DS KHÓA HỌC

KHÓA CK74 (BẾ GIẢNG THÁNG 10/2021)

STTHọ tên học viênNgày sinhGiáo viên phụ trách
1PHAN VĂN LƯỢM04-03-1966GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
2HÀ TÚ ANH08-09-1993GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
3LÊ TRUNG HIẾU03-07-1996GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
4TRƯƠNG HỮU TRỌNG15-03-1993GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
5PHAN ÂN HOÀNG03-04-1993GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
6TRƯƠNG TIẾN NAM13-05-1987GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
7MAI THẾ HƯNG24-07-1990GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
8VÕ HOÀNG PHƯƠNG12-02-1999GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
9MAI VĂN HÀO15-10-1975GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
10LÊ VĂN HẢI18-07-1982GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
11DIỆP QUANG30-03-1990GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
12BÙI THANH THUẬN20-04-1988GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
13TRẦN VŨ THANH15-12-1989GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
14NGUYỄN PHÚ VINH16-11-1997GV LÊ ĐÌNH THUẬN
15VŨ VĂN HÙNG12-02-1993GV LÊ ĐÌNH THUẬN
16HOÀNG VĂN XUÂN10-09-1990GV LÊ ĐÌNH THUẬN
17ĐÀO VĂN TRI01-01-1991GV LÊ ĐÌNH THUẬN
18NGUYỄN THANH TÚ23-05-1997GV LÊ ĐÌNH THUẬN
19NGUYỄN ANH TUẤN07-01-1998GV LÊ ĐÌNH THUẬN
20HỒ MAI THIÊN16-09-1995GV NGUYỄN ANH TUẤN
21TRƯƠNG ANH KỲ22-06-1985GV NGUYỄN ANH TUẤN
22QUANG KHÁNH HOÀNG07-08-1994GV NGUYỄN ANH TUẤN
23LƯƠNG VĂN HƯNG02-08-1986GV NGUYỄN ANH TUẤN
24NGUYỄN THANH CHƯƠNG03-12-1985GV NGUYỄN ANH TUẤN
25PHẠM LÂM EM30-07-1991GV NGUYỄN ANH TUẤN
26PHAN VĂN QUANG05-04-1978GV NGUYỄN ANH TUẤN
27TRƯƠNG ĐỨC SỬA01-08-1972GV NGUYỄN ANH TUẤN
28PHAN THỊ HỒNG04-05-1983GV NGUYỄN ANH TUẤN
29NGUYỄN THÀNH HƯNG02-02-1997GV NGUYỄN ANH TUẤN
30TRƯƠNG VĂN TRUNG01-01-1992GV NGUYỄN HỮU THI
31PHAN THANH SƠN01-01-1990GV NGUYỄN HỮU THI
32ĐỖ ĐỨC THÁI19-02-1989GV NGUYỄN HỮU THI
33PHẠM CÔNG TIẾN29-11-1993GV NGUYỄN HỮU THI
34NGUYỄN QUỐC BẢO02-03-2000GV NGUYỄN HỮU THI
35TRẦN CÔNG HẬU13-04-2000GV NGUYỄN HỮU THI
36HỒ VĂN THIỆN20-11-1992GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
37NGUYỄN VĂN TÂM21-10-1991GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
38ĐIỂU CHÂU01-01-1993GV NGUYỄN VĂN TIẾN
39BÙI VĂN ĐÔNG23-04-1992GV NGUYỄN VĂN TIẾN
40HUỲNH HOÀI ANH01-01-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
41NGUYỄN HỮU NAM25-08-1985GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
42ĐẶNG VĂN NGHĨA28-04-1998GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
43TRỊNH VĂN TẤN10-12-1989GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
44NGUYỄN VĂN SANG01-01-1985GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
45NGUYỄN THỀ TIỀN01-01-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
46NGUYỄN VĂN TÂM12-04-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
47LÊ ANH HÙNG01-01-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
48NGUYỄN CÔNG THÀNH02-10-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
49LÊ SƠN THÀNH30-03-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
50TRẦN QUANG MINH01-01-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
51TRẦN XUÂN LONG20-10-1983GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
52LÊ VĂN HÙNG16-06-1985GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
53LÊ BÁ HOÀNG15-08-1984GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
54NGUYỄN VŨ BÌNH22-11-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
55PHẠM VĂN TRUNG04-06-1986GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
56NGUYỄN VĂN ĐẶNG01-01-1969GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
57NGÔ VỸ ĐAN08-04-1996GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
58NGUYỄN CHÍ HÀO06-04-1998GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
59NGUYỄN VĂN LÀNH03-04-1995GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
60PHẠM ĐÌNH CHIẾN20-09-1987GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
61ĐỖ VĂN HÙNG24-04-1987GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
62ĐOÀN VĂN ÂN01-01-1980GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
63VI HỒNG HẠNH17-05-1982GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
64LÊ TRẦN HÙNG23-06-1989GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
65LÊ ĐÌNH THÀNH17-07-2000GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
66NGUYỄN VĂN PHƯƠNG31-10-1989GV TRỊNH NGỌC PHÚC
67LÂM NGỌC NHƠN28-12-1984GV TRỊNH NGỌC PHÚC
68ĐINH VĂN HOÀNG18-02-1993GV TRỊNH NGỌC PHÚC
69TRƯƠNG MINH LAI17-05-1987GV TRỊNH QUANG HUY
70TRỊNH NGỌC PHÚ15-07-1996GV TRỊNH QUANG HUY
71LÊ TRUNG HIẾU25-02-1997GV TRƯỜNG 1979
72TRẦN CÔNG LONG20-09-1990GV TRƯỜNG 1979
73LƯƠNG VĂN THANH08-12-1999GV TRƯỜNG 1979
74NÔNG VĂN SƠN12-12-1999GV TRƯỜNG 1979
75VŨ VĂN DÂN12-07-1980GV TRƯỜNG 1979
76VÕ BÁ HỢP20-06-1983GV TRƯỜNG 1979
77ĐOÀN HỮU NGHĨA01-01-1983GV TRƯỜNG 1979
78TRẦN XUÂN HỢI10-10-1983GV TRƯỜNG 1979
79NGUYỄN MINH ĐỨC15-11-1984GV TRƯỜNG 1979
80DƯƠNG TƯỜNG DUY14-10-1976GV TRƯỜNG 1979
81PHẠM HẠ21-11-1978GV TRƯỜNG 1979
82NGUYỄN XUÂN ĐỒNG29-06-1983GV TRƯỜNG 1979
83TRẦN VĂN QUANG20-10-1984GV TRƯỜNG 1979
84LÊ ĐÌNH GIANG01-01-1990GV TRƯỜNG 1979
85TRƯƠNG CÔNG HẢI01-01-1988GV TRƯỜNG 1979
86ĐẶNG VĂN LỰC10-09-1987GV TRƯỜNG 1979
87TRẦN KHẮC ĐĂNG KHOA02-07-1989GV TRƯỜNG 1979
88MÃ VĂN HIỆN28-06-1989GV TRƯỜNG 1979
89TRẦN VĂN PHƯƠNG18-03-1990GV TRƯỜNG 1979
90LÊ VĂN HÙNG20-10-1985GV TRƯỜNG 1984
91NGUYỄN VĂN TUẤN20-02-1991GV TRƯỜNG 1984
92TRẦN MINH NHÍ01-01-1995
93NGUYỄN TRỌNG MINH20-11-1996
94LÊ TRUNG THÀNH26-08-1991
95TẠ VĂN CHUYỀN01-01-1987
96BÙI VĂN PHÚ20-10-1995