DS KHÓA HỌC

KHÓA CK59 (BẾ GIẢNG 12/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ MINH ĐỨCCK5905-06-1986
2VÕ ANH TUẤNCK5926-06-1983
3NGUYỄN VĂN SANGCK5901-01-1986
4PHẠM DUY ANCK5901-05-1990
5PHẠM VĂN TUẤNCK5901-01-1985
6ĐINH TRUNG KIÊNCK5927-01-1991
7ĐIỂU NGUÂNCK5927-09-1996
8TRẦN VĂN TÂMCK5920-10-1993
9ĐIỂU KHẤPCK5901-01-1991
10DƯƠNG VĂN NHỚ ÚTCK5909-06-1996
11TRẦN HỮU TRUYỀNCK5919-05-1976
12NGUYỄN VĂN DŨNGCK5925-08-1993
13HOÀNG ÍCH SƠNCK5922-02-1991
14HOÀNG VĂN DỰCK5904-08-1992
15PHẠM VĂN ĐỢICK5914-06-1984
16ĐỖ ĐĂNG HỢICK5924-01-1983