DS KHÓA HỌC

KHÓA CK68 (BẾ GIẢNG 01/2021)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1BÙI CHÍ LẮMCK6801-01-1993
2BÙI QUANG TRUNGCK6801-01-1996
3BÙI QUỐC VƯƠNGCK6830-04-1986
4BÙI VĂN HÒACK6812-12-1996
5BÙI VĂN NHÂNCK6825-09-1991
6BÙI VĂN TIẾNCK6806-07-1994
7CAO ĐĂNG QUYẾTCK6804-06-1989
8CHU ĐÌNH THẮNGCK6825-12-1991
9CHUNG THÀNH CHUNGCK6819-12-1989
10CHUNG THÀNH TIẾNCK6819-05-1995
11DANH HẢI SƠNCK6801-01-1992
12DANH XÌ NÉTCK6801-01-1993
13DƯƠNG VĂN PHƯỚCCK6810-11-1991
14HOÀNG QUANG TÝCK6825-01-1994
15HOÀNG QUỐC HÙNGCK6816-04-1980
16HOÀNG VĂN KHÁNHCK6806-05-1986
17HOÀNG VĂN THÀNHCK6801-01-1985
18HOÀNG VĂN ĐỨCCK6801-12-1992
19HUỲNH CÔNG LỢICK6801-01-1989
20HUỲNH CÔNG THỌCK6801-01-1992
21HUỲNH VĂN MẠNHCK6807-11-1999
22HUỲNH VỐNCK6802-10-1994
23HÀ VĂN MINHCK6812-06-1981
24HÀ VĂN THAOCK6811-08-1994
25HỒ HỮU TÙNGCK6802-03-1998
26HỒ SỸ THANHCK6810-10-1993
27HỒ THẾ SƠNCK6805-01-1994
28HỒ VĂN KHÁNGCK6827-11-1990
29LANG VĂN VINHCK6810-10-1984
30LÊ HOÀNG GIANGCK6808-09-1992
31LÊ THỊ NGỌC THẮMCK6805-04-1985
32LÊ TRỌNG HIẾUCK6819-11-1996
33LÊ TUYÊN DƯƠNGCK6801-11-1990
34LÊ TUẤN ANHCK6802-08-1983
35LÊ VĂN HIỀNCK6825-04-1982
36LÊ VĂN THẢOCK6830-05-1990
37LÊ XUÂN CƯỜNGCK6807-07-1998
38LÔ VĂN HOÀNGCK6813-01-1998
39LỮ HOÀNG THIỆNCK6816-04-1999
40MAI HỮU NGUYÊNCK6819-06-1990
41MAI NGỌC THOẢNGCK6806-09-1996
42MAI VĂN TRƯỜNG KHÁNHCK6819-07-1997
43NGUYỄN CHÍ KHANGCK6812-07-1997
44NGUYỄN CHÍ LINHCK6801-01-1989
45NGUYỄN CÔNG SỰCK6819-02-1985
46NGUYỄN DUY PHƯỚCCK6801-10-1998
47NGUYỄN HIẾNCK6801-01-1975
48NGUYỄN HUỲNH PHÚCCK6801-01-1982
49NGUYỄN HỮU THIỆNCK6820-10-1980
50NGUYỄN MINH HÀOCK6818-12-1971
51NGUYỄN MINH LỘCCK6828-08-1989
52NGUYỄN PHƯỚC TRIỆUCK6823-03-1992
53NGUYỄN QUANG HIỆPCK6809-08-1987
54NGUYỄN QUỐC HÙNGCK6827-08-1999
55NGUYỄN THANH HẢICK6801-01-1983
56NGUYỄN THANH PHONGCK6801-01-1980
57NGUYỄN THANH TIỀNCK6814-04-1987
58NGUYỄN THANH TÚCK6811-01-1999
59NGUYỄN THÀNH LUÂNCK6801-01-1989
60NGUYỄN THỊ THÚY LIỄUCK6814-02-1988
61NGUYỄN TRUNG KIÊNCK6818-08-1984
62NGUYỄN TẤN NGHĨACK6801-01-1980
63NGUYỄN TẤN NGUYỆNCK6801-01-1981
64NGUYỄN VĂN BẮCCK6819-03-1992
65NGUYỄN VĂN DƯƠNGCK6801-04-1990
66NGUYỄN VĂN GHICK6815-06-1989
67NGUYỄN VĂN HIẾUCK6824-02-1980
68NGUYỄN VĂN HIỂNCK6803-02-1982
69NGUYỄN VĂN HUYCK6802-09-1992
70NGUYỄN VĂN HÓACK6820-02-1988
71NGUYỄN VĂN HƯỜNGCK6801-01-1976
72NGUYỄN VĂN KHANHCK6829-12-1989
73NGUYỄN VĂN KHENCK6830-08-1996
74NGUYỄN VĂN LỢICK6813-03-1980
75NGUYỄN VĂN LỢICK6804-08-1977
76NGUYỄN VĂN MINHCK6815-02-1975
77NGUYỄN VĂN TUẤNCK6801-01-1984
78NGUYỄN VĂN TUẤNCK6801-01-1991
79NGUYỄN VĂN TUẤNCK6827-02-1992
80NGUYỄN VĂN ĐƯỜNGCK6804-01-1991
81NGUYỄN VĂN ĐỐCK6829-06-1991
82NGUYỄN VĂN ĐỨC EMCK6822-11-1991
83NGUYỄN VŨ NGỌC DUYCK6813-11-1995
84NGÔ TUẤN ANHCK6818-05-1995
85PHAN THANH TUẤNCK6816-11-1990
86PHAN VĂN QUANGCK6824-11-1982
87PHAN VĂN THẮNGCK6812-01-1984
88PHAN VĂN ÁNHCK6805-05-1995
89PHẠM MINH SANGCK6801-01-1996
90PHẠM PHI THOÀNCK6801-01-1989
91PHẠM THANH TÂMCK6810-10-1989
92PHẠM THÀNH LONGCK6801-01-1995
93PHẠM VĂN CƯỜNGCK6814-01-1992
94PHẠM VĂN THÔICK6819-01-1984
95PHẠM VĂN THỦYCK6807-12-1984
96PHẠM VĂN VƯỢNGCK6802-09-1994
97THƯỢNG VĂN ANCK6819-07-1985
98TRINH VĂN SƠNCK6818-06-1985
99TRƯƠNG THANH TÂMCK6816-12-1989
100TRƯƠNG VĂN TRẬNCK6801-01-1990
101TRẦN MINH ĐĂNGCK6804-01-1988
102TRẦN NGUYỄN KHÁNHCK6810-06-1983
103TRẦN QUỐC ĐẠTCK6820-05-1994
104TRẦN THANH BICK6824-06-1992
105TRẦN THỊ BÍCH NGUYÊNCK6819-05-1987
106TRẦN VĂN CẦNCK6809-10-1990
107TRẦN VĂN DŨNGCK6817-07-1979
108TRẦN VĂN KIACK6801-01-1980
109TRẦN VĂN KẾCK6814-06-1992
110TRẦN ĐỨC ANHCK6801-03-1994
111TRỊNH ĐÌNH LƯƠNGCK6803-01-1975
112TÔ QUỐC NILCK6825-10-1993
113TƯỞNG NGUYỆT VĨCK6818-11-1988
114VI VĂN HÙNGCK6830-10-1992
115VI VĂN TÙNGCK6812-09-1986
116VI ĐỨC KHÁNHCK6815-05-1997
117VÕ NGỌC PHÚCCK6804-09-1984
118VÕ THÀNH LUÂNCK6830-01-1988
119VŨ VĂN THẠOCK6813-04-1991
120ĐINH VĂN TÚCK6830-10-1990
121ĐIỂU MINH PHƯỚCCK6822-08-1993
122ĐIỂU ĐỎCK6823-11-1984
123ĐÀO TUẤN ANHCK6804-01-1989
124ĐẶNG VĂN THỚCK6812-11-1976
125ĐỖ DUY HIẾUCK6806-06-1978
126ĐỖ NGỌC LỢICK6825-03-1984
127ĐỖ VĂN HÒACK6801-01-1990
128ĐỖ VĂN ĐÔNGCK6811-04-1988