DS KHÓA HỌC

KHÓA CK53 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 HOÀNG CÔNG HÙNG CK53 06-05-1978 Chơn Thành, Bình Phước
2 PHẠM VĂN NGHỀ CK53 01-01-1975 Krông Nô, Đắk Nông
3 NGUYỄN TRỌNG TÁM CK53 04-04-1983 Phú Riềng, Bình Phước
4 NGUYỄN THÁI DƯƠNG CK53 17-02-1979 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
5 PHẠM LONG AN CK53 02-09-1984 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
6 PHẠM VĂN BÌNH CK53 07-08-1990 TP KON TUM, KON TUM
7 ĐIỂU BLE CK53 01-01-1988 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
8 ĐÀO DUY CẢNH CK53 20-10-1985 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
9 ĐINH HỒNG CHANH CK53 19-01-1985 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
10 LÂM CÔ CK53 24-06-1985 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
11 NGUYỄN MINH ĐẲNG CK53 23-03-1992 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
12 LÊ THÀNH ĐÔ CK53 18-04-1990 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
13 THÁI HỮU ĐOÀN CK53 20-01-1993 CAN LỘC, HÀ TĨNH
14 BÙI CHÍ DŨNG CK53 19-04-1985 THẠCH THÀNH, THANH HÓA
15 PHẠM ĐÌNH DƯƠNG CK53 14-06-1992 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
16 NGUYỄN TUÁN KHANH EM CK53 20-06-1988 TRÀ ÔN, VĨNH LONG
17 ĐỖ TẠ TRƯỜNG GIANG CK53 07-11-1996 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
18 NGUYỄN VĂN HẢI CK53 02-05-1988 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
19 TRƯƠNG MINH HẢI CK53 12-09-1997 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
20 NGUYỄN VĂN HIỀN CK53 15-04-1986 BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
21 LÊ TẤN HÒA CK53 11-05-1981 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
22 NGUYỄN VĂN HÒA CK53 29-08-1988 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
23 NGUYỄN MINH HOÀNG CK53 01-01-1988 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
24 HOÀNG CÔNG HÙNG CK53 05-06-1978 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
25 PHAN VĂN HÙNG CK53 02-12-1961 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
26 NGUYỄN CÔNG HUYỆN CK53 22-01-1993 NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
27 ĐIỂU KEN CK53 01-01-1990 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
28 HÀ TRỌNG KHIẾT CK53 19-05-1990 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
29 PHẠM VĂN LÂM CK53 12-07-1994 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
30 NGUYỄN TỬ LONG CK53 17-07-1994 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
31 MA VĂN LUÂN CK53 23-08-1995 NGÂN SƠN, BẮC KAN
32 NGÔ VIẾT KINH LUÂN CK53 01-02-1975 BÌNH THẠNH, TP HỒ CHÍ MINH
33 ĐIỂU NHIÊN CK53 15-04-1997 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
34 LÊ MINH NHƯỜNG CK53 02-03-1983 VĨNH THUẬN, KIÊN GIANG
35 VŨ TRUNG QUÂN CK53 28-05-1995 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
36 ĐOÀN QUANG SANG CK53 16-01-1998 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
37 HÀNG VĂN SANG CK53 01-01-1989 GIÁ RAI, BẠC LIÊU
38 VÕ MẠNH SÁNG CK53 26-04-1989 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
39 HOÀNG QUANG TÂM CK53 02-07-1983 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
40 LÊ THÀNH TÂM CK53 21-01-1984 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
41 HOÀNG NGỌC THÁI CK53 01-01-1985 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
42 HOÀNG VĂN THÁI CK53 18-05-1994 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
43 HOÀNG CAO THẮNG CK53 01-01-1990 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
44 NGUYỄN NGỌC THẮNG CK53 13-01-1985 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
45 PHAN THANH THIÊN CK53 01-01-1988 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
46 HÀ VĂN THIỆN CK53 28-10-1981 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
47 NGUYỄN VIẾT THỊNH CK53 15-08-1990 KRÔNG BÔNG,ĐĂK LĂK
48 NGUYỄN VĂN NGỌC CK53 19-08-1986 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
49 PHAN HÙNG CƯỜNG CK53 14-03-1990 THĂNG BÌNH,QUẢNG NAM
50 PHẠM HẢI SƠN CK53 01-03-1982 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
51 LÊ THANH SƠN CK53 15-12-1994 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
52 VÕ ĐỨC ANH CK53 08-05-1971 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
53 BÙI ĐỨC LƯƠNG CK53 13-01-1998 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
54 LÊ VĂN THƠ CK53 01-01-1988 PHỤNG HIỆP,HẬU GIANG
55 LÊ VĂN THÔNG CK53 30-03-1978 QUỲNH LƯU,NGHỆ AN
56 ĐÀM VĂN DƯƠNG CK53 05-08-1988 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
57 ỪNG A TẦY CK53 06-10-1981 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
58 NGUYỄN XUÂN THỦY CK53 01-01-1966 PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG
59 TRẦN VĂN TOẢN CK53 23-12-1983 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
60 PHẠM VĂN TỜN CK53 01-01-1978 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
61 NGUYỄN ĐẶNG HẢI TRIỀU CK53 03-10-1989 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
62 BÙI ĐỨC TRỌNG CK53 21-05-1996 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
63 PHAN ĐỨC TRỌNG CK53 28-04-1997 KRÔNG NĂNG, ĐĂK LĂK
64 TRƯƠNG CÔNG TRỌNG CK53 05-01-1990 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
65 VÕ THANH TRUNG CK53 19-11-1978 LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH
66 LÊ VĂM TRƯỜNG CK53 11-09-1986 CỜ ĐỎ, CẦN THƠ
67 LÊ ĐA TUẤN CK53 13-06-1994 VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ
68 TRẦN VĂN TUẤN CK53 10-06-1981 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
69 VI VĂN TUẤT CK53 02-04-1995 THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA
70 CHỐNG NHẬT VỀNH CK53 01-04-1991 CẨM MỸ, ĐỒNG NAI
71 NGUYỄN DUY VŨ CK53 18-02-1986 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
72 MAI KHẮC TÚ CK53 03-04-1982 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
73 LÊ VĂN LUÂN CK53 01-07-1987 GIAO THỦY, NAM ĐỊNH
74 HOÀNG XUÂN KIỀU CK53 05-08-1989 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
75 NGUYỄN NGỌC DUY CK53 21-06-1996 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
76 NGUYỄN VĂN THUẬN CK53 04-12-1989 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
77 TRẦN VĂN THÔNG CK53 30-03-1978 CẦN ĐƯỚC,LONG AN
78 NGÔ TRỌNG QUANG CK53 03-12-1995 ĐỨC PHỔ,QUẢNG NGÃI
79 NGUYỄN NHƯ Ý CK53 16-09-1983 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
80 TRẦN TIẾN THÀNH CK53 30-03-1986 LIÊN CHIỂU,ĐÀ NẴNG