DS KHÓA HỌC

KHÓA CK54 (BẾ GIẢNG 07/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 NGUYỄN VIẾT THÔNG CK54 09-02-1986 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
2 NGUYỄN SỸ VI CK54 07-02-1976 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
3 NGUYỄN VĂN DŨNG CK54 26-09-1992 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
4 ĐINH VĂN THẮNG CK54 01-01-1981 HỒNG NGỰ,ĐỒNG THÁP
5 LÊ VĂN CHIẾN CK54 27-02-1979 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
6 LÊ VĂN THANH CK54 02-07-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
7 LƯƠNG VĂN ĐÔNG CK54 01-01-1985 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
8 NGUYỄN VĂN TRUNG CK54 01-01-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
9 LÊ VĂN THI CK54 01-01-1985 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
10 NGUYỄN VĂN DŨNG CK54 03-10-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
11 NGUYỄN VĂN SỸ CK54 20-06-1986 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
12 MAI XUÂN THÀNH CK54 27-04-1985 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
13 PHẠM HỒNG TRƯỜNG CK54 21-03-1994 EAKAR, ĐĂK LĂK
14 LÊ VĂN NAM CK54 06-11-1983 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
15 NGUYỄN NGỌC THÙY CK54 08-08-1990 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
16 NGUYỄN TRƯỜNG DUY CK54 22-10-1989 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
17 HỒ VẠN THẠCH CK54 02-11-1987 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
18 ĐỖ THANH TUẤN CK54 01-01-1975 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
19 VI VĂN MINH CK54 18-06-1972 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
20 HỒ THANH TRÀ CK54 01-01-1985 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
21 HUỲNH THANH TÙNG CK54 01-02-1998 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
22 ĐIỂU LÂM CK54 05-12-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
23 TRẦN VĂN HUY CK54 05-05-1984 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
24 HOÀNG THANH HOÀN CK54 14-01-1986 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
25 TRẦN VĂN QUANG CK54 18-09-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
26 TRƯƠNG QUỐC TÂM CK54 26-10-1979 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
27 LÊ VŨ LÂM CK54 09-03-1983 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
28 VŨ LẬP CK54 13-06-1989 SƠN DƯƠNG,TUYÊN QUANG
29 NGÔ TUẤN KHOA CK54 06-04-1995 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
30 LÊ HỮU HUY CK54 13-07-1994 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
31 NGUYỄN VĂN SUNG CK54 12-12-1990 ĐỨC PHỔ,QUẢNG NGÃI
32 TRẦN HỒNG PHƯỚC CK54 01-01-1969 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG