DS KHÓA HỌC

KHÓA CK69 (BẾ GIẢNG 04/2021)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1BÙI MINH DƯƠNGCK6915-03-1985
2BÙI NGỌC LINHCK6928-03-1987
3BÙI THANH XUYÊNCK6910-01-1999
4BÙI VĂN HÙNGCK6907-10-1975
5BÙI VĂN TIỀN GIANGCK6901-01-1984
6DƯƠNG HỮU ĐỨCCK6915-02-1984
7GỊP THANH SÁNGCK6920-10-1991
8HOÀNG ANH TUẤNCK6913-12-1984
9HOÀNG HỮU NAMCK6912-08-1995
10HOÀNG VĂN HIỂNCK6901-01-1978
11HOÀNG VĂN TIẾNCK6930-08-1997
12HOÀNG VĂN TRƯỜNGCK6909-12-1996
13HUỲNH HOÀNG ANHCK6901-01-1990
14HUỲNH HOÀNG ĐACK6915-12-1989
15HÀNG VĂN TÙNGCK6902-09-1995
16HỒ NGỌC LINHCK6920-12-1990
17HỒ VĂN MỨCCK6901-01-1985
18LÂM DANCK6926-10-1992
19LÊ BÁ PHÚCCK6902-11-1995
20LÊ PHÚ SỸCK6901-01-1979
21LÊ THANH TUẤNCK6931-12-1992
22LÊ VĂN THÀNHCK6904-01-1977
23LƯU SỬ TRỌNG DANHCK6928-04-1994
24LƯƠNG HUỲNH THÁICK6920-12-1997
25LƯƠNG NĂMCK6920-06-1983
26LƯƠNG TRỌNG HỢICK6912-02-1995
27NGUYỄN ANH ĐÔCK6913-02-1998
28NGUYỄN BÁ NHÂMCK6919-12-1993
29NGUYỄN BÁ SUNGCK6907-11-1995
30NGUYỄN CHÍ NHÂNCK6919-06-1989
31NGUYỄN CHÍ TÍNCK6915-01-1998
32NGUYỄN CÔNG THÀNHCK6901-01-1986
33NGUYỄN DUY KHƯƠNGCK6922-02-1974
34nguyễn duy đạtCK6907-04-1993
35NGUYỄN DŨNGCK6901-01-1977
36NGUYỄN HOÀNG PHÚCCK6915-12-1995
37NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNGCK6901-01-1984
38NGUYỄN MINH TRÍCK6901-01-1982
39NGUYỄN MINH TRỌNGCK6922-05-1990
40NGUYỄN NGỌC GIAOCK6905-09-1982
41NGUYỄN NGỌC TÂNCK6902-08-1979
42NGUYỄN NHƯ MÃOCK6915-09-1990
43NGUYỄN THÀNH TRUNGCK6908-12-1996
44NGUYỄN THÁI HÒACK6901-01-1993
45NGUYỄN TẤN CƯỜNGCK6902-11-1994
46NGUYỄN VĂN HOÀNGCK6925-05-1995
47NGUYỄN VĂN HÂNCK6901-04-1984
48NGUYỄN VĂN NĂNGCK6901-01-1988
49NGUYỄN VĂN QUANCK6901-01-1991
50NGUYỄN VĂN QUÍCK6903-02-1992
51NGUYỄN VĂN QUÝCK6910-11-1999
52NGUYỄN VĂN TUẤNCK6925-11-1995
53NGUYỄN XUÂN HÙNGCK6910-10-1995
54NGUYỄN ÍCH HÙNGCK6919-12-1982
55NGUYỄN ĐÌNH LÊNCK6920-02-1989
56NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊMCK6922-09-1981
57NGUYỄN ĐÌNH THÊMCK6910-06-1988
58NGÔ TRỌNG QUÂNCK6922-01-1992
59PHẠM HOÀNG HUYCK6901-01-1997
60PHẠM VĂN HẢICK6915-01-1982
61THẠCH HOÀNG ANHCK6901-01-1992
62TRINH VĂN HÔNCK6906-03-1985
63TRIỆU VĂN XUÂNCK6906-01-1976
64TRƯƠNG MINH VƯƠNGCK6905-06-1987
65TRƯƠNG VIỆT HÙNGCK6916-06-1990
66TRẦN HỨA VĂNCK6910-07-1997
67TRẦN PHƯƠNG KHANHCK6906-10-1987
68TRẦN QUANG TRƯỜNGCK6901-11-1999
69TRẦN TIẾN SỸCK6901-01-1975
70TRẦN TUẤN ANHCK6929-04-1993
71TRẦN VĂN NÊNCK6901-01-1980
72TRẦN VĂN THỤCK6901-01-1993
73TRẦN VĂN ĐÀICK6906-08-1979
74TRẦN ĐÌNH HOÀNCK6903-03-1992
75TRỊNH QUANG NGHĨACK6926-06-1989
76TĂNG QUỐC LONGCK6902-02-1988
77VÕ CÔNG HOÀNGCK6907-04-1992
78VÕ PHI LẢNHCK6901-01-1987
79VÕ TUẤN KHANHCK6910-09-1984
80VÕ TÁ THÌNCK6920-08-1990
81VÕ VĂN TÀICK6905-06-1983
82VŨ CÔNG THẾCK6904-05-1984
83VŨ THỊ NGỌC CHÂUCK6921-06-1992
84VŨ TRỌNG THÙYCK6910-01-1988
85VŨ TUẤN HUYCK6926-10-1994
86VŨ ĐĂNG HƯỚNGCK6915-10-1987
87VƯƠNG QUYẾT THÀNHCK6925-06-1997
88ĐINH HẢI ÂUCK6907-05-1989
89ĐINH QUỐC HƯƠNGCK6901-01-1984
90ĐIỂU CHỨCCK6901-01-1993
91ĐẶNG VIẾT SƠNCK6910-09-1983
92ĐẶNG VĂN HOÀICK6901-01-1990
93ĐẶNG VĂN THUCK6902-10-1985
94ĐẶNG ÍCH LAMCK6926-11-1982
95ĐỖ MINH TUẤNCK6903-12-1981
96ĐỖ VĂN THƯỢNGCK6910-02-1989