DS KHÓA HỌC

KHÓA CK55 (BẾ GIẢNG 08/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 TƯ VĂN BÁO CK55 03-01-1971 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
2 LA VĂN HỢI CK55 29-01-1986 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
3 NÔNG VĂN ĐỨC CK55 01-01-1983 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
4 NGUYỄN HOÀNG THANH CK55 01-01-1990 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
5 NGUYỄN THẾ VY CK55 25-11-1995 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
6 NGUYỄN PHI HÙNG CK55 01-01-1977 THUẬN AN,BÌNH DƯƠNG
7 PHAN THÀNH ĐÔ CK55 22-12-1980 AN PHÚ,AN GIANG
8 VĂN CÔNG THÌ CK55 03-10-1987 ĐỊNH QUÁN,ĐỒNG NAI
9 NÌNH A GÌN CK55 01-01-1992 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
10 NGUYỄN VĂN NGỌC CK55 10-09-1982 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
11 NGUYỄN TRÍ TOẠI CK55 26-05-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
12 ĐỖ VĂN ĐẠT CK55 21-03-1997 QUẢNG XƯƠNG,THANH HÓA
13 PHẠM HOÀNG HẢI CK55 16-10-1988 ĐỨC LINH,BÌNH THUẬN
14 LÊ VĂN BÌNH CK55 20-06-1993 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
15 LÊ VĂN TUẤN CK55 05-07-1997 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
16 NGUYỄN ĐÌNH LUÂN CK55 19-08-1986 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC