224-07-1993ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
6NGUYỄN THỊ HƯƠNGB2K9201-01-1993ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
7LƯU THANH LOANB2K9224-04-1991ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
8ĐỖ THẾ HIỂNB2K9208-10-1997BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
9ĐỖ TRẦN ANH ĐỨCB2K9215-01-1992LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
10ĐĂNG MINH MẠNHB2K9228-09-1994LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
11TRẦN NGUYỄN HOANG LONGB2K9224-07-2002LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
12TRẦN VĂN KHOAB2K9201-01-1972LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
13ĐINH VĂN LỰCB2K9203-05-1982LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
14NGUYỄN VĂN THỎAB2K9201-01-1988BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
15VÕ THỊ HÀ TIÊNB2K9218-01-1986LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
16HỨA THỊ THẢO NGUYÊNB2K9205-06-1993LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
17PHẠM THỊ NGỌC THANHB2K9209-07-1986LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
18NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG HÀ LINHB2K9219-07-1999LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
19NGUYỄN THANH TRƯỜNG SƠNB2K9226-01-1988LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
20NGUYỄN THỊ YẾNB2K9202-12-1990PHÚ RIỀNG , BÌNH PHƯỚC
21NGUYỄN XUÂN LỊCHB2K9202-06-1988PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
22NGUYỄN THỊ TRÀ MYB2K9218-09-1989ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
23ĐÀO THỊ THU TRANGB2K9212-04-1992PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
24NGUYỄN TRƯỜNG VIỄNB2K9201-01-1984LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
25PHÙNG TRUNG NAMB2K9210-10-1993BÌNH THẠNH , HỒ CHÍ MINH
26TRẦN THỊ MỸ TIÊNB2K9217-06-1992LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
27PHÙNG CÓNG NÀMB2K9212-01-1978BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
28ĐẶNG THỊ XUÂN LỘCB2K9223-12-1988ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
29NGUYỄN VĂN THƠMB2K9215-05-1959ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
30NGUYỄN THÀNH LONGB2K9225-04-1979PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
31NGUYỄN VĂN GIỚIB2K9203-05-1977BA TRI , BẾN TRE
32HÀ THỊ HUỆB2K9221-07-1978PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
33PHẠM THANH NHUẦNB2K9213-10-1982GÒ VẤP , HỒ CHÍ MINH
34PHẠM VĂN CHUYỂNB2K9221-06-1995TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG
35TRỊNH NGỌC CHIẾNB2K9203-02-1992PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
36MAI NHẬT HÀOB2K9228-11-2001BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
37LÊ QUANG HƯNGB2K9202-07-1989BẾN CÁT , BÌNH DƯƠNG
38NGUYỄN MINH ĐỨCB2K9203-09-1969ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
39PHAN VĂN THỦYB2K9204-01-1979BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
40NGUYỄN THỊ HIỀNB2K9202-01-1988PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
41NGUYỄN HỒNG PHÚCB2K9230-05-1989PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
42TRẦN VĂN TUẤNB2K9208-03-1971ĐÔ LƯƠNG , NGHÊ AN
43BAN PHƯỚC HUY HOÀNGB2K9202-05-1995BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
44NIỀM VĂN NĂMB2K9201-01-1984BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC
45LÊ XUÂN SỸB2K9210-12-1980PHÚ RIỀNG , BÌNH PHƯỚC
46LÊ VĂN LÂMB2K9227-05-1990BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
47VÕ VĂN LỢIB2K9211-10-1989HƯƠNG THỦY , HUỆ
48HOÀNG VŨ KIỀU CHINHB2K9220-05-1993BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
49BÙI THỊ KIM LANGB2K9220-06-1979BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
50PHẠM KIỀU GIANGB2K9207-10-1988PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
51NGUYỄN XUÂN VĨB2K9216-07-1976BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
52NGUYỄN VĂN OANHB2K9227-07-1980BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
53ĐẶNG CÔNG THUB2K9222-11-1987ĐÔ LƯƠNG , NGHÊ AN
54PHẠM ĐÌNH HỢPB2K9220-12-1986LỘC NINH ,BÌNH PHƯỚC
55LƯU THỊ THU HƯỜNGB2K9224-11-1988BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC
56LÂM LAB2K9210-01-1987LỘC NINH ,BÌNH PHƯỚC
57THỊ PÍCB2K9220-01-1991LỘC NINH ,BÌNH PHƯỚC
58TRƯƠNG CÔNG ÚYB2K9203-10-1961BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC
59TRẦN VĂN THỨCB2K9228-02-1982ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
60VŨ VĂN TÂMB2K9218-10-1980LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
61TRƯƠNG QUANG VINHB2K9218-01-1979LỘC NINH ,BÌNH PHƯỚC
62ĐINH VĂN TIẾNB2K9205-01-2000BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC
63TRẦN THỊ THU THỦYB2K9222-12-1983LỘC NINH ,BÌNH PHƯỚC
64PHẠM CÔNG DANHB2K9212-01-1995CHƠN THÀNH ,BÌNH PHƯỚC
65HOÀNG QUANG TRỌNGB2K9223-05-1993BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
66NGUYỄN VĂN DŨNGB2K9206-07-1987ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
67NGUYỄN ĐÌNH HÀOB2K9215-01-1985ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
68NGUYỄN THỊ MỸ LINHB2K9205-10-1996BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
69THẠCH DONB2K9230-07-1969ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
70PHAN THỊ NGAB2K9225-07-1989BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
71VŨ THỊ DỊUB2K9220-03-2001TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI
72KIỀU THANH TÀIB2K9217-09-2002BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
73TRẦN THỊ NGỌC THÚYB2K9201-01-1977BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
74NGUYỄN THỊ THANHB2K9220-05-1984THẠCH THÀNH, THANH HÓA
75TRƯƠNG THỊ KIM NGÂNB2K9201-01-1982BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
76VŨ THỊ ĐÀOB2K9201-01-1986BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC
77BÙI VĂN CHÍB2K9201-01-1980BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC
78PHẠM VĂN DƯƠNGB2K9201-01-1985PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
79LÊ NGỌC TUYỀNB2K9201-01-1983PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
80TRẦN THỊ NGỌCB2K9201-01-1975BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
81PHẠM THỊ HỒNG YẾNB2K9223-03-1988BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
82BÙI TÁ BÌNHB2K9218-11-1977BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
83DOÃN HỒNG THANHB2K9218-08-1988PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
84VIÊN KIM KHÔIB2K9201-01-1979BÌNH MINH , VĨNH LONG
85LÊ VĂN TUẤN KHANHB2K9210-06-1986Q 3 , HỒ CHÍ MINH
86ĐẬU TAM CHUNGB2K9220-04-1985PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
87NGUYỄN THỊ HẢOB2K9205-10-1988PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
88NGUYỄN THỊ HỒNGB2K9219-10-1981PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
89BÙI BÁ DUYB2K9218-08-1991PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
90HOÀNG THỊ KIM HUỆB2K9213-03-1984PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
91TRẦN QUỐC CHUNGB2K9221-03-2001PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
92VŨ THỊ TẤMB2K9222-07-1976BẮC NINH , BÁC NINH
93LƯƠNG HỮU HOÀNB2K9202-05-1995PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
94LÊ THỊ HIỀNB2K9206-03-1996BÙ ĐĂNG , BÌNH PHƯỚC
95NGUYỄN THỊ THỦY NGAB2K9212-06-1998ĐỒNG PHÚ , BÌNH PHƯỚC
96LÊ THỊ HẠNHB2K9230-05-1987TÂN UYÊN , BÌNH PHƯỚC
97PHẠM THỊ THOAB2K9228-11-1989ĐỒNG PHÚ , BÌNH PHƯỚC
98NGUYỄN THỊ HIỀN MAIB2K9209-11-1985ĐỒNG PHÚ , BÌNH PHƯỚC
99LÊ NGỌC CƯỜNGB2K9215-05-1989BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG
100NGUYỄN THỊ THU HUYỀNB2K9223-12-1993PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
101NGUYỄN THỊ TOANB2K9201-01-1985PHÚ RIỀNG , BÌNH PHƯỚC
102LÊ BÌNH ANB2K9210-03-1997BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG
103HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNGB2K9211-04-1989BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG
104NÔNG THỊ EMB2K9220-10-1991ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
105LÊ VĂN QUYẾTB2K9219-12-1998ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
106HÀ NGỌC VĂNB2K9228-06-1999ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
107HÀ VĂN THIÊNB2K9201-01-1973ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
108LÊ VĂN SƠNB2K9203-02-1986ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
109HOÀNG NAMB2K9210-11-1991ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
110TRẦN MINH NHUB2K9207-09-1992BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
111DANH THANH TUÂNB2K9221-08-2002BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
112NGUYỄN THỊ THƯƠNGB2K9215-03-1983BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
113TRẦN VĂN TIẾNB2K9205-10-1997PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
114PHẠM THỊ DỊUB2K9202-01-1987ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
115HỨA CHẤN VĂNB2K9201-01-1966ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
116VŨ THỊ QUỲNHB2K9230-09-1985BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
117DƯƠNG THÀNH NAMB2K9228-05-2002BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
118PHẠM THỊ HẰNGB2K9222-02-1978BÌNH LONG , BÌNH PHƯỚC
119TRẦN VĂN KHOAB2K9220-09-1969GÒ VẤP , HỒ CHÍ MINH
120ĐỖ ĐĂNG LUÂNB2K9222-02-1990LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
121HỒ ĐẮC TRƯỜNG LÂMB2K9202-11-1992PLEIKU, GIA LAI
122NGUYỄN LÝ HOAB2K9220-03-1967BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
123HOÀNG VĂN ĐỒNGB2K9210-12-1965HỚN QUẢN , BÌNH PHƯỚC
124TRẦN QUANG NHẬTB2K9220-05-1983BUÔN HỒ ,ĐẮK LẮK
125HOÀNG TRỌNG TÂMB2K9208-03-1989EA KAR , ĐẮK LẮK
126CHU ĐÌNH ĐỨCB2K9201-01-1991BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
127VÕ THANH TÙNGB2K9209-05-1994CỦ CHI , HỒ CHÍ MINH
128PHẠM NGỌC YỂMB2K9201-01-1956VĨNH THẠNH , CẦN THƠ
129NGUYỄN NGỌC MAIB2K9226-11-1997ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
130LƯU ĐÌNH NHƯB2K9228-09-1976CHƠN THÀNH ,BÌNH PHƯỚC
131HOÀNG THỊ THANH LIÊNB2K9212-07-1985BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
132TRẦN ĐÌNH THẬTB2K9222-01-2002BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC
133ĐẬU KHẮC HUYB2K9228-04-1993DIỄN CHÂU , NGHỆ AN
134PHẠM CAO BẰNGB2K9207-05-1993ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
135PHẠM MINH PHÚCB2K9203-02-1997ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
136TRẦN VĂN THỨCB2K9225-07-1995ĐẮK GLONG , ĐẮK NÔNG
137ĐÌNH THIỆN QUANGB2K9230-09-1982ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
138NGUYỄN NGỌC THỎAB2K9216-04-1966PHƯỚC LONG , BÌNH PHƯỚC
139TẠ VĂN THỦYB2K9220-05-1971ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
140ĐẶNG NGỌC CƯỜNGB2K9220-07-1977NHƯ THANH , THANH HÓA
141LÊ ĐỨC ANHB2K9224-07-2000BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC
142CAO THỊ HOAB2K9203-02-1981ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
143LÊ THỊ NGAB2K9208-03-1977ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
144ĐÀO QUANG TUẤNB2K9210-03-1962ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
145LÊ THỊ KIỀU LINHB2K9213-09-1988ĐỒNG XOÀI , BÌNH PHƯỚC
146TRẦN VIẾT HOÀNGB2K9201-01-1991CHƠN THÀNH ,BÌNH PHƯỚC
147NÔNG THỊ HỒNGB2K9204-04-1989BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
148NGUYỄN MINH HOÀNGB2K9201-01-1979VĨNH CỬU , ĐỒNG NAI
149CAO THỊ TỐ KHUYÊNB2K9216-08-1995VĨNH LINH , QUẢNG TRỊ
150LƯƠNG THANH TÙNGB2K9201-01-1994PHÙ CÁT , BÌNH ĐỊNH
151LÊ THỊ THU HẰNGB2K9220-06-1982BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
152HUỲNH THỊ MỸ ANB2K9213-02-1986PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
153NGUYỄN ĐỨC BÌNHB2K9205-10-2001LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
154NGUYỄN HỮU PHƯỚCB2K9218-10-1979NHƠN TRẠCH , ĐỒNG NAI
155TRỊNH VĂN PHƯỚCB2K9201-01-1974LONG THÀNH , ĐỒNG NAI
156MAI THỊ TOÁNB2K9220-08-1984BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
157NGUYỄN THỊ THU HÒAB2K9220-10-1987THỐNG NHẤT , ĐỒNG NAI
158ĐÀO THỊ MỸ TRINHB2K9222-02-1977BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
159TRẦN THANH VỌNGB2K9222-10-2001BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC