DS KHÓA HỌC

KHÓA CK47 (BẾ GIẢNG 10/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 ĐIỂU MINH 20/07/1996
2 BÙI NGỌC TRƯỜNG 20/02/1983
3 PHẠM VĂN HƯNG 07/10/1980
4 HOÀNG VĂN NGHỊ 01/01/1978
5 NGUYỄN NGỌC TÍNH 01/01/1984
6 NGUYỄN ĐÌNH LONG 01/01/1984
7 VI VĂN BÍNH 24/05/1969
8 TRANG VŨ HIỆP 26/11/1992
9 TRANG TRÍ BỮU 21/07/1991
10 LÊ PHƯỚC ĐÔNG 14/10/1986
11 LÊ GIA CƯỜNG 26/03/1996
12 PHAN BÁ THÌN 10/08/1988
13 TRẦN VĂN HIẾN 21/11/1989
14 LƯƠNG XUÂN THÀNH 27/05/1987
15 LÊ VĂN THỰC 20/10/1978
16 LÊ HỒNG NGHIỆP 02/02/1987
17 BÙI ĐÌNH THẮNG 01/06/1995
18 LỤC VĂN TÍN 27/04/1981
19 PHAN VĂN SÁO 20/08/1983
20 NGUYỄN BÁ 23/01/1997
21 ĐIỂU HÒA 16/04/1995
22 ĐIỂU PHÚC 02/04/1994
23 NGUYỄN HỒNG TÂN 01/12/1993
24 ĐỖ CAO TÂM 01/01/1977
25 NGUYỄN VĂN LINH 19/05/1990
26 LÂM TUẤN 01/01/1989
27 LÊ QUỐC TUẤN 01/06/1982
28 NGUYỄN HOÀNG TUẤT 08/02/1982
29 LÝ TIẾN CHI 27/12/1987
30 HOÀNG THẾ CHIẾN 15/07/1991
31 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 05/02/1984
32 ĐIỂU ĐIỂU 01/01/1985