DS KHÓA HỌC

KHÓA CK57 (BẾ GIẢNG 09/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1ĐIỂU HẢICK5701-01-1982
2NGUYỄN VĂN CẢNHCK5701-01-1980
3LÊ BÁ TỐTCK5714-04-1987
4NGUYỄN  VĂN CƯỜNGCK5701-01-1987
5PHAN VĂN HÒACK5728-06-1987
6HÀ ĐẠI HẢICK5704-05-1989
7TRỊNH VĂN THẢOCK5703-09-1983
8VŨ VĂN NAMCK5707-12-1989
9PHAN XUÂN THẮNGCK5704-09-1986
10NGUYỄN BÁ ĐỨCCK5714-02-1994
11ĐỖ MINH PHÚCCK5701-01-1992
12DOÃN VĂN THOACK5703-06-1985
13ĐẶNG VĂN PHƯƠNGCK5711-09-1995
14NGUYỄN QUANG BẰNGCK5710-03-1989
15CHU MINH MƯỜICK5718-02-1994
16SÚ SAY VŨCK5728-09-1994
17CỔ PHƯỚC TÚCK5701-01-1989
18BÙI TUẤN ANHCK5712-11-1985
19NGUYỄN VĂN TUẤNCK5715-12-1996
20TRẦN QUỐC TUẤNCK5724-11-1992
21TRƯƠNG QUANG TRUNGCK5727-12-1987
22LÊ TIẾN DŨNGCK5724-11-1993
23TRỊNH QUỐC NAMCK5717-11-1994
24NGUYỄN HUỲNH ANH LONGCK5724-08-1989
25TRẦN VĂN MINHCK5711-11-1976
26TRẦN SỸ TÂNCK5704-06-1991
27NGUYỄN HOÀNG TÍNHCK5724-10-1985
28BÙI VĂN TRỌNGCK5723-11-1987
29LÊ VĂN ĐẠOCK5704-10-1980
30PHẠM VĂN NHẤTCK5701-01-1981
31VÕ QUỐC ANCK5702-06-1994
32NGUYỄN VĂN BÌNHCK5710-09-1989
33NGUYỄN HOÀI ÂNCK57 
34TRẦN TRUNG DŨNGCK5725-02-1983
35VÕ KIỀU HƯNGCK5702-09-1981
36DƯƠNG VĂN SANCK5724-09-1977
37CẦM BÁ THẾCK5701-02-1985
38TRẦN MINH NHẬTCK5724-02-1998
39LÊ NGHĨA THÀNHCK5709-05-1980
40VŨ MINH HẢICK5703-09-1984
41TRẦN VĂN HOÀNG GIANGCK5703-08-1994
42PHẠM VĂN BICK5709-05-1998
43NGUYỄN VĂN HỢPCK5719-07-1985
44NGUYỄN MINH ĐỨCCK5727-06-1977
45NGUYỄN MAI DUYCK5712-12-1992
46DƯƠNG ĐÌNH BẢYCK5703-09-1981
47TRỊNH ĐÌNH HƯNGCK5701-08-1985
48NGUYỄN THANH TÂMCK5701-01-1986
49TRIỆU XUÂN THÀNHCK5726-04-1989
50NGUYỄN THÀNH LONGCK5727-03-1987
51TRƯƠNG VĂN TRÌNHCK5729-06-1985
52TRẦN VĂN HÙNGCK5702-08-1983
53BÙI DUY HƯNGCK5701-11-1985
54NGUYỄN DUY HÀCK5729-03-1993
55HOÀNG VĂN CHUNGCK5710-09-1997
56NÔNG VĂN THỊNHCK5716-03-1990
57BẠCH VĂN NGHĨACK5704-12-1980
58PHẠM THANH LONGCK5720-12-1988
59NGUYỄN XUÂN HUẤNCK5710-04-1985
60TIỀN TIẾN ĐỊNHCK5715-10-1992
61HOÀNG VĂN THUẬNCK5723-07-1986
62VŨ THỊ HIỀNCK5708-02-1982
63DƯƠNG THỊ LỢICK5710-06-1982
64NGUYỄN MẠNH CƯỜNGCK5726-05-1998
65HỒ VĂN THUẬNCK5728-02-1995
66HUỲNH LỢICK5701-01-1976
67NGUYỄN VĂN TỈNHCK5710-12-1992
68TRỊNH VĂN PHÚCK5706-04-1975
69NGUYỄN NGỌC NGHĨACK5720-10-1988
70ĐẶNG VĂN CÔNGCK5707-10-1993
71NÔNG VĂN ĐỨCCK5729-08-1997
72LÊ HOÀNG MINHCK5729-11-1977
73HUỲNH THANH PHÚCK5701-01-1983
74PHÙNG VĂN THOCK5701-04-1984
75TRẦN THANH CƯƠNGCK5717-09-1987
76THẠCH QUỐC THẮNGCK5701-01-1994
77NGUYỄN VĂN TUYÊNCK5701-01-1995
78LÊ XUÂN HUYỀNCK5701-06-1986
79NGUYỄN NGỌC TIẾNCK5715-10-1975
80ĐẶNG VĂN TÀICK5704-04-1991