DS KHÓA HỌC

KHÓA CK56 (BẾ GIẢNG 08/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 NGUYỄN THANH NHIỆM CK56 16-11-1978 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
2 NGUYỄN VĂN PHÚC CK56 05-10-1992 NINH HÒA, KHÁNH HÒA
3 ĐIỂU RIM CK56 01-01-1996 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
4 TRẦN VĂN LÃM CK56 30-10-1991 HƯNG HÀ, THÁI BÌNH
5 NGUYỄN VĂN ĐOAN CK56 01-01-1988 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
6 TRẦN THANH SANG CK56 12-01-1981 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
7 PHẠM HỮU TIỄN CK56 06-11-1986 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
8 VÕ VĂN NGỌC CK56 09-10-1992 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
9 NGUYỄN VĂN KHÁNH CK56 17-07-1994 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
10 PHẠM ĐÌNH NAM CK56 11-05-1990 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
11 CAO VĂN HẢI CK56 02-09-1990 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
12 TRẦN VĂN LONG CK56 01-04-1976 LÝ NHÂN, HÀ NAM
13 NGUYỄN VĂN SƠN CK56 16-01-1987 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
14 NGUYỄN VĂN XANH CK56 01-01-1984 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
15 THÁI NHƯ NGỌC CK56 07-04-1991 BUÔN MA THUẬT, ĐAK LĂK
16 LƯU DUY VIỆT CK56 12-12-1991 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
17 NGUYỄN ĐÌNH HÒA CK56 12-10-1986 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
18 CAO NGỌC HÙNG CK56 09-09-1989 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
19 NGUYỄN VĂN TRỌNG CK56 15-06-1990 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
20 NGUYỄN THÀNH NẮNG CK56 01-01-1993 THOẠI SƠN, AN GIANG
21 NGUYỄN VĂN TUẾ CK56 24-03-1988 BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC
22 LÊ HOÀNG YÊN CK56 01-01-1982 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
23 MAI XUÂN CAO CK56 10-01-1987 TAM ĐIỆP, NINH BÌNH
24 NGUYỄN VĂN CÔNG CK56 01-03-1986 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
25 NGUYỄN VĂN THÀNH CK56 18-05-1988 PHƯỚC LONG, BINHG PHƯỚC
26 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH CK56 14-08-1983 PHÚ
27 NGUYỄN VIỆT LONG CK56 12-06-1997 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
28 TRẦN MINH HẠNH CK56 16-12-1991 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
29 NGUYỄN XUÂN HUY CK56 23-06-1997 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
30 VŨ ĐÌNH TUẤN CK56 12-07-1982 ĐỒNG PHÚ, BINH PHƯỚC
31 HUỲNH VŨ LINH EM CK56 01-01-1993 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
32 ĐIỂU LÍCH CK56 16-05-1988 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
33 ĐẶNG NGỌC QUÝ CK56 15-05-1989 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
34 TRẦN VĂN TƯỜNG CK56 10-02-1983 QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH
35 TÔ ĐÒNG TRÍ CK56 20-04-1986 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
36 NGUYỄN THÀNH ĐẠT CK56 06-01-1988 BÌNH LONG
37 NGUYỄN VĂN LÝ CK56 08-10-1984 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
38 TRẦN MINH VƯỢNG CK56 16-02-1998 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
39 CHU THÁI HƯNG CK56 14-03-1990 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
40 CHU QUỐC HUY CK56 20-08-1988 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
41 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG CK56 01-02-1998 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
42 NGÔ TẤN ĐẠT CK56 18-12-1986 CHỢ MỚI, AN GIANG
43 PHẠM MẠNH BẠO CK56 17-06-1979 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
44 ĐOÀN NGỌC TÂM CK56 22-10-1979 DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG
45 PHẠM THẾ ANH CK56 05-01-1985 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
46 VŨ VĂN CHIẾN CK56 15-02-1980 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
47 ĐINH TUẤN KHA CK56 05-09-1987 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
48 VƯƠNG KHẮC ĐIỆP CK56 23-03-1993 HẠ HÒA,PHÚ  THỌ
49 NGUYỄN VIẾT TÀI CK56 29-12-1985 YÊN ĐỊNH,THANH HÓA
50 ĐIỂU NHẬT MINH CK56 04-04-1995 VĨNH CỬU,ĐỒNG NAI
51 PHÂM VĂN THI CK56 01-01-1981 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
52 LÊ ANH TÀI CK56 28-08-1994 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
53 NGUYỄN HOÀNG ANH CK56 12-09-1985 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
54 TRẦN VĂN GIỚI CK56 09-08-1978 TIỀN HẢI,THÁI BÌNH
55 DƯƠNG ĐỨC TÚ CK56 01-01-1968 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
56 PHÙNG VĂN TÌNH CK56 19-03-1993 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
57 VŨ VĂN QUÝ CK56 14-05-1991 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
58 NÔNG VĂN HƠN CK56 24-05-1988 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
59 LÊ VĂN BAY CK56 24-04-1990 MINH THƯỢNG,KIÊN GIANG
60 NGUYỄN VĂN TOẢN CK56 05-12-1990 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
61 LÝ VĂN THUA CK56 01-01-1988 AN BIÊN,KIÊN GIANG
62 TRẦN VĂN HÙNG CK56 01-01-1992 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
63 CÙ VĂN LONG CK56 15-03-1985 THẠCH THÀNH,THANH HÓA
64 PHẠM VĂN DUY CK56 01-08-1997 THANH HÀ,HẢI DƯƠNG
65 TRẦN NHÂN TÀI CK56 10-10-1978 ĐỒNG HỚI,QUẢNG BÌNH
66 NGUYỄN LÊ NGỌC CK56 01-01-1973 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
67 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG CK56 05-07-1986 QUẬN 12,TPHCM
68 NGUYỄN THANH HẢI CK56 07-12-1977 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
69 KIM NGỌC ÁNH CK56 02-05-1994 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
70 ĐẶNG THANH THẾ CK56 10-08-1981 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
71 VŨ VĂN TƯ CK56 20-01-1983 HẢI HẬU,NAM ĐỊNH
72 ĐẶNG NGỌC THÀNH CK56 11-04-1988 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
73 HÀ VĂN THUẬN CK56 26-06-1996 THƯỜNG XUÂN,THANH HÓA
74 TRÀN VĂN QUÝ CK56 01-01-1995 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
75 SẦM VĂN BẢO CK56 25-09-1986 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
76 TRIỆU VĂN QUÂN CK56 09-03-1991 TRÀNG ĐỊNH,LẠNG SƠN
77 LÂM MINH TUẤN CK56 04-07-1967 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
78 NGUYỄN DUY SINH CK56 01-12-1976 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
79 ĐOÀN VĂN HÒA CK56 01-01-1984 CHỢ GẠO,TIỀN GIANG
80 NGUYỄN THÁI LAI CK56 06-11-1980 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC