DS KHÓA HỌC

KHÓA CK60 (BẾ GIẢNG 12/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ HOÀNG ANHCK6016-07-1995
2NGÔ VĂN VIỄNCK6025-12-1980
3ĐIỂU ĐÔNGCK6009-10-1987
4LÊ VĂN LƯƠNGCK6015-04-1974
5TRỊNH MINH THÀNHCK6008-03-1978
6ĐINH ĐỨC TUẦNCK6024-11-1982
7NGUYỄN TRUNG TUYẾNCK6001-01-1990
8BÙI MẠNH THẮNGCK6020-12-1979
9LÝ VĂN SỰCK6001-01-1981
10HOÀNG VĂN DŨNGCK6020-06-1988
11ĐIỂU LONGCK6002-09-1997
12ĐỖ VĂN ĐẠOCK6001-05-1986
13TĂNG ĐỨC LÂMCK6002-09-1994
14LÊ VĂN HIỀNCK6015-07-1982
15LÊ THANH NAMCK6028-04-1993
16NGUYỄN ĐỨC THANHCK6024-01-1984
17ĐIỂU XÔNCK6001-01-1997
18HỒ THÁI BẢOCK6007-05-1969
19NGUYỄN VĂN LUÂNCK6001-01-1961
20ĐỖ VĂN PHƯƠNGCK6001-01-1988
21ĐINH VĂN HÙNGCK6018-12-1995
22NGUYỄN VĂN TRẦNCK6015-02-1986
23LĂNG VĂN THÀNHCK6020-12-1994
24HUỲNH VĂN LOCK6001-01-1959
25TRẦN CHÂU DUYÊNCK6027-05-1990
26NGUYỄN THẾ NGHĨACK6020-10-1979
27HUỲNH VĂN TUẤNCK6012-03-1992
28ĐẶNG NGỌC NGHĨACK6015-06-1989
29THÂN NGỌC ĐẠICK6001-01-1975
30BÀN HỮU DŨNGCK6019-08-1986
31NGUYỄN ĐỨC TÚCK6006-08-1984
32NÔNG VĂN LỢICK6007-02-1992
33NGUYỄN MINH NGUYÊNCK6020-02-1987
34PHẠM VĂN LÂMCK6001-01-1981
35NGUYỄN ĐÌNH TRỌNGCK6013-03-1988
36ĐẶNG THANH LUẬNCK6009-07-1987
37HOÀNG VĂN THIỆUCK6020-07-1977
38TRƯƠNG VĂN SƠNCK6024-12-1990
39LÊ TRƯƠNG NGHĨACK6004-09-1975
40LÊ VĂN CÔNGCK6006-07-1989
41CAO NGUYỄN MINH TIẾNCK6016-03-1992
42NGUYỄN THÀNH TRÍCK6006-01-1988
43NGUYỄN VĂN HOÀNGCK6005-08-1987
44LÊ HỮU HAICK6020-12-1983
45BÙI TUẤN ANHCK6020-07-1989
46NGUYỄN VĂN LUYẾNCK6010-11-1987
47HOÀNG HẢICK6001-01-1993
48LÝ VĂN NGHĨACK6018-09-1991
49PHẠM VĂN DỨCCK6027-07-1992
50NGUYỄN THANH HOÀICK6012-12-1989
51NGUYỄN VĂN THIỆNCK6011-12-1989
52HỒ VĂN THÀNHCK6001-01-1998
53NGUYỄN ĐỨC TRỌNGCK6006-05-1994
54VŨ ĐÌNH DUYCK6015-10-1988
55NGUYỄN HỮU NGHĨACK6009-10-1997
56ĐIỂU CỦACK6001-01-1984
57NGUYỄN VĂN SỸCK6001-01-1985
58HUỲNH ĐỨC TIẾNCK6007-07-1989
59TÔ NHỰT SANGCK6001-01-1990
60LÌU CÚN BẨUCK6001-12-1992
61PHAN TRUNG ĐỨCCK6007-03-1994
62LÊ HOÀNG PHICK6013-03-1978
63NGÔ THANH THÁICK6003-07-1993
64PHAN VĂN HIẾNCK6001-01-1990
65NGUYỄN THÁI SƠNCK6001-01-1982
66LÊ VĂN HIẾUCK6026-07-1998
67LÊ ĐỨC TÙNGCK6002-04-1979
68NGUYỄN THẾ ANHCK6010-07-1989
69HOÀNG VĂN QUANGCK6012-04-1987
70ĐẶNG THẾ LIUCK6002-09-1980
71NGUYỄN NGỌC THỌCK6017-08-1990
72NGUYỄN TỨ PHƯƠNGCK6020-03-1997
73VÕ THANH VŨCK6010-05-1986
74TRẦN VĂN LỢICK6010-09-1980
75MÀ VĂN NGUYÊNCK6001-01-1980
76LIÊU THANH TIỀNCK6008-09-1997
77TRẦN TRỌNG ANHCK6003-02-1994
78TRẦN ĐỨC HUYCK6006-10-1993
79NGUYỄN VĂN THĂNGCK6011-05-1993
80ĐIỂU LƯỢMCK6001-01-1994