DS KHÓA HỌC

KHÓA CK64 (BẾ GIẢNG 08/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1BÙI QUANG DUYCK6406-12-1985
2PHẠM VĂN DANHCK6401-01-1976
3NGUYỄN VĂN VINHCK6401-01-1986
4NGUYỄN HOÀNG ÂNCK6421-09-1978
5NGUYỄN VĂN TRIỀUCK6401-01-1989
6ĐIỂU THIÊNCK6405-01-1986
7NGUYỄN TRƯỜNG ANCK6419-01-1983
8NGUYÊN THANH HÓACK6413-05-1980
9PHẠM VĂN PHẢICK6418-11-1994
10NGUYỄN DUY SỬUCK6401-10-1985
11TRẦN VĂN BÌNHCK6427-12-1981
12CAO PHƯỚC LONGCK6408-07-1988
13ĐINH XUÂN BÌNHCK6431-10-1983
14HUỲNH ĐỨC HUYCK6401-01-1982
15PHAN TẤN DUYCK6424-07-1990
16ĐIỂU CƯỜNGCK6403-06-1996
17HỒ VIẾT QUÝCK6401-01-1981
18ĐỖ NGỌC ĐẠTCK6401-01-1984
19NGUYỄN MINH HOÀNGCK6416-11-1982
20LÊ HỒNG SƠNCK6408-08-1998
21TRẦN VĂN HOÀICK6425-01-1991
22NGUYỄN VĂN MINHCK6420-07-1983
23BÙI VĂN ANCK6415-06-1989
24NGUYỄN TIẾN ANCK6413-02-1986
25PHẠM VĂN LÝCK6402-02-1980
26NGUYỄN THÁI PHƯƠNGCK6428-08-1990
27TRỊNH CÔNG HƯNGCK6401-01-1981
28NGUYỄN THANH DƯƠNGCK6418-12-1988
29HOÀNG VĂN LONGCK6429-08-1991
30DƯ VĂN THÀNHCK6425-12-1985
31MAI VĂN QUANGCK6406-06-1985
32NGUYỄN TẤN HOÀNGCK6401-03-1983
33PHẠM VĂN ĐƯỜNGCK6420-02-1991
34ĐIỂU TƯCK6401-01-1985
35NGUYỄN ÁI QUỐCCK6427-12-1994
36THẨM VĂN THỦCK6415-01-1986
37PHẠM VĂN LÝCK6414-08-1986
38VĂN TUẤN HẦUCK6401-01-1972
39PHÙNG VĂN THẠCHCK6422-03-1996
40NGUYỄN CAO NGUYÊNCK6404-05-1993
41NGUYỄN HOÀNG GIANGCK6401-06-1999
42LÒ VĂN HUÂNCK6415-10-1989
43LÊ THANH HÙNGCK6422-11-1985
44VÕ TRUNG KIÊNCK6420-10-1990
45NGUYỄN VĂN NGHĨACK6412-07-1994
46TỐNG LƯU DANHCK6430-07-1992
47LÊ TẤN LỘCCK6401-01-1984
48TRẦN VĂN CÔNGCK6408-02-1986
49LÊ VĂN THẬTCK6401-01-1974
50TRỊNH VIỆT BÌNHCK6401-01-1979
51PHẠM HỒNG BÌNHCK6409-09-1979
52NÔNG ĐỨC THÀNHCK6411-10-1994
53TRƯƠNG BẢO QUỐCCK6410-10-1979
54VÕ THẾ MINHCK6401-01-1988
55TRẦN THANH NAMCK6429-11-1988
56LÊ QUANG TÍNHCK6421-10-1990
57TRẦN ĐA RÔCK6401-01-1995
58NGUYỄN VĂN CHUNGCK6410-10-1985
59PHẠM THẾ TÀICK6428-08-1986
60LƯU VĂN LƯƠNGCK6402-10-1975
61TRẦN VĂN TÂMCK6404-02-1982
62LÊ HỒ PHƯƠNG DŨNGCK6425-02-1982
63NGUYỄN THANH TUẤNCK6401-01-1988
64VŨ VĂN NAMCK6414-11-1988
65TRIỆU VĂN NHÌCK6416-12-1998
66TRẦN VŨ HẢOCK6409-10-1996
67NGUYỄN VĂN TÌNHCK6404-04-1998
68NGUYỄN ANH TUẤNCK6415-07-1976
69NGUYỄN NGỌC CHIẾNCK6424-10-1995
70LÊ VĂN DÂNCK6429-09-1989
71NGUYỄN VĂN PHÓNGCK6416-10-1989
72TÔ VĂN CƯƠNGCK6415-04-1988
73ĐÀM VĂN LỢICK6419-01-1996
74TRIỆU VĂN HẢICK6401-01-1997
75LÊ THANH TÙNGCK6410-11-1987
76LÊ VĂN LUẬTCK6411-04-1977
77ĐIỂU ANH HÙNGCK6428-04-1988
78NGUYỄN QUANG HUYCK6420-05-1981
79NÔNG VĂN NGỌCCK6414-04-1976
80PHẠM QUỐC HÙNGCK6404-07-1980
81NGUYỄN TRỌNG MẠNHCK6401-01-1987
82HỒ VĂN LONGCK6410-01-1984
83TRẦN HOÀNG QUÝCK6423-01-1995
84THIỀU THẾ ANHCK6428-03-1988
85HOÀNG MINH KHANGCK6401-01-1991
86NÔNG VĂN TOÀNCK6401-01-1986
87TÔN NGỌC TÀICK6413-09-1994
88TRẦN THANH TÀICK6422-05-1997
89BÙI MINH HOÀNGCK6423-07-1995
90HỒ ĐẮC LONGCK6401-01-1987
91MÃ VĂN ĐỒNGCK6426-09-1984
92NGUYỄN VĂN ĐẠTCK6408-03-1996
93HẠ NGỌC NHẬTCK6405-10-1993
94THÁI VĂN HƠNCK6420-09-1985
95NGUYỄN THANH TÙNGCK6416-05-1998
96NGUYỄN VĂN CÔNGCK6405-04-1982
97PHẠM THANH PHÚCK6401-01-1980
98NGUYỄN CÔNG HIẾUCK6406-04-1978
99NGUYỄN VĂN VƯƠNGCK6415-05-1977
100NGUYỄN TRỌNG NGHĨACK6408-08-1996
101BÙI VĂN TUYÊNCK6412-08-1985
102NGUYỄN VĂN THÀNHCK6401-01-1973
103LÝ DƯỜNG SÁNGCK6401-01-1977
104NGUYỄN VĂN PHƯỢNGCK6420-02-1998
105VŨ NHẬT SINHCK6428-11-1997
106HỒ VĂN NGHĨACK6401-01-1987
107HOÀNG VĂN TRƯỜNGCK6420-10-1979
108TRẦN QUỐC BẢOCK6417-02-1997
109TRẦN QUYẾT TIẾNCK6425-11-1995
110NGUYỄN VĂN HÒACK6402-07-1990
111ĐIỂU TÂN CẢNHCK6406-02-1983
112VŨ ĐỨC HẬUCK6401-08-1983
113LÊ VĂN ĐẠOCK6420-10-1981
114ĐINH QUỐC DŨNGCK6407-01-1998
115HUỲNH THÀNH TÚCK6401-01-1989
116NGUYỄN HOÀNG TUẤNCK6406-05-1989
117NGUYỄN ANH HUYCK6426-10-1995
118NGUYỄN MINH ANHCK6407-07-1996
119TRẦN TỨNG VŨCK6428-10-1993
120NGUYỄN THANH HẬUCK6409-11-1987
121NGUYỄN VĂN PHÚCK6421-02-1992
122NGUYỄN BÁ HÙNGCK6425-06-1989
123VÕ MINH QUÂNCK6401-06-1990
124HỒ NGỌC HÙNGCK6416-06-1974
125ĐIỂU VẾCK6401-01-1984
126NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊNCK6418-04-1992
127PHẠM VĂN TÂNCK6405-04-1993
128PHẠM ĐỔ TÀICK6410-09-1990
129ĐẶNG NGỌC LÂMCK6431-12-1977
130TRẦN PHI QUỐCCK6415-10-1987
131NGUYỄN ANH HÀOCK6408-02-1996
132TRẦN DUY KHÁNHCK6408-10-1982
133PHẠM NGỌC LUÂNCK6428-10-1989
134CAO VĂN TÌNHCK6418-07-1987
135NGUYỄN THANH THỦYCK6406-06-1986
136NGUYỄN VĂN TIẾNCK6404-05-1995
137PHAN MINH THÀNHCK6411-11-1984
138VŨ ANH TUẤNCK6410-09-1989
139ĐIỂU BÔNCK6420-03-1994
140LÊ MINH TRÍCK6402-04-1987
141NGUYỄN HOÀI THANHCK6415-08-1982
142NGUYỄN VĂN THANHCK6420-12-1987
143BÙI THANH TÂMCK6405-12-1997
144NGUYỄN VĂN BÌNHCK6401-01-1984
145TRẦN VĂN BÉ TƯCK6412-07-1984
146NGUYỄN MINH THANHCK6401-01-1973
147LÊ HỒNG HẢICK6420-01-1983
148NGUYỄN XUÂN PHONGCK6415-12-1977
149TẠ QUANG TÌNHCK6410-10-1986
150DIỆP NHÂN NGHĨACK6413-09-1983
151ĐÀO DUY SUNGCK6411-10-1991
152ĐẶNG HOÀNG MYCK6409-10-1994
153PHẠM QUỐC TRIỆUCK6401-01-1989
154NGÔ QUANG KỲCK6401-01-1984
155NGUYỄN HOÀNG DÂNCK6401-01-1984
156LÊ VĂN SÁUCK6408-07-1988
157ĐIỂU PHỤNGCK6428-03-1994
158NGUYỄN MINH HẢICK6420-08-1987
159THẠCH NHẬT TRƯỜNGCK6401-01-1986
160ĐIỂU LỰCCK6409-10-1984