DS KHÓA HỌC

KHÓA CK62 (BẾ GIẢNG 03/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1ĐIỂU SRIÊNCK6201-01-1991
2NGUYỄN VĂN THUYẾNCK6204-05-1965
3NGUYỄN VĂN CẢNHCK6201-01-1976
4HOÀNG VĂN KHÁNHCK6206-03-1989
5NGUYỄN VĂN THẢOCK6206-10-1983
6NGUYỄN QUỐC TOÀNCK6228-05-1993
7HUỲNH TẤN LÂMCK6218-02-1991
8TRẦN QUỐC HUYCK6201-04-1989
9TRẦN ĐÌNH KIÊNCK6216-08-1990
10NGUYỄN TRUNG HẬUCK6222-03-1993
11LANG VĂN CƯCK6208-12-1991
12ĐỖ VĂN NAMCK6204-08-1997
13NGUYỄN PHƯỚC THÁNGCK6227-08-1994
14NGUYỄN VIẾT THẮNGCK6208-10-1995
15VĂN THANH TUẤNCK6225-03-1993
16HỨA VĂN HẢICK6217-09-1994
17NGUYỄN VĂN KHÁNHCK6201-01-1978
18LƯỜNG VĂN HẢICK6206-04-1994
19VI VĂN ĐÔNCK6204-02-1986
20NGUYỄN HOÀNG ANHCK6209-12-1985
21PHẠM NGỌC THÀNH TÍNCK6216-10-1997
22NGUYỄN ĐÌNH TIẾNCK6216-01-1993
23PHAN HỮU BÌNHCK6202-09-1995
24HA ĐÌNH PHƯƠNGCK6208-09-1982
25TRẦN XUÂN TUYỀNCK6209-07-1982
26TRẦN QUỐC DZUCK6201-01-1975
27DƯƠNG VĂN HẢICK6202-11-1980
28TRỊNH DUY BÌNHCK6210-06-1987
29NGUYỄN VĂN HỢICK6211-08-1983
30LÊ VĂN XUÂNCK6210-10-1978
31TRẦN XUÂN CƯỜNGCK6225-12-1972
32PHẠM NGỌC QUANGCK6224-05-1986