LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2021 (DANH SÁCH THI CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1SÁT HẠCH LẠIThứ Ba, 02/03/2021, xem danh sách
2CK68 (128) 28/01 + Vắng rớt12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sáchThứ Sáu, 26/03/2021, xem danh sách
3B2K88 (120), B2K89 (40) + CK68, Vắng- Rớt12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sáchThứ Sáu, 02/04/2021, xem danh sách
4A1K80 (300)Thứ Sáu, 19/03/2021, xem danh sách