DS KHÓA HỌC

KHÓA CK58 (BẾ GIẢNG 11/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1NGUYỄN VĂN TIẾNCK5815-03-1990
2LÊ MINH TIẾNCK5806-12-1996
3ĐỖ MINH XUÂNCK5819-10-1987
4ĐỖ THANH MINHCK5818-02-1990
5NGUYỄN VĂN TƯỜNGCK5810-04-1990
6LÊ ĐÌNH NGUYỄN HIỆPCK5818-10-1990
7ĐIỂU NHUNCK5810-12-1996
8HỒ NGỌC ANCK5807-01-1995
9LƯU VĂN QUYỀNCK5826-11-1985
10NGÔ XUÂN TÂNCK5816-09-1981
11DƯƠNG NGỌC HIẾUCK5814-06-1991
12PHẠM THÀNH ĐỒNGCK5812-12-1988
13LÊ VĂN TÀICK5818-04-1997
14ĐỖ VĂN NHẬTCK5825-10-1999
15VŨ PHÚ QUÝCK5801-01-1978
16TRẦN VĂN ĐOÀNCK5827-04-1988
17LÊ VĂN LƯUCK5810-03-1994
18TRẦN ĐÌNH DUẨNCK5819-06-1982
19HỒ ĐẠI TẦNCK5805-06-1990
20ĐÀM VĂN CHỨCCK5811-11-1996
21LÊ VĂN DỰCK5804-03-1990
22CAO VĂN NHÂMCK5803-08-1980
23HÁN NGỌC VÂNCK5810-05-1984
24TRẦN TIẾN LUÂNCK5801-01-1990
25TRƯƠNG ĐẮC LỘCCK5829-11-1985
26NGUYỄN MINH HÙNGCK5819-09-1990
27NGUYỄN HÀNG THỨCCK5806-04-1996
28BÙI VĂN TÂMCK5810-07-1984
29HOÀNG NGỌC MẠNHCK5820-10-1984
30HUỲNH NGỌC KHACK5825-12-1987
31HUỲNH THANH TRỌNGCK5801-01-1987
32TRÁC HOÀNG KHƯƠNGCK5801-01-1981